Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn GDCD 9 năm 2021 Trường THCS Trường Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 76679

Hành vi nào thuộc vi phạm kỉ luật?

 • A. Nói xấu Đảng, nhà nước
 • B. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy
 • C. Nghỉ làm không thông báo
 • D. Không thực hiện nghĩa vụ quân sự
Câu 2
Mã câu hỏi: 76680

Loại vi phạm pháp luật nào thì công dân phải chịu hình thức kỉ luật của cơ quan tổ chức?

 • A. Vi phạm pháp luật hình sự
 • B. Vi phạm pháp luật dân sự
 • C. Vi phạm pháp luật hành chính
 • D. Vi phạm kỉ luật
Câu 3
Mã câu hỏi: 76681

Quyền tham gia quản lý nhà nước được thể hiện trong quyền nào dưới đây?

 • A. Quyền tự do ngôn luận
 • B. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
 • C. Quyền quản lý, giám sát hoạt động của nhà nước
 • D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm
Câu 4
Mã câu hỏi: 76682

Công dân ở độ tuổi nào được tham gia bầu cử?

 • A. Đủ 16 tuổi
 • B. Đủ 18 tuổi
 • C. Đủ 20 tuổi
 • D. Mọi lứa tuổi
Câu 5
Mã câu hỏi: 76683

Công dân ở độ tuổi nào phải chịu trách nhiệm về mọi loại tội phạm?

 • A. Đủ 15 tuổi
 • B. Đủ 16 tuổi
 • C. Đủ 17 tuổi
 • D. Đủ 18 tuổi
Câu 6
Mã câu hỏi: 76684

Trẻ em từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về loại vi phạm pháp luật nào?

 • A. Mọi vi phạm pháp luật hình sự
 • B. Bất cứ vi phạm pháp luật nào
 • C. Vi phạm pháp luật hành chính do vô ý
 • D. Vi phạm pháp luật hành chính do cố ý
Câu 7
Mã câu hỏi: 76685

Hành vi nào thuộc vi phạm pháp luật hình sự?

 • A. Xây nhà trái phép
 • B. Kết hôn khi chưa đủ tuổi
 • C. Đi học muộn nhiều lần
 • D. Buôn bán ma túy
Câu 8
Mã câu hỏi: 76686

Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội là?

 • A. quyền thiêng liêng nhất của công dân
 • B. quyền và lợi ích hợp pháp lớn nhất của công dân
 • C. quyền chính trị quan trọng nhất của công dân
 • D. quyền chính đáng nhất của công dân
Câu 9
Mã câu hỏi: 76687

Hành vi nào thuộc vi phạm pháp luật dân sự?

 • A. Buôn bán hàng giả
 • B. Thuê lao động chưa đủ tuổi lao động
 • C. Vô lễ với thầy cô giáo
 • D. Tự ý sử dụng phát minh, sáng chế của người khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 76688

Hành vi nào sau đây gọi là tội phạm?

 • A. Kinh doanh mặt hàng không có trong đăng kí
 • B. Tàng trữ, sử dụng vũ khí
 • C. Kinh doanh không đăng kí
 • D. Kinh doanh nhỏ không đóng thuế
Câu 11
Mã câu hỏi: 76689

Loại vi phạm pháp luật nào thì công dân phải bị phạt tù?

 • A. Vi phạm pháp luật hình sự
 • B. Vi phạm pháp luật dân sự
 • C. Vi phạm pháp luật hành chính
 • D. Vi phạm kỉ luật
Câu 12
Mã câu hỏi: 76690

Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là?

 • A. Quyền khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công dân
 • B. Quyền đấu thầu xây dựng các công trình quốc gia
 • C. Quyền học tập, phát triển của công dân
 • D. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước
Câu 13
Mã câu hỏi: 76691

Độ tuổi nào dưới đây đủ điều kiện tham gia ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?

 • A. Đủ 16 tuổi trở lên
 • B. Đủ 18 tuổi trở lên
 • C. Đủ 20 tuổi trở lên
 • D. Đủ 21 tuổi trở lên
Câu 14
Mã câu hỏi: 76692

Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

 • A. Quốc hội
 • B. Tòa án nhân dân tối cao
 • C. Hội đồng nhân dân
 • D. Chính phủ
Câu 15
Mã câu hỏi: 76693

Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách?

 • A. bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân
 • B. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hổi ý kiến của công dân
 • C. thiếu minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến của công dân
 • D. công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, của công dân.
Câu 16
Mã câu hỏi: 76694

Nhà nước ta quy định cấm nhận trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây vào làm việc ?

 • A. Dưới 1 tuổi.
 • B. Dưới 15 tuổi.
 • C. Dưới 17 tuổi.
 • D. Dưới 18 tuổi.
Câu 17
Mã câu hỏi: 76695

Nhà nước ta quy định độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn là?

 • A. Nam nữ 18 tuổi.
 • B. Nam nữ 20 tuổi
 • C. Nam 20 tuổi, nữ 22 tuổi.
 • D. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.
Câu 18
Mã câu hỏi: 76696

Hôn nhân hợp pháp được nhà nước thừa nhận là cuộc hôn nhân?

 • A. có tổ chức hôn lễ.
 • B. có giấy chứng nhận kết hôn.
 • C. nam nữ kết hôn đúng độ tuổi.
 • D. nam, nữ tự nguyện
Câu 19
Mã câu hỏi: 76697

”Kéo dài thời gian thử việc” là hành vi vi phạm luật lao động của?

 • A. Người sử dụng lao động
 • B. Người lao động.
 • C. Người quá tổi lao động
 • D. Người chưa đến độ tuổi lao động
Câu 20
Mã câu hỏi: 76698

Vai trò của thuế không thể hiện ở hoạt động nào dưới đây?

 • A. Xây dựng trường học.
 • B. Làm đường giao thông.
 • C. Trả lương cho công chức.
 • D. Đầu tư mở rộng kinh doanh.
Câu 21
Mã câu hỏi: 76699

Người nào dưới đây không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình?

 • A. Người đủ 16 tuổi phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự.
 • B. Những người mắc bệnh tâm thần phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự.
 • C. Người mới 14 tuổi phạm tội tổ chức buôn bán ma tuý.
 • D. Người cao tuổi phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự.
Câu 22
Mã câu hỏi: 76700

Nhà nước miễn thuế cho mặt hàng nào dưới đây ?

 • A. Xăng các loại.
 • B. Vàng mã, hàng mã.
 • C. Giống cây trồng.
 • D. Rượu dưới 20o
Câu 23
Mã câu hỏi: 76701

Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật dân sự?

 • A. Vi phạm quy định về an toàn lao động của công ty
 • B. Cướp giật dây chuyền, túi sách của người đi đường
 • C. Kê khai không đúng số vốn kinh doanh.
 • D. Vay tiền quá hạn dây dưa không chịu trả.
Câu 24
Mã câu hỏi: 76702

H 15 tuổi là học sinh lớp 9. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau?

 • A. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
 • B. Xin làm hợp đồng.
 • C. Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.
 • D. Mở cửa hàng kinh doanh, rồi vừa học vừa trông coi cửa hàng.
Câu 25
Mã câu hỏi: 76703

Xét từ góc độ pháp luật thì lao động là?

 • A. vinh quang.
 • B. quyền và nghĩa vụ của công dân.
 • C. hoạt động hợp pháp
 • D. hoạt động chủ yếu của con người.
Câu 26
Mã câu hỏi: 76704

Cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm công việc nặng nhọc, độc hại?

 • A. Dưới 18 tuổi.
 • B. Dưới 19 tuổi.
 • C. 19 tuổi
 • D. 20 tuổi.
Câu 27
Mã câu hỏi: 76705

Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của công dân nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

 • A. Rèn luyện sức khỏe.
 • B. Bảo vệ Tổ quốc.
 • C. Tự do kinh doanh.
 • D. Nuôi sống bản thân và góp phần phát triển đất nước.
Câu 28
Mã câu hỏi: 76706

Hành vi nào sau đây không vi phạm luật lao động?

 • A. Không trả công cho người thử việc.
 • B. Kéo dài thời gian thử việc.
 • C. Tự ý bỏ việc không báo trước.
 • D. Nhận trẻ em đủ từ 18 tuổi vào làm việc.
Câu 29
Mã câu hỏi: 76707

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật sẽ mang lại lợi ích nào sau đây?

 • A. Tránh được sự trừng phạt của pháp luật.
 • B. Làm cho xã hội phát triển, lành mạnh, văn minh.
 • C. Giúp cho cá nhân làm bất kì việc gì.
 • D. Làm cho xã hội trì trệ, không có sự vận động, phát triển.
Câu 30
Mã câu hỏi: 76708

Độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật là?

 • A. Nam đủ từ 18 tuổi trở lên, nữ đủ từ 16 tuổi trở lên.
 • B. Nam đủ từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ từ đủ 17 tuổi trở lên.
 • C. Nam đủ từ 20 tuổi trở lên, nữ đủ từ 18 tuổi trở lên.
 • D. Nam đủ từ 21 tuổi trở lên, nữ đủ từ 19 tuổi trở lên.
Câu 31
Mã câu hỏi: 76709

Câu tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

 • A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
 • B. Con dại cái mang.
 • C. Của chồng công vợ.
 • D. Há miệng chờ sung.
Câu 32
Mã câu hỏi: 76710

Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế thu nhập đặc biệt ?

 • A. Sản xuất nước sạch, đồ dùng dạy học.
 • B. Sản xuất thuốc lá điếu.
 • C. Dịch vụ tư vấn pháp luật.
 • D. Xuất và nhập khẩu lương thực, thực phẩm.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ