Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn GDCD 6 năm 2021 Trường THCS Ngô Mây

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 16735

Việt Nam là nước thứ mấy trên thế giới gia nhập vào Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em ?

 • A. Thứ 1
 • B. Thứ 2
 • C. Thứ 3
 • D. Thứ 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 16736

Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa gì ? 

 • A. Thể hiện quyền và bổn phận của mình
 • B. Tôn trọng và quan tâm đến trẻ em vì tương lai của đất nước
 • C. Thể hiện trách nhiệm của công dân
 • D. Thể hiện trách nhiệm của mọi người dân
Câu 3
Mã câu hỏi: 16737

Công dân Việt Nam là

 • A. Những người cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
 • B. Người có quốc tịch Việt Nam
 • C. Người Việt nam đã nhập quốc tịch nước ngoài
 • D. Người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
Câu 4
Mã câu hỏi: 16738

Được học tập,vui chơi giải trí thuộc nhóm quyền?

 • A. Quyền sống còn
 • B. Quyền bảo vệ
 • C. Quyền phát triển
 • D. Quyền tham gia
Câu 5
Mã câu hỏi: 16739

Được sống và đáp ứng nhu cầu tồn tại thuộc nhóm quyền?

 • A. Quyền sống còn
 • B. Quyền bảo vệ
 • C. Quyền phát triển
 • D. Quyền tham gia
Câu 6
Mã câu hỏi: 16740

Xác định công dân nước Việt Nam là?    

 • A. Người Việt Nam bỏ quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch nước ngoài .
 • B. Người nước ngoài sang Việt Nam làm việc
 • C. Người có quốc tịch Việt Nam
 • D. Cha quốc tịch Việt Nam, mẹ có quốc tịch Mĩ, con sinh ra có quốc tịch Việt Nam
Câu 7
Mã câu hỏi: 16741

Hành vi xâm hại quyền trẻ em là..............

 • A. Tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe của trẻ em
 • B. Đưa trẻ đến trường khi đến tuổi đi học
 • C. Khai sinh cho trẻ đúng qui định
 • D. Bắt trẻ em lao động quá sức
Câu 8
Mã câu hỏi: 16742

Đối tượng không phải là công dân Việt Nam là ................

 • A. Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù.
 • B. Người Việt Nam ra nước ngoài làm việc có thời hạn.
 • C. Người Việt nam đã nhập quốc tịch nước ngoài.
 • D. Người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
Câu 9
Mã câu hỏi: 16743

Hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ gồm ?

 • A. Tín hiệu đèn, biển báo
 • B. Vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn
 • C. Tường bảo vệ, hiệu lệnh của người điều khiễn giao thông
 • D. Tín hiệu đèn, biển báo, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, tường bảo vệ, hiệu lệnh của người điều khiễn giao thông
Câu 10
Mã câu hỏi: 16744

Để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cần.................

 • A. Sửa chữa, làm đường
 • B. Hạn chế lưu thông
 • C. Tăng cường xử phạt
 • D. Tuyệt đối chấp hành luật giao thông
Câu 11
Mã câu hỏi: 16745

Hình tròn, nền trắng, viền đỏ, hình vẽ màu đen là biển báo...............

 • A. Hiệu lệnh
 • B. Cấm
 • C. Chỉ dẫn
 • D. Nguy hiểm
Câu 12
Mã câu hỏi: 16746

Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng là biển báo.............

 • A. Hiệu lệnh
 • B. Cấm
 • C. Chỉ dẫn
 • D. Nguy hiểm
Câu 13
Mã câu hỏi: 16747

Hình tròn, nền trắng, viền đỏ, hình vẽ chiếc xe đạp màu đen là biển báo.................

 • A. Xe đạp được phép đi
 • B. Xe đạp chú ý nguy hiểm
 • C. Cấm đi xe đạp
 • D. Chỉ dẫn làn đi cho xe đạp
Câu 14
Mã câu hỏi: 16748

Hình tròn, nền màu xanh lam, hình người đang đi bộ màu trắng là biển báo..................

 • A. Đường dành cho người đi bộ
 • B. Người đi bộ không được phép đi
 • C. Nguy hiểm cho người đi bộ
 • D. Chỉ dẫn cho người đi bộ
Câu 15
Mã câu hỏi: 16749

Học tập giúp chúng ta...................

 • A. Có kiến thức , hiểu biết
 • B. Hiểu biết, phát triển
 • C. Phát triển toàn diện, giúp ích cho mình
 • D. Có kiến thức, hiểu biết, phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
Câu 16
Mã câu hỏi: 16750

Bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục Việt Nam là......................

 • A. Mầm non
 • B. Tiểu học
 • C. Trung học phổ thông
 • D. Đại học
Câu 17
Mã câu hỏi: 16751

Gia đình có trách nhiệm đối với việc học của con em mình là .......................

 • A. Cho con đi học
 • B. Nuôi dưỡng trẻ em
 • C. Tạo điều kiện để các em sống
 • D. Tạo điều kiện cho trẻ em hoàn thành nghĩa vụ học tập
Câu 18
Mã câu hỏi: 16752

Thực hiện công bằng giáo dục, miễn học phí cho học sinh tiểu học là trách nhiệm của...................

 • A. Nhà nước
 • B. Cơ quan giáo dục 
 • C. Nhà trường
 • D. Gia đình
Câu 19
Mã câu hỏi: 16753

Quyền học tập của công dân thể hiện ...................

 • A. Học không hạn chế , học bất kỳ ngành nghề nào thích hợp
 • B. Học từ  bậc mầm non đến sau đại học
 • C. Học bằng nhiều hình thức, và học suốt đời
 • D. Học không hạn chế , học bất kỳ ngành nghề nào thích hợp, học bằng nhiều hình thức, và học suốt đời
Câu 20
Mã câu hỏi: 16754

Câu ca dao “Dốt đến đâu học lâu cũng biết” nói về điều gì?

 • A. Quyền của công dân
 • B. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
 • C. Gia đình chăm lo việc học của trẻ em
 • D. Nhà trường tạo điều kiện cho người học
Câu 21
Mã câu hỏi: 16755

Khi có người lạ đến địa phương cư trú xin giấy gì ở địa phương?

 • A. Tạm vắng
 • B. Cấp hộ khẩu
 • C. Tạm trú
 • D. Tạm đến
Câu 22
Mã câu hỏi: 16756

Khi rời khỏi địa phương đi làm ăn xa xin giấy gì ở địa phương?

 • A. Tạm vắng
 • B. Cấp hộ khẩu
 • C. Tạm trú
 • D. Tạm đến
Câu 23
Mã câu hỏi: 16757

Trẻ em Việt nam có những nhóm quyền .................

 • A. Quyền sống còn, quyền bảo vệ
 • B. Quyền phát triển , quyền tham gia
 • C. Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia
 • D. Quyền bảo vệ, quyền tham gia
Câu 24
Mã câu hỏi: 16758

Tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em là thể hiện nhóm quyền?

 • A. Quyền sống còn
 • B. Quyền bảo vệ
 • C. Quyền phát triển
 • D. Quyền tham gia
Câu 25
Mã câu hỏi: 16759

Công ước Liên Hợp Quốc chia làm mấy nhóm quyền?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 16760

Được sống và đáp ứng nhu cầu tồn tại thuộc nhóm quyền?

 • A. Quyền sống còn
 • B. Quyền bảo vệ
 • C. Quyền phát triển
 • D. Quyền tham gia
Câu 27
Mã câu hỏi: 16761

Khẳng định nào sau đây là không đúng pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Trong mọi trường hợp, không ai được xâm phạm đến thân thể của người khác.
 • B. Việc bắt giam giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.
 • C. Người vi phạm pháp luật có thể bị bắt giam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • D. Công an bao giờ cũng có quyền bắt người.
Câu 28
Mã câu hỏi: 16762

Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 • A. Người dưới 18 tuổi có quốc tịch Việt Nam.
 • B. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
 • C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.
 • D. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng phạm tội bị phạt tù giam.
Câu 29
Mã câu hỏi: 16763

Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

 • A. Nhặt được thư rơi và báo cho người mất biết.
 • B. Anh, chị nghe lén điện thoại của em.
 • C. Cầm giúp thư cho bạn.
 • D. Thấy bạn đang mở e-mail, em liền đi chỗ khác.
Câu 30
Mã câu hỏi: 16764

Theo quy định của pháp luật nước ta, độ tuổi nào có nghĩa vụ hoàn thành bậc Giáo dục Tiểu học?

 • A. Từ 6 – 11 tuổi
 • B. Từ 6 – 12 tuổi
 • C. Từ 6 – 13 tuổi
 • D. Từ 6 – 14 tuổi
Câu 31
Mã câu hỏi: 16765

Biển báo có “hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen” là biển báo.................

 • A. Biển báo cấm
 • B. Biển báo nguy hiểm
 • C. Biển báo hiệu lệnh
 • D. Biển chỉ dẫn
Câu 32
Mã câu hỏi: 16766

Biển báo có “hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen” là biển báo....................

 • A. Biển báo cấm
 • B. Biển báo nguy hiểm
 • C. Biển báo hiệu lệnh
 • D. Biển chỉ dẫn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ