Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021 Trường THPT Chu Văn An

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 216437

Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung của quyền nào sau đây?

 • A. Quyền học tập.
 • B. Quyền sáng tạo.
 • C. Quyền tham gia.
 • D. Quyền được phát triển.
Câu 2
Mã câu hỏi: 216438

Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của chủ tịch UBND xã A, huyện B, tỉnh C, em sẽ  gửi đơn tố cáo đến nơi nào là đúng quy định của pháp luật?

 • A. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh C
 • B. Gửi đơn đến Ủy ban nhân huyện B
 • C. Gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã A
 • D. Gửi đơn đến Ban thanh tra Chính phủ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 216439

Việc nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

 • A. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã.
 • B. Kiến nghị với UBND xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.
 • C. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.
 • D. Tự ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.
Câu 4
Mã câu hỏi: 216440

Một thủ tục quan trọng mang tính bắt buộc khi các cá nhân tham gia vào quá trình kinh doanh là gì?

 • A. phải có vốn.
 • B. lựa chọn được lĩnh vực kinh doanh.
 • C. phải có kinh nghiệm kinh doanh.
 • D. phải có giấy phép kinh doanh.
Câu 5
Mã câu hỏi: 216441

Công dân có quyền học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện điều gì?

 • A. quyền học không hạn chế.
 • B. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
 • C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.
 • D. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 6
Mã câu hỏi: 216442

Trường hợp nào dưới đây có thể sử dụng quyền khiếu nại?

 • A. Doanh nghiệp D trốn thuế.
 • B. Doanh nghiệp B thải nước thải gây mùi hôi thối ra ra môi trường.
 • C. Doanh nghiệp A xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường.
 • D. Doanh nghiệp C vi phạm quyền lợi của người lao động.
Câu 7
Mã câu hỏi: 216443

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

 • A. nhà nước và của cơ quan bảo vệ rừng
 • B. nhà nước, mọi tổ chức, cá nhân.
 • C. nhà nước
 • D. cơ quan môi trường
Câu 8
Mã câu hỏi: 216444

Trong quá trình bầu cử, việc mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

 • A. Bỏ phiếu kín.
 • B. Phổ thông
 • C. Trực tiếp.
 • D. Bình đẳng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 216445

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

 • A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
 • B. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
 • C. Quyền tự do ngôn luận.
 • D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 10
Mã câu hỏi: 216446

Công dân có thể học hệ chính quy, hệ giáo dục thường xuyên, hệ tại chức, hệ từ xa, học ở các trường chuyên biệt là thể hiện quyền gì?

 • A. có quyền học bất cứ ngành nghề nào. 
 • B. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
 • C. quyền học không hạn chế.
 • D. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 11
Mã câu hỏi: 216447

Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

 • A. Quyền được phát triển.
 • B. Học thường xuyên, học suốt đời.
 • C. Quyền kết hợp lao động và học tập.
 • D. Quyền được sáng tạo trong lao động
Câu 12
Mã câu hỏi: 216448

Y là học sinh lớp 11 đã  chế tạo được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi tìm hiểu khoa học cấp Tỉnh và đạt giải I. Vậy Y đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền sáng tạo.
 • B. Quyền tự do.
 • C. Quyền học tập.
 • D. Quyền phát triển.
Câu 13
Mã câu hỏi: 216449

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, do gia đình có vốn nên X xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng kí kinh doanh từ chối. Theo em, trong các lí do dưới dây, lí do từ chối nào của cơ quan đăng kí kinh doanh là đúng pháp luật?

 • A. X chưa có chứng chỉ kinh doanh thuốc tân dược.
 • B. X chưa quen kinh doanh thuốc tân dược.
 • C. X chưa đủ tuổi
 • D. X mới học xong trung học phổ thông.
Câu 14
Mã câu hỏi: 216450

Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện của mình quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là hình thức gì?

 • A. dân chủ trực tiếp
 • B. dân chủ gián tiếp
 • C. dân chủ xã hội.
 • D. dân chủ cá nhân.
Câu 15
Mã câu hỏi: 216451

Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây?

 • A. Bình đẳng trong tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
 • B. Bình đẳng trong việc tìm kiếm thị trường kinh doanh.
 • C. Bình đẳng trong lựa chọn loại hình kinh doanh.
 • D. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
Câu 16
Mã câu hỏi: 216452

Gia đình ông T có một đứa con trai tên là X, em rất có năng khiếu về ca hát. Gia đình đã tạo điều kiện cho X tham gia thi chương trình solo cùng Bolero của đài truyền hình tỉnh. Vậy em X đã được thực hiện quyền gì?

 • A. Quyền được học tập.
 • B. Quyền được phát triển.
 • C. Quyền tác giả.
 • D. Quyền được sáng tạo.
Câu 17
Mã câu hỏi: 216453

Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền học tập.
 • B. Quyền sáng tạo.
 • C. Quyền phát triển.
 • D. Quyền tham gia văn hoá.
Câu 18
Mã câu hỏi: 216454

Ở gần nhà trẻ X, chị Loan thấy cô giáo A thường xuyên đánh các cháu khi các cháu không chịu ăn.Chị Loan đã báo cho uỷ an nhân dân phường biết. Theo em chị Loan đã thực hiện quyền nào?

 • A. Quyền tự do ngôn luận
 • B. Quyền tố cáo
 • C. Quyền khiếu nại
 • D. Quyền kiến nghị
Câu 19
Mã câu hỏi: 216455

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để làm gì?

 • A. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.
 • B. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 • C. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.
 • D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước.
Câu 20
Mã câu hỏi: 216456

Là học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, H được vào học ở trường Đại học A . H đã được hưởng quyền gì dưới đây của công dân?

 • A. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập.
 • B. Quyền được phát triển của công dân.
 • C. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.
 • D. Quyền học không hạn chế.
Câu 21
Mã câu hỏi: 216457

Để thực hiện xóa đói giảm nghèo Nhà nước sử dụng  biện pháp nào sau đây?

 • A. Vận động gia đình giàu giúp đỡ gia đình nghèo.
 • B. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất.
 • C. Cho người nghèo mua hàng với giá ưu đãi.
 • D. Tặng quà cho người nghèo dịp tết.
Câu 22
Mã câu hỏi: 216458

Để phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường phải gắn kết với .........

 • A. phát triển kinh tế và ổn định chính trị.
 • B. ổn định chính trị và văn hóa.
 • C. ổn định chính trị và bảo đảm tiến bộ xã hội.
 • D. phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội.
Câu 23
Mã câu hỏi: 216459

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan đại biểu của nhân dân?

 • A. Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • B. Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • C. Chính phủ.
 • D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 24
Mã câu hỏi: 216460

Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ những trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc nào sau đây?

 • A. Bỏ phiếu kín
 • B. Phổ thông
 • C. Trực tiếp. 
 • D. Bình đẳng.
Câu 25
Mã câu hỏi: 216461

Mặc dù có tên trong danh sách họp nhưng vì ông C thường có ý kiến trái chiều với ông D là chủ tịch xã nên ông D đã không mời ông C họp mà chỉ mời vợ ông là chị H. Thấy vợ mình được mời đi họp để đại diện cho hội phụ nữ đóng góp ý kiến nên ông C đã ngăn cấm và bằng mọi cách không cho vợ đi họp. Chị H sợ quá không đi họp theo giấy mời.

Trong tình huống trên những ai vi phạm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân?

 • A. Ông C và ông D
 • B. Vợ chồng ông C và ông D
 • C. Vợ chồng ông C
 • D. Ông D và bà H
Câu 26
Mã câu hỏi: 216462

Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập của A?

 • A. Học bất cứ ngành nghề nào.
 • B. Học thường xuyên, học suốt đời.
 • C. Bình đẳng về cơ hội học.
 • D. Học không hạn chế.
Câu 27
Mã câu hỏi: 216463

Trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau, hoạt động bảo vệ môi trường nào dưới đây được xác định là có tầm quan trọng đặc biệt?

 • A. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư.
 • B. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
 • C. Bảo vệ rừng.
 • D. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 216464

Trước khi công bố phương án thi năm 2018, Bộ giáo dục đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  Điều đó thể hiện quyền nào?

 • A. xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 • B. xây dựng xã hội học tập.
 • C. tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.
 • D. quyết định của mọi người.
Câu 29
Mã câu hỏi: 216465

Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép kinh doanh, nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái cán bộ P giúp đỡ. Tức thì chị D đã thuê anh M tung tin đồn cửa hàng chị T kinh doanh thuốc không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Chị T, D, M.
 • B. Chị T, M và cán bộ P.
 • C. Chị T, D, M, cán bộ P và M.
 • D. Chị T, D, Cán bộ P.
Câu 30
Mã câu hỏi: 216466

Quyền nào sau đây không thuộc quyền dân chủ của công dân?

 • A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
 • B. Quyền khiếu nại, tố cáo.
 • C. Quyền bầu cử, ứng cử.
 • D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 31
Mã câu hỏi: 216467

Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì?

 • A. công bằng xã hội trong giáo dục.
 • B. chủ trương phát triển giáo dục.
 • C. định hướng đổi mới giáo dục.
 • D. sự quan tâm trong giáo dục.
Câu 32
Mã câu hỏi: 216468

Chủ thể nào dưới đây được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội?

 • A. Mọi công dân.
 • B. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • C. Cán bộ, công chức.
 • D. Đại biểu Quốc hội.
Câu 33
Mã câu hỏi: 216469

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

 • A. Mọi công dân đều có quyền sáng tạo.
 • B. Chỉ những người lao động trí óc mới có quyền sáng tạo.
 • C. Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo.
 • D. Chỉ những người đủ tuổi trưởng thành mới có quyền sáng tạo.
Câu 34
Mã câu hỏi: 216470

Công dân có quyền tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các bài hát là thể hiện  quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền sáng tạo.
 • B. Quyền văn hoá.
 • C. Quyền được phát triển.
 • D. Quyền học tập.
Câu 35
Mã câu hỏi: 216471

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây?

 • A. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.
 • B. Tự tuyên truyền mình trên các phương tiện
 • C. Vận động người khác giới thiệu mình.
 • D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
Câu 36
Mã câu hỏi: 216472

Bạn Hoà không đủ điểm để xét tuyển vào trường đại học theo hệ chính quy. Bạn cho rằng mình không còn cơ hội học tập nữa. Theo em Hoà có thể thực hiện quyền học tập nữa không?

 • A. Có thể học theo các hình thức khác nhau
 • B. Có thể học không hạn chế
 • C. Có thể chọn bất cứ cơ sở giáo dục nào mà mình muốn
 • D. Có thể học bất cứ ngành nghề nào mình thích
Câu 37
Mã câu hỏi: 216473

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, an ninh dân là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là lực lượng nào?

 • A. quân đội nhân dân và công an nhân dân.
 • B. dân quân tự vệ.
 • C. công an nhân dân và  bộ đội biên phòng.
 • D. bộ đội biên phòng.
Câu 38
Mã câu hỏi: 216474

Một nhóm các bạn học sinh lớp 12 đang bàn tán về việc liệu học sinh đang học lớp 12 có phải đăng kí  nghĩa vụ quân sự hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

 • A. Học sinh, sinh viên không phải đăng kí.
 • B. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng kí.
 • C. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng kí.
 • D. Học sinh lớp 12 phải đăng kí.
Câu 39
Mã câu hỏi: 216475

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017 em X bị khuyết tật  tốt nghiệp  với số điểm 20 và đã được trường Đại học B đặc cách tuyển vào trường . Việc làm này của trường Đại học B thể hiện gì?

 • A. Quyền sáng tạo của công dân
 • B. Quyền được bình đẳng về cơ hội học tập
 • C. Quyền được bồi dưỡng và phát triển tài năng
 • D. Quyền được phát triển của công dân
Câu 40
Mã câu hỏi: 216476

Anh Z đang viết phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thì chị N là người trong tổ bầu cử hướng dẫn anh Z nên gạch tên người này, để lại người kia nhưng anh Z không thực hiện theo. Bà G đã quay lại clip đó và yêu cầu chị N phải đưa cho bà 20 triệu đồng nếu không sẽ công khai lên mạng. Lo sợ, chị N đã nhờ anh K đánh để buộc bà N phải xóa clip đó. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

 • A. Chị N và anh K.
 • B. Chị N, anh K, bà G.
 • C. Chị N.
 • D. Bà G.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ