Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Địa lý lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Đoàn Thượng

13/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 299163

Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có vị trí địa chính trị và kinh tế đặc biệt quan trọng của cả nước chủ yếu là do  

 • A. có nguồn khoáng sản phong phú nhất cả nước
 • B. có nhiều thế mạnh phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc
 • C. tập trung nhiều dân tộc ít người nhất cả nước
 • D. có gần 1400 km đường biên giới với Trung Quốc
Câu 2
Mã câu hỏi: 299164

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Hải Phòng không có ngành chế biến nào sau đây?  

 • A. Lương thực
 • B. Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều
 • C. Thủy hải sản
 • D. Rượu, bia, nước giải khát
Câu 3
Mã câu hỏi: 299165

Giá trị nhập khẩu nước ta tăng nhanh và liên tục chủ yếu là do  

 • A. Phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất trong nước
 • B. Nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng tăng
 • C. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới
 • D. Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định tự do thương mại với các nước
Câu 4
Mã câu hỏi: 299166
Khó khăn lớn nhất đối với phát triển công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng là  
 • A.  thiếu đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao
 • B. cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm
 • C. tài nguyên thiên nhiên không thật phong phú
 • D. thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai
Câu 5
Mã câu hỏi: 299167

Cho biểu đồ sau: 

    

Biểu đồ trên thể hiện chính xác nội dung nào?  

 • A. Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012
 • B. Diện tích và giá trị sản xuất cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012
 • C. Giá trị sản xuất cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012
 • D. Diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2005-2012
Câu 6
Mã câu hỏi: 299168

Ngành kinh tế nào làm thay đổi cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của Đông Nam Bộ?  

 • A. Tổng hợp kinh tế biển
 • B. Công nghiệp
 • C. Du lịch
 • D. Nông, lâm nghiệp
Câu 7
Mã câu hỏi: 299169

Cho bảng số liệu: Sản lượng lúa và ngô của nước ta giai đoạn 2000-2015 (Đơn vị: nghìn tấn) 

 Năm     2000         2005      2010   2015  
Lúa   32.529   35.832 40.005  45.215 
Ngô       2.005   3.787  4.625    5.281 

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng lúa và ngô nước ta giai đoạn 2000-2015, biểu đồ nào dưới đây thích hợp nhất?  

 • A. Biểu đồ đường
 • B. Biểu đồ tròn
 • C. Biểu đồ cột
 • D. Biểu đồ miền 
Câu 8
Mã câu hỏi: 299170

Tác động có ý nghĩa quan trọng nhất của đô thị hóa đến nền kinh tế nước ta là  

 • A. tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế 
 • B. thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư và lao động  có trình độ cao
 • C. đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • D. tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động
Câu 9
Mã câu hỏi: 299171

Khó khăn lớn nhất trong phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Trung du miền núi Bắc Bộ là gì?  

 • A. Thị trường tiêu thu nhỏ hẹp, thường xuyên biến động
 • B. Cơ sở thức ăn chưa được đảm bảo
 • C. Công tác vận chuyển các sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ
 • D. Thường xuyên xảy ra thiên tai và dịch bệnh
Câu 10
Mã câu hỏi: 299172

Điều kiện quan trọng nhất để nước ta phát triển ngành đánh bắt thủy sản là  

 • A. dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá
 • B.  có đội tàu đánh bắt hiện đại, công suất lớn
 • C. thị trường tiêu sản phẩm không ngừng được mở rộng
 • D. có nhiều ngư trường lớn, nguồn lợi hải sản phong phú
Câu 11
Mã câu hỏi: 299173

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng?  

 • A. Tỉ trọng diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm giai đoạn 2000-2007 có xu hướng tăng lên
 • B. Bình Phước là tỉnh có diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất cả nước
 • C. Tây Bắc và Tây Nguyên có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực nhỏ hơn 60%
 • D. Thanh Hóa, Nghệ An là các tỉnh dần đầu về sản xuất cây công nghiệp của Bắc Trung Bộ
Câu 12
Mã câu hỏi: 299174

Sản phẩm chuyên môn hóa của tuyến công nghiệp Đông Anh- Thái Nguyên là  

 • A. cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng
 • B. vật liệu xây dựng, phân bón hóa học
 • C. hóa chất, giấy
 • D. cơ khí, luyện kim
Câu 13
Mã câu hỏi: 299175

Xu hướng nổi bật của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là  

 • A. tỉ trọng trong giá trị nông nghiệp ngày càng tăng
 • B. cơ sở thức ăn ngày càng được đảm bảo
 • C. tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa
 • D. đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến
Câu 14
Mã câu hỏi: 299176

Điểm tương đồng giữa vùng nông nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là   

 • A.  điều kiện sinh thái nông nghiệp
 • B. trình độ thâm canh
 • C. chăn nuôi đại gia súc và cây công nghiệp cận nhiệt đới
 • D. điều kiện kinh tế xã hội
Câu 15
Mã câu hỏi: 299177

Đây không phải là tác động của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến nền nông nghiệp nước ta?  

 • A. Tạo ra cơ cấu mùa vụ đa dạng 
 • B. Tạo ra cơ cấu nông sản đa dạng
 • C. Góp phần làm cho nông nghiệp phát triển ổn định
 • D. Giúp cho nông nghiệp có thể phát triển quanh năm
Câu 16
Mã câu hỏi: 299178

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng?  

 • A. Giai đoạn 2000-2007, giá trị sản xuất công nghiệp nước ta tăng 4,37 lần
 • B. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp quy mô lớn nhất cả nước
 • C. Đà Nẵng và Cần Thơ có quy mô và cơ cấu ngành công nghiệp giống nhau
 • D. Tây Bắc, Tây Nguyên rất ít các trung tâm công nghiệp
Câu 17
Mã câu hỏi: 299179

Cho biểu đồ: 

   Nhận xét nào dưới đây là đúng?   

 • A. Tỉ trọng đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn Tây Nguyên
 • B. Đất chưa sử dụng của cả hai vùng đều chiếm tỉ trọng nhỏ nhất
 • C. Tỉ trọng đất lâm nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn Tây Nguyên
 • D. Tỉ trọng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên lớn hơn Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 18
Mã câu hỏi: 299180

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta là  

 • A. xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • B. đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài
 • C.  hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng
 • D. nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động
Câu 19
Mã câu hỏi: 299181

Ý nghĩa quan trọng nhất của việc nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn đối với Bắc Trung Bộ là  

 • A.  làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển
 • B. góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững
 • C. giải quyết nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân
 • D. góp phần bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo
Câu 20
Mã câu hỏi: 299182

Phát biểu nào dưới đây là đúng về đặc điểm vị trí địa lí vùng kinh tế Bắc Trung Bộ?  

 • A. Giáp biển, giáp Lào, giáp vùng kinh tế Tây Nguyên
 • B. Giáp biển, giáp Lào, giáp vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng
 • C. Giáp biển, giáp Trung Quốc, giáp vùng kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ
 • D. Giáp biển, giáp Campuchia, giáp vùng kinh tế Đông Nam Bộ
Câu 21
Mã câu hỏi: 299183

Phát biểu nào dưới đây không đúng về tuyến đường Quốc lộ 1?  

 • A. Là tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta
 • B. Nối tất cả các vùng kinh tế nước ta với nhau
 • C. Chạy suốt từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Năm Căn
 • D. Thúc đẩy phát triển kinh tế cho hầu hết các địa phương ven biển nước ta
Câu 22
Mã câu hỏi: 299184

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm khu công nghiệp nước ta?  

 • A. Chuyên sản xuất công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp
 • B. Có dân cư tập trung đông đúc
 • C. Có ranh giới địa lí xác định
 • D. Hình thành từ những năm 90 của thế kỷ XX
Câu 23
Mã câu hỏi: 299185

Cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp nước ta là  

 • A. đảm bảo an ninh lương thực
 • B. cơ sở chế biến và thị trường
 • C. điều kiện khí hậu và đất đai
 • D. dân cư và nguồn lao động
Câu 24
Mã câu hỏi: 299186

Phát biểu nào dưới đây không đúng về đặc điểm nguồn lao động nước ta?  

 • A. Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao
 • B. Ở các thành thị, lao động trong khu vực I chiếm tỉ trọng lớn nhất
 • C. Nước ta có nguồn lao động dồi dào, hàng năm không ngừng được bổ sung
 • D. Năng suất lao động nước ta còn chưa cao
Câu 25
Mã câu hỏi: 299187

Biện pháp có ý nghĩa quan trọng nhất trong phát triển dân số và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động hiện nay ở nước ta là  

 • A. đẩy mạnh công tác hướng nghiệp kết hợp đào tạo nghề cho lao động
 • B. đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khôi phục các làng nghề truyền thống ở nông thôn
 • C. đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở các vùng trung du, miền núi
 • D. kiềm chế tốc độ tăng dân số kết hợp xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí
Câu 26
Mã câu hỏi: 299188

Cho các phát biểu sau: 
   1. Dân số nước ta đông nhất khu vực Đông Nam Á. 
   2. Các dân tộc nước ta tập trung chủ yếu ở vùng núi. 
   3. Nước ta đang xảy ra tình trạng bùng nổ dân số. 
   4. Tình trạng chênh lệch giới tính trong dân số nước ta ngày càng lớn 
   5. Đông Nam Bộ là khu vực có mật độ dân số cao nhất cả nước. 

   Số phát biểu sai là  

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 27
Mã câu hỏi: 299189

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quộc lộ 1 và quốc lộ 9 gặp nhau tại đâu?  

 • A. Huế
 • B.  Quy Nhơn
 • C. Đông Hà
 • D. Đồng Hới
Câu 28
Mã câu hỏi: 299190

Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cao hơn thành thị chủ yếu do nguyên nhân nào?  

 • A. Nguồn lao động đông hơn
 • B. Nhiều làng nghề truyền thống hơn
 • C. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp
 • D. Trình độ lao động cao hơn
Câu 29
Mã câu hỏi: 299191

 Cho bảng số liệu: Một số sản phẩm công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2000 – 2014  

Sản phẩm 2000   2005   2010  2012   2014
Thuỷ sản đông lạnh (nghìn tấn)  681,7   681,7  1278,3  1372,1   1586,7 
Chè chế biến (nghìn tấn)      70,1  127,2  211,0 193,3  179,8 
 Xi măng (nghìn tấn)  13298,0  30808,0   55801,0   56353,0  60982,0 

Nhận xét nào dưới đây không đúng về tốc độ tăng trưởng của một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2000-2014?  

 • A. Thủy sản đông lạnh tăng nhanh hơn chè chế biến
 • B. Thủy sản đông lạnh tăng nhanh nhất
 • C. Thủy sản đông lạnh tăng nhanh hơn xi măng
 • D. Chè chế biến tăng nhanh hơn xi măng
Câu 30
Mã câu hỏi: 299192

Thế mạnh nổi bật nhất về biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với các vùng giáp biển khác của nước ta được thể hiện rõ nhất ở ngành nào?  

 • A. Du lịch
 • B. Ngư nghiệp
 • C. Dịch vụ hàng hải
 • D. Khai thác khoáng sản
Câu 31
Mã câu hỏi: 299193

Phát biểu nào dưới đây không đúng về đô thị hóa nước ta?  

 • A. Trình độ đô thị hóa thấp
 • B. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm
 • C. Tỉ lệ dân thành thị tăng
 • D. Phân bố đô thị giữa các vùng đồng đều
Câu 32
Mã câu hỏi: 299194

Ý nghĩa quan trọng nhất của việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là gì?  

 • A. Tạo ra nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị
 • B. Thu hút lao động các vùng khác, tạo tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc ít người
 • C. Góp phần khôi phục và bảo vệ tài nguyên rừng
 • D. Là cơ sở đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến
Câu 33
Mã câu hỏi: 299195

Biểu hiện xu hướng chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta là  

 • A. giảm tỉ trọng kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • B. hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp
 • C.  giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến
 • D. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III
Câu 34
Mã câu hỏi: 299196

Giải pháp nào dưới đây là quan trọng nhất để hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên?  

 • A. Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp
 • B. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến 
 • C. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, xuất khẩu nông sản
 • D. Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh
Câu 35
Mã câu hỏi: 299197

Năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì  

 • A. cơ cấu đa dạng, thúc đẩy các ngành khác phát triển
 • B. sản phẩm phong phú, hiệu quả kinh tế cao, phân bố rộng khắp
 • C. tỉ trọng lớn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động
 • D. thế mạnh lâu dài, hiệu quả kinh tế-xã hội cao, thúc đẩy ngành khác phát triển
Câu 36
Mã câu hỏi: 299198

Nếu theo cấp quản lý thì thành phố Chí Linh là đô thị  

 • A. loại 2
 • B. trực thuộc Trung ương quản lý
 • C. loại 3
 • D. trực thuộc tỉnh quản lý
Câu 37
Mã câu hỏi: 299199

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 20, cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng khi so sánh hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản giữa một số tỉnh?  

 • A. Khai thác ở Kiên Giang cao hơn Cà Mau
 • B. Nuôi trồng ở Đồng Tháp cao hơn An Giang
 • C. Khai thác ở Bình Thuận cao hơn Ninh Thuận
 • D. Nuôi trồng ở Thái Bình cao hơn Thanh Hóa
Câu 38
Mã câu hỏi: 299200

Các di sản thế giới: Thành Nhà Hồ, di lích Mỹ Sơn, vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng lần lượt thuộc các tỉnh nào?  

 • A. Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Bình
 • B. Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Bình
 • C. Quảng Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh
 • D. Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh
Câu 39
Mã câu hỏi: 299201

Tính mùa vụ trong nông nghiệp nước ta được khai thác tốt hơn là nhờ  

 • A.  các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp hơn
 • B. đẩy mạnh xuất khẩu nông sản
 • C. thay đổi cơ cấu mùa vụ
 • D. đẩy mạnh các hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản
Câu 40
Mã câu hỏi: 299202

Căn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị Vị Thanh thuộc tỉnh nào nước ta?  

 • A.  Hà Giang
 • B. Hậu Giang
 • C. Quảng Trị
 • D. Kiên Giang

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ