Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Địa Lý 7 năm 2021 Trường THCS Kim Đồng

15/04/2022 - Lượt xem: 52
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (33 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 29772

Trên thế giới có các lục địa:

 • A. Á, Âu, Mĩ, Phi, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.
 • B. Âu, Á, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Cực.
 • C. Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.
 • D. Phi, Mĩ, Ôx-trây-li-a và Đại dương, Nam Cực, Bắc Cực.
Câu 2
Mã câu hỏi: 29773

Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

 • A. Pa-na-ma
 • B. Xô-ma-li
 • C. Man-sơ
 • D. Xuy-e
Câu 3
Mã câu hỏi: 29774

Hoang mạc có diện tích lớn nhất là hoang mạc nào sau đây?

 • A. Na-míp.
 • B. Xa-ha-ra. 
 • C. Ca-la-ha-ri. 
 • D. Go-bi.
Câu 4
Mã câu hỏi: 29775

Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:

 • A. Vùng rừng rậm xích đạo.
 • B. Hoang mạc Xa-ha-ra.
 • C. Vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam.
 • D. Hoang mạc Ca-la-ha-ri.
Câu 5
Mã câu hỏi: 29776

Các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do:

 • A. Chính sách phát triển của châu lục.
 • B. Nền văn minh từ trước.
 • C. Nguồn lao động dồi dào.
 • D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
Câu 6
Mã câu hỏi: 29777

Khoáng sản nào sau đây ở châu Đại Dương có trữ lượng chiếm tới 1/3 trữ lượng thế giới?

 • A. Niken.
 • B. Than đá.  
 • C. Bôxít.  
 • D. Sắt.
Câu 7
Mã câu hỏi: 29778

Quốc gia nào trước đây có nặng phân biệt chủng tộc nặng nhất nhất thế giới?

 • A. Hoa Kì.
 • B. Cô-lôm-bi-a.
 • C. Cộng hòa Nam Phi.
 • D. Bra-xin.
Câu 8
Mã câu hỏi: 29779

Cri- xtop Cô-lôm-bô là người tìm ra châu lục nào?

 • A. Châu Âu 
 • B. Châu Á 
 • C. Châu Phi 
 • D. Châu Mĩ
Câu 9
Mã câu hỏi: 29780

Kiểu khí hậu nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ?

 • A. Cận nhiệt đới. 
 • B. Ôn đới.   
 • C. Hoang mạc.
 • D. Hàn đới.
Câu 10
Mã câu hỏi: 29781

Các nước Bắc Âu không có thế mạnh nào sau đây?

 • A. Các loại khoáng sản
 • B. Kinh tế biển
 • C. Thủy năng
 • D. Chế biến lâm sản
Câu 11
Mã câu hỏi: 29782

Châu lục gồm:

 • A. Lục địa và các đại dương.
 • B. Lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh
 • C. Biển, đại dương
 • D. Đất liền và các đảo, quần đảo
Câu 12
Mã câu hỏi: 29783

Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:

 • A. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
 • B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
 • C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới.
 • D. Có nhiều dạng địa hình đa dạng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 29784

Châu Phi không có cây lâu năm chủ yếu nào?

 • A. Chè
 • B. Ca cao
 • C. Cà phê 
 • D. Cao su
Câu 14
Mã câu hỏi: 29785

Dân cư Nam Phi chủ yếu thuộc chủng tộc:

 • A. Ơ-rô-pê-ô-ít, Nê-gro-it và người lai.
 • B. Ốt-xtra-lô-it, Môn-gô-lô-it và người lai.
 • C. Nê-gro-it, Ốt-xtra-lô-it và người lai.
 • D. Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-ít và người lai.
Câu 15
Mã câu hỏi: 29786

Người da đen châu Phi nhập cư vào châu Mĩ như thế nào?

 • A. Đi thăm quan du lịch và định cư
 • B. Bị đưa sang làm nô lệ
 • C. Sang buôn bán
 • D. Sang xâm chiếm thuộc địa
Câu 16
Mã câu hỏi: 29787

Ở Bắc Mĩ chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở:

 • A. Đồng bằng Bắc Mĩ.
 • B. Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.
 • C. Ven vịnh Mê-hi-cô
 • D. Vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì
Câu 17
Mã câu hỏi: 29788

NAFTA không có thành viên nào?

 • A. Ca-na-đa 
 • B. Hoa Kì 
 • C. Mê-hi-cô  
 • D. Bra-xin
Câu 18
Mã câu hỏi: 29789

Diện tích của châu Nam Cực là:

 • A. 10 triệu km2.  
 • B. 12 triệu km2
 • C. 14,1 triệu km2
 • D. 15 triệu km2.
Câu 19
Mã câu hỏi: 29790

Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ?

 • A. Người Anh-điêng.
 • B. Người In-ca.
 • C. Người A-xơ-tếch.
 • D. Người Mai-a.
Câu 20
Mã câu hỏi: 29791

Giec-man là nhóm ngôn ngữ thuộc khu vực nào trên thế giới?

 • A. Châu Phi 
 • B. Châu Á
 • C. Châu Âu 
 • D. Châu Mĩ
Câu 21
Mã câu hỏi: 29792

Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

 • A. Đồng bằng và bồn địa.  
 • B. Sơn nguyên và núi cao.
 • C. Núi cao và đồng bằng.  
 • D. Bồn địa và sơn nguyên.
Câu 22
Mã câu hỏi: 29793

Tỉ lệ thị dân của các nước châu Phi:

 • A. Không ngừng tăng lên.
 • B. Ngày càng giảm xuống.
 • C. Luôn ở mức ổn định.
 • D. Tăng lên nhưng không ổn định
Câu 23
Mã câu hỏi: 29794

Người Anh-điêng ở Nam Mĩ sống chủ yếu bằng nghề nào?

 • A. Săn bắt và chăn nuôi.    
 • B. Săn bắn và trồng trọt.
 • C. Chăn nuôi và trồng trọt.       
 • D. Chăn nuôi và trồng cây lương thực.
Câu 24
Mã câu hỏi: 29795

Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình:

 • A. Di dân. 
 • B. Chiến tranh.
 • C. Công nghiệp hóa. 
 • D. Tác động thiên tai.
Câu 25
Mã câu hỏi: 29796

Hãng máy bay Boing được sản xuất ở nước nào trên thế giới?

 • A. Anh  
 • B. Hoa Kì
 • C. Pháp 
 • D. Liên Bang Nga
Câu 26
Mã câu hỏi: 29797

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?

 • A. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
 • B. Đất đai rộng và bằng phẳng.
 • C. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.
 • D. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 29798

Vùng thưa dân nhất ở Trung và Nam Mĩ là:

 • A. Vùng cửa sông.
 • B. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.
 • C. Vùng ven biển.    
 • D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 29799

Hình thức canh tác quảng canh - độc canh là hình thức canh tác chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?

 • A. Trung và Bắc Mĩ   
 • B. Khu vực Châu Âu
 • C. Trung và Nam Mĩ  
 • D. Các nước châu Phi
Câu 29
Mã câu hỏi: 29800

Nước không phải là thành viên của Khối thị trường chung Mec-cô-xua là:

 • A. Bra-xin. 
 • B. Ac-hen-ti-na. 
 • C. Chi-le.
 • D. Pa-ra-goay.
Câu 30
Mã câu hỏi: 29801

Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

 • A. Nóng, khô và lạnh.     
 • B. Khô, nóng và ẩm.
 • C. Nóng, ẩm và khô.    
 • D. Nóng, ẩm và điều hòa.
Câu 31
Mã câu hỏi: 29802

Trên thế giới có những đại dương nào?

 • A. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
 • B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.
 • C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
 • D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 32
Mã câu hỏi: 29803

Trên thế giới có những đại dương nào?

 • A. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
 • B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.
 • C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
 • D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 33
Mã câu hỏi: 29804

Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực động vật nghèo nàn là đặc điểm môi trường:

 • A. Nhiệt đới.  
 • B. Địa trung hải. 
 • C. Hoang mạc.
 • D. Xích đạo.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ