Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 9 năm 2021 - Trường THCS Phan Đình Phùng

15/04/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 78454

Sẽ có hiện tượng ngắn mạch hoặc chọn điện ra vỏ nếu?

 • A. Chỗ nối vào phích cắm, vào đồ dùng điện bị gãy
 • B. Có vết rạn nứt
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 2
Mã câu hỏi: 78455

Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần dụng cụ nào sau đây?

 • A. Khoan điện
 • B. Bút thử điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 78456

Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần vật liệu và thiết vị nào sau đây?

 • A. Cầu chì
 • B. Bóng điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 78457

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn có nội dung?

 • A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch
 • B. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 78458

Ở quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn thì “Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện” thuộc bước:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 6
Mã câu hỏi: 78459

Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn có bước:

 • A. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện
 • B. Nối dây mạch điện
 • C. Kiểm tra
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 78460

Lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn khoan lỗ?

 • A. Khoan lỗ bắt vít
 • B. Khoan lỗ luồn dây
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 78461

Ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn, kiểm tra mạch là thực hiện nội dung?

 • A. Kiểm tra sản phẩm đạt tiêu chuẩn
 • B. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 9
Mã câu hỏi: 78462

Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần dụng cụ:

 • A. Kìm tuốt dây
 • B. Tua vít
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 78463

Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

 • A. Công tắc hai cực
 • B. Cầu chì
 • C. Bảng điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11
Mã câu hỏi: 78464

Vẽ sơ đồ lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có nội dung?

 • A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch
 • B. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 78465

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 13
Mã câu hỏi: 78466

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có bước?

 • A. Kiểm tra
 • B. Khoan lỗ bảng điện
 • C. Nối dây mạch điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 78467

Ở quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, người ta khoan mấy loại lỗ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 78468

Ở mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, kiểm tra mạch là thực hiện mấy nội dung?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 16
Mã câu hỏi: 78469

Khi kiểm tra các thiết bị điện, cần kiểm tra vị trí đóng, mở của?

 • A. Cầu dao
 • B. Công tắc
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 17
Mã câu hỏi: 78470

Khi kiểm tra vị trí đóng – cắt của công tắc, kí hiệu “0” tức là trạng thái?

 • A. Đóng
 • B. Cắt
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 78471

Phụ kiện đi kèm ống luồn dây có?

 • A. Ống nối nối tiếp
 • B. Kẹp đỡ ống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 78472

Ống nối nối tiếp dùng để?

 • A. Phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
 • B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau
 • C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau
 • D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường
Câu 20
Mã câu hỏi: 78473

Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, ta cần?

 • A. Thay thế các thiết bị hư hỏng
 • B. Sửa chữa các bộ phận hư hỏng
 • C. Sửa chữa các thiết bị hư hỏng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 21
Mã câu hỏi: 78474

Để kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần tiến hành kiểm tra phần tử nào của mạng điện?

 • A. Kiểm tra dây dẫn điện
 • B. Kiểm tra cách điện của mạng điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 78475

Không đặt ổ cắm điện ở vị trí nào?

 • A. Nơi ẩm ướt
 • B. Nơi quá nóng
 • C. Nơi nhiều bụi
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 78476

Kiểm tra cách điện đồ dùng điện phải?

 • A. Nguyên vẹn
 • B. Không sứt vỡ
 • C. Chi tiết nào vỡ cần thay ngay
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 78477

Khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà, tùy theo yêu cầu sử dụng và đặc điểm môi trường nơi đặt dây dẫn để:

 • A. Lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn
 • B. Lựa chọn thiết bị điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 78478

Đối với mạng điện lắp đặt nổi, dây dẫn lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt:

 • A. Dọc theo trần nhà
 • B. Dọc cột
 • C. Dọc xà
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 26
Mã câu hỏi: 78479

Hiện nay, người ta sử dụng ống cách điện loại nào?

 • A. PVC
 • B. Ống bọc tôn
 • C. Ống bọc kẽm
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 27
Mã câu hỏi: 78480

Ống cách điện có chiều dài khoảng?

 • A. 2m
 • B. 3m
 • C. 2-3m
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 78481

Phụ kiện đi kèm ống luồn dây có đặc điểm gì dưới đây?

 • A. Ống nối nối tiếp
 • B. Kẹp đỡ ống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 78482

Ống nối nối tiếp dùng để làm gì?

 • A. Phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
 • B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau
 • C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau
 • D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường
Câu 30
Mã câu hỏi: 78483

Đối với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, tổng tiết diện của dây dẫn trong ống?

 • A. Không quá 40 % tiết diện ống
 • B. Bằng 40 % tiết diện ống
 • C. Trên 40 % tiết diện ống
 • D. Đáp án khác
Câu 31
Mã câu hỏi: 78484

Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà thì hai đầu ống luồn dây phải nhô ra khỏi tường?

 • A. 1mm
 • B. 10 mm
 • C. 100mm
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 78485

Ưu điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm là?

 • A. Đảm bảo vẻ đẹp thẩm mĩ
 • B. Tránh được tác động của môi trường đến dây dẫn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ