Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Trãi

08/07/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 261978

Chọn ý đúng: Thông tin được truyền theo?

 • A. Trực tuyến
 • B. Qua không gian
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 2
Mã câu hỏi: 261979

Hãy xác định: Hệ thống thông tin và viễn thông gồm mấy phần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 261980

Sơ đồ khối phần phát thông tin có:

 • A. Nguồn thông tin
 • B. Xử lí tin
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 261981

Khối nào không thuộc phần thu thông tin?

 • A. Điều chế, mã hóa
 • B. Thiết bị đầu cuối
 • C. Nhận thông tin
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 261982

Đâu là nguồn thông tin

 • A. Chữ và số
 • B. Modem
 • C. Màn hình ti vi
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6
Mã câu hỏi: 261983

Xử lí tín hiệu thuộc phần phát tức là:

 • A. Gia công nguồn tín hiệu
 • B. Khuếch đại tín hiệu
 • C. Gia công và khuếch đại tín hiệu
 • D. Đáp án khác
Câu 7
Mã câu hỏi: 261984

Tín hiệu trước khi truyền đi phải được:

 • A. Điều chế
 • B. Mã hóa
 • C. Điều chế và mã hóa
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 261985

Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin và viễn thông?

 • A. Xử lí tin
 • B. Thiết bị đầu cuối
 • C. Nhận thông tin
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 261986

Yếu tố nào hợp thành mạng thông tin quốc gia và toàn cầu?

 • A. Nguồn phát
 • B. Nguồn thu
 • C. Nguồn phát và thu thông tin
 • D. Đáp án khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 261987

Theo công suất, máy tăng âm có mấy loại?

 • A. Công suất lớn
 • B. Công suất nhỏ
 • C. Công suát vừa
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11
Mã câu hỏi: 261988

Hãy cho biết: Theo linh kiện, máy tăng âm phân làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 12
Mã câu hỏi: 261989

Máy tăng âm có khối:

 • A. Mạch âm sắc
 • B. Mạch khuếch đại trung gian
 • C. Cả A và B
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 261990

Khối nào khuếch đại tín hiệu âm tần tới một trị số nhất định?

 • A. Khối mạch tiền khuếch đại
 • B. Khối mạch khuếch đại trung gian
 • C. Khối mạch khuếch đại công suất
 • D. Đáp án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 261991

Nguồn nuôi cung cấp điện cho:

 • A. Khối mạch vào
 • B. Loa
 • C. Mạch âm sắc
 • D. Toàn bộ máy tăng âm
Câu 15
Mã câu hỏi: 261992

Trong sơ đồ mạch khuếch đại công suất, khi chưa có tín hiệu vào, tín hiệu ra bằng:

 • A. +∞
 • B. −∞
 • C. 0
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 261993

Tín hiệu điện có tần số của:

 • A. Tín hiệu âm tần
 • B. Tín hiệu trung tần
 • C. Tín hiệu cao tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 261994

Sóng điện ở tần số cao sẽ:

 • A. Có khả năng bức xạ
 • B. Có thể truyền đi xa
 • C. Có khả năng bức xạ và truyền đi xa
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 261995

Ở máy thu thanh có cách điều chế:

 • A. Điều chế biên độ
 • B. Điều chế tần số
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 261996

Trong điều chế biên độ:

 • A. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • B. Tần số sóng mạng không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 20
Mã câu hỏi: 261997

Khối nào sau đây thuộc máy thu thanh?

 • A. Khuếch đại âm tần
 • B. Nguồn nuôi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 261998

Khối chọn sóng:

 • A. Chọn sóng cao tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian
 • B. Chọn sóng âm tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian
 • C. Chọn sóng trung tần cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 261999

Khối khuếch đại cao tần ở máy thu thanh khuếch đại tín hiệu cao tần từ:

 • A. Khối chọn sóng
 • B. Khối dao động ngoại sai
 • C. Khối nguồn nuôi
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 262000

Ở máy thu thanh, khối nào cung cấp điện cho máy?

 • A. Khuếch đại trung tần
 • B. Nguồn nuôi
 • C. Tách sóng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 262001

Sóng ra khối tách sóng máy thu thanh là:

 • A. Sóng một chiều
 • B. Sóng xoay chiều
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 262002

Tín hiệu nào sau khi xử lí được đưa ra loa?

 • A. Âm thanh
 • B. Hình ảnh
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 262003

Máy thu hình có loại?

 • A. Máy thu hình đen trắng
 • B. Máy thu hình màu
 • C. Máy thu hình đen và máy thu hình trắng
 • D. Máy thu hình đen trắng và máy thu hình màu
Câu 27
Mã câu hỏi: 262004

Máy thu thanh có khối:

 • A. Khối đồng bộ
 • B. Khối tạo xung
 • C. Khối đồng bộ và tạo xung quét
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 262005

Khối cao tần, trung tần, tách sóng điều chỉnh:

 • A. Tần số ngoại sai
 • B. Hệ số khuếch đại
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 262006

Khối xử lí tín hiệu âm thanh nhận tín hiệu âm thanh rồi:

 • A. Khuếch đại
 • B. Tách sóng điều tần
 • C. Khuếch đại âm tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 262007

Em hãy cho biết: Khối xử lí tín hiệu hình khuếch đại mấy tín hiệu màu?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 262008

Khối đồng bộ và tạo xung quét đưa tới:

 • A. Cuộn lái tia của loa
 • B. Cuộn lái tia của đèn hình
 • C. Cuộn lái tia của loa và đèn hình
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 262009

Khối phục hồi hình ảnh nhận tín hiệu:

 • A. Hình ảnh màu
 • B. Tín hiệu quét
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 33
Mã câu hỏi: 262010

Khối phục hồi hình ảnh sẽ phục hồi hình ảnh hiện lên:

 • A. Loa
 • B. Màn hình
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 262011

Hãy xác định: Khối nguồn có nhiệm vụ gì?

 • A. Tạo một mức điện áp
 • B. Tạo hai mức điện áp
 • C. Tạo các mức điện áp cần thiết
 • D. Đáp án khác
Câu 35
Mã câu hỏi: 262012

Khối vi xử lí và điều khiển:

 • A. Nhận lệnh điều khiển từ xa
 • B. Nhận lệnh điều khiển từ phím bấm
 • C. Nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm
 • D. Đáp án khác
Câu 36
Mã câu hỏi: 262013

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

 • A. Trước năm 1994
 • B. Tháng 5/1994
 • C. Ngay từ khi đất nước ta sản xuất ra điện.
 • D. Chưa xuất hiện
Câu 37
Mã câu hỏi: 262014

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện với chiều dài khoảng:

 • A. 1870 km
 • B. 1780 km
 • C. 1870 m
 • D. 1780 m
Câu 38
Mã câu hỏi: 262015

Hệ thống điện quốc gia cung cấp điện cho:

 • A. Khu vực miền Bắc
 • B. Khu vực miền Trung
 • C. Khu vực miền Nam
 • D. Toàn quốc
Câu 39
Mã câu hỏi: 262016

Tại sao mạch điện ba pha không liên hệ ít được dùng trên thực tế?

 • A. Các pha không có sự liên hệ về điện
 • B. Tốn dây dẫn
 • C. Mạch không hoạt động được
 • D. Tốn dây và các pha không có sự liên hệ về điện
Câu 40
Mã câu hỏi: 262017

Xác định: Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình tam giác thì?

 • A. \(Id = Ip\)  
 • B. \(Ip = Id\)
 • C. \(Ud = Up\)
 • D. \(Up = Ud\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ