Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Vật Lý 7 năm 2020 trường THCS Phú Xuân

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 25404

Câu trả lời nào dưới đây là sai?

Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó :

 • A. nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng. Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời.
 • B. chỉ thấy một phần Mặt Trăng.
 • C. chỉ thấy một phần Mặt Trời.
 • D. bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.
Câu 2
Mã câu hỏi: 25405

Chọn câu sai:

 • A. Tia phản xạ và tia tới đối xứng với nhau qua pháp tuyến đặt tại điểm tới của mặt phản xạ.
 • B. Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng với tia tới.
 • C. Góc phản xạ bằng hai lần góc tới.
 • D. Khi thay đổi hướng của tia tới thì hướng của tia phản xạ cũng thav đổi theo.
Câu 3
Mã câu hỏi: 25406

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 3m
 • B. 1,25m
 • C. 1,5m
 • D. 1,6m
Câu 4
Mã câu hỏi: 25407

Chọn phát biểu đúng trong các câu sau đây:

 • A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật.
 • B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tuỳ thuộc vào vị trí đặt vật trước gương.
 • C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
 • D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật.
Câu 5
Mã câu hỏi: 25408

Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

 • A. 80cm.
 • B. 60cm.
 • C. 40cm. 
 • D. 20cm.
Câu 6
Mã câu hỏi: 25409

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì:

 • A. vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.
 • B. vật không nhận ánh sáng chiếu đến.
 • C. vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng. 
 • D. có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.
Câu 7
Mã câu hỏi: 25410

Trong hình 3, biết góc tới i =30°. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải quay gương quanh điểm tới của nó theo chiều nào, quay một góc bao nhiêu?

 • A. Sang phải một góc 30°
 • B. Sang phải một góc 60°
 • C. Sang trái một góc 60° 
 • D. Sang trái một góc 30°
Câu 8
Mã câu hỏi: 25411

Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 1,5m 
 • B. 1,25m
 • C. 2,5m 
 • D. 1,7m
Câu 9
Mã câu hỏi: 25412

Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng?

 • A. Góc phản xạ bằng góc tới.
 • B. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.
 • C. Tia phản xạ bằng tia tới.
 • D. Góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến bằng góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến.
Câu 10
Mã câu hỏi: 25413

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

 • A. Mặt Trời
 • B. Mặt Trăng
 • C. Ngọn nến đang cháy
 • D. Cục than gỗ đang nóng đỏ
Câu 11
Mã câu hỏi: 25414

Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?

 • A. Khi vật đó được chiếu sáng
 • B. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
 • C. Khi vật đó phát ra ánh sáng.
 • D. Vào ban ngày.
Câu 12
Mã câu hỏi: 25415

Chọn câu trả lời sai?

Địa phương X (một địa phương nào đó) có nhật thực toàn phần khi địa phương đó:

 • A. đó hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời.
 • B. bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới.
 • C. nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng và ở đó hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời.
 • D. hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trăng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 25416

Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

Tia phản xạ:

 • A. nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới.
 • B. và tia tới cùng nằm trong một mặt phẳng.
 • C. nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương.
 • D. nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới, về bên kia pháp tuyến so với tia tới. Góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i.
Câu 14
Mã câu hỏi: 25417

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 45° thì góc phản xạ là:

 • A. 30°
 • B. 45°
 • C. 60°
 • D. 90°
Câu 15
Mã câu hỏi: 25418

Ta nhìn thấy ngọn lửa trong đêm tối vì ngọn lửa đó……….. và ánh sáng đó đã truyền đến mắt ta. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

 • A. bập bùng
 • B. được chiếu sáng
 • C. dao động
 • D. tự phát ra ánh sáng
Câu 16
Mã câu hỏi: 25419

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới có đặc điếm:

 • A. là góc vuông.
 • B. bằng góc tới.
 • C. bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương.
 • D. bằng góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương.
Câu 17
Mã câu hỏi: 25420

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cách gương 1.8 mét. Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 5m
 • B. 1,8m  
 • C. 1,6m 
 • D. 3,6m
Câu 18
Mã câu hỏi: 25421

Trường hợp nào dưới đây không phải là vật sáng?

 • A. Chiếc bút chì đặt trên bàn giữa ban ngày.
 • B. Chiếc bật lửa rơi giữa sân trường lúc trời nắng.
 • C. Mặt Trời.
 • D. Mắt con mèo trong phòng kín vào ban đêm.
Câu 19
Mã câu hỏi: 25422

Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i' = 25°. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:

 • A. 30°
 • B. 45°
 • C.  50°
 • D. 25°
Câu 20
Mã câu hỏi: 25423

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120°. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

 • A. 90°
 • B. 75°
 • C. 60°
 • D. 30°
Câu 21
Mã câu hỏi: 25424

Chiếu một tia tới SI có hướng nằm ngang lên một gương phẳng treo thẳng đứng như hình 9. Giữ nguyên tia tới, hỏi gương phải quay như thế nào quanh điểm treo để tia phản xạ có hướng thẳng đứng xuống dưới?

 • A. Gương quay sang trái và nghiêng một góc 45° đối với tia tới SI.        
 • B. Gương quay sang phải 45° đối với tia tới SI.
 • C. Gương nghiêng sang trái 30°.
 • D. Gương phải nằm ngang.     
Câu 22
Mã câu hỏi: 25425

Chọn câu đúng:

 • A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới.
 • B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.
 • C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.
 • D. Các câu trên đều đúng.
Câu 23
Mã câu hỏi: 25426

Sau khi nghe tiếng sấm rền trong cơn dông, em học sinh đã giải thích như sau. Câu nào đúng nhất?

 • A. Vì thời gian truyền âm thanh từ nguồn phát ra âm thanh đến mặt đất lớn hơn 1 giây.
 • B. Do nguồn âm phát ra từ rất xa.
 • C. Tia sét (nguồn âm) chuyển động do đó khoảng cách từ nguồn âm đến tai nghe thay đổi nên có tiếng rền.
 • D. Sấm rền là do sự phản xạ của âm từ các đám mây dông trên bầu trời xuống mặt đất.
Câu 24
Mã câu hỏi: 25427

Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp tăng theo thứ tự:

 • A. khí, rắn, lỏng. 
 • B. khí, lỏng, rắn.
 • C. rắn, khí, lỏng.  
 • D. rắn, lỏng, khí.
Câu 25
Mã câu hỏi: 25428

Khi đã làm một số thí nghiệm về sự truyền âm thanh trong các môi trường có bạn đã đưa ra các kết luận sau, kết luận nào sai.

 • A. Âm thanh càng to thì truyền đi càng xa.
 • B. Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh.
 • C. Âm thanh có thể truyền từ chất lỏng sang chất khí.
 • D. Xốp là vật rắn nên nó truyền âm tốt.
Câu 26
Mã câu hỏi: 25429

Khi gõ dùi vào mặt trống ta nghe thấy âm thanh, kết luận nào sau đây là đúng:

 • A. Gõ càng mạnh vào mặt trống, âm phát ra càng cao.
 • B. Gõ càng mạnh vào mặt trống, âm phát ra càng to.
 • C. Gõ càng nhẹ vào mặt trống, âm phát ra càng to.
 • D. Gõ liên tục vào mặt trống, âm phát ra càng to.
Câu 27
Mã câu hỏi: 25430

Số dao động vật thực hiện được trong 1 giây được gọi là ….của âm.

 • A. vận tốc
 • B. tần số  
 • C. độ cao
 • D. độ to
Câu 28
Mã câu hỏi: 25431

Đàn bầu chỉ có một dây. Để thay đổi âm phát ra từ dây đàn bầu người ta làm như sau:

 • A. Điều chỉnh hộp đàn khi đánh.
 • B. Vặn cho dây đàn căng vừa đủ trước khi đánh.
 • C. Vừa điều chỉnh độ dài vừa điều chỉnh độ căng của dây đàn khi đánh.
 • D. Điều chỉnh độ dài của dây khi đánh.
Câu 29
Mã câu hỏi: 25432

Khi bầu trời xung quanh ta có dông, ta thường nghe tiếng sấm. Nguồn âm phát ra là:

 • A. lớp không khí ở đó dao động mạnh.
 • B. do lớp không khí ở đó bị nén mạnh.
 • C. do nhiều hơi nước trong không khí va chạm nhau.
 • D. các lớp không khí va chạm nhau.
Câu 30
Mã câu hỏi: 25433

Tiếng ồn có những tác dụng xấu nào sau đây:

 • A. Gia tăng mệt mỏi và rối loạn chức năng thần kinh.
 • B. Gây ra co giật hệ cơ.
 • C. Gia tăng nhịp tim, nhịp thở, huyết áp.
 • D. Tất cả những tác dụng trên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ