Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 Trường THCS Tân Kiểng

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37378

Kết quả phép tính  2x (x2 – 3y) bằng :            

 • A. 3x2 – 6xy
 • B. 2x3 + 6xy
 • C. 2x3 – 3y
 • D. 2x3 – 6xy.
Câu 2
Mã câu hỏi: 37379

Kết quả phép tính  27x4y2 : 9x4y bằng :

 • A. 3xy
 • B. 3y
 • C. 3y2
 • D. 3xy2
Câu 3
Mã câu hỏi: 37380

Đa thức  x2 – 2x + 1 được phân tích thành nhân tử là:

 • A. (x + 1)2
 • B. (x – 1)2
 • C. x2 – 1
 • D. x2 + 1.
Câu 4
Mã câu hỏi: 37381

Giá trị của biểu thức  A = x2 – 2x + 1 tại x = 1 là :

 • A. 1
 • B. 0
 • C. 2
 • D. -1
Câu 5
Mã câu hỏi: 37382

Kết quả rút gọn phân thức \(\frac{{x - 2}}{{x(x - 2)}}\) (với x\( \ne 2\)) là :

 • A. x
 • B. \(\frac{1}{x}\)
 • C. \(\frac{-1}{x}\)
 • D. -x
Câu 6
Mã câu hỏi: 37383

Mẫu thức chung của hai phân thức \(\frac{{x + 2}}{{(x + 1).(x - 1)}}\) và \(\frac{3}{{x(x + 1)}}\) là :

 • A. x(x – 1)2
 • B. x(x + 1)2
 • C. x(x – 1)(x + 1)
 • D. x(x2 +x)
Câu 7
Mã câu hỏi: 37384

Cho tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và cạnh AC, biết MN = 50cm thì độ dài BC là

 • A. 100cm
 • B. 25cm
 • C. 50cm
 • D. 150cm
Câu 8
Mã câu hỏi: 37385

Hình thang có độ dai hai đáy là 6cm và 8cm thì độ dài đường trung bình của nó là :

 • A. 3cm
 • B. 4cm
 • C. 14cm
 • D. 7cm
Câu 9
Mã câu hỏi: 37386

Kết quả của phép chia (x2 – 2x + 1) : (x – 1) là:

 • A.  x + 1
 • B. x – 1
 • C. (x + 1)2
 • D. (x – 1)2
Câu 10
Mã câu hỏi: 37387

Trong các hình sau đây hình không có trục đối xứng là:

 • A. Hình thang cân
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình chữ nhật
 • D. Hình thoi
Câu 11
Mã câu hỏi: 37388

Phân tích đa thức thành nhân tử

 a.  x.y-6.y                                                     

 b. x2-52     

Câu 12
Mã câu hỏi: 37389

Cho biểu thức  A= \(\frac{{{x^2} - {y^2}}}{{5x - 5y}}\)

a.Tìm tập xác định của A   (0.5đ)                   

b.Rút gọn A       

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ