Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin 7 năm 2019-2020 Trường THCS Quế Hiệp

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (16 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33446

Biểu tượng của chương trình bảng tính Excel có dạng nào?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Câu 2
Mã câu hỏi: 33447

Giao của một hàng và một cột được gọi là gì?

 • A. Dữ liệu.
 • B. Trường.
 • C. Công thức
 • D. Ô tính.
Câu 3
Mã câu hỏi: 33448

Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô tính em nhấn phím nào?

 • A. Phím Esc
 • B. Phím Shift.
 • C. Phím Enter.
 • D. Phím Delete.
Câu 4
Mã câu hỏi: 33449

Khi đã nhập dữ liệu trên trang tính, chúng ta có thể sửa dữ liệu đó được hay không?

 • A. Có thể sửa dữ liệu.
 • B. Không thể sửa dữ liệu.
 • C. Chỉ sửa được một phần
 • D. Không có đáp án đúng
Câu 5
Mã câu hỏi: 33450

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều này có ý nghĩa là gì?

 • A. Công thức nhập sai.
 • B. Độ rộng cột quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
 • C. Máy tính bị nhiễm Virut.
 • D. Do chương trình Excel bị lỗi hệ thống.
Câu 6
Mã câu hỏi: 33451

Để tính toán trên trang tính, ta phải dùng kí hiệu nào là đúng?

 • A. +, -, x, :.
 • B. +, -, x, /.
 • C. +, -, *, /.
 • D. +, -, *, \.
Câu 7
Mã câu hỏi: 33452

Tên hàm tính giá trị trung bình là tên nào sau đây?

 • A. Average.
 • B.  Sum.
 • C. Max.
 • D. Min.
Câu 8
Mã câu hỏi: 33453

Ta có dữ liệu trong các ô như sau

Hàm “ = Max(Sum(A1:D1)) Nhấn phím Enter” cho kết quả bằng bao nhiêu?

 • A. 15
 • B. 5
 • C. 37
 • D. Không có đáp án 
Câu 9
Mã câu hỏi: 33454

Ta có dữ liệu trong các ô như sau

Hàm “=Min(A1,B1,1,C1,D1) Nhấn phím Enter” cho kết quả bằng bao nhiêu?

 • A. 1
 • B. 5
 • C. 15
 • D. Không ra kết quả.
Câu 10
Mã câu hỏi: 33455

Ta có dữ liệu trong các ô như sau

Hàm “=Min (A1:D1) Nhấn phím Enter” cho kết quả bằng bao nhiêu?  

 • A. 15
 • B. 7
 • C. 5
 • D. Không ra kết quả
Câu 11
Mã câu hỏi: 33456

Để chèn thêm cột vào trang tính, em chọn 1 ô hoặc 1 cột và thao tác như thế nào?

 • A. Chọn dải lệnh Insert\ insert\ insert 
 • B.  Chọn dải lệnh Insert\ insert.
 • C. Chọn dải lệnh Home\ insert.
 • D. Chọn dải lệnh View\ insert\ insert cell
Câu 12
Mã câu hỏi: 33457

Để xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, em nháy chọn 1 hàng và thao tác như thế nào?

 • A. Nhấn phím Delete trên bàn phím.
 • B. Nháy nút phải chuột, chọn Delete.
 • C. Nháy nút trái chuột, chọn Delete.
 • D. Chọn dải lệnh Home\ Delete\ Delete column.
Câu 13
Mã câu hỏi: 33458

Em hãy nêu cách nhập công thức vào ô để tính toán?

Câu 14
Mã câu hỏi: 33459

Cách điều chỉnh độ rộng của cột?

Câu 15
Mã câu hỏi: 33460

Để di chuyển nội dung ô tính, em làm như thế nào?

Câu 16
Mã câu hỏi: 33461

Hãy điền tên các đối tượng được đánh số trên màn hình Excel dưới đây bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách: thanh tiêu đề, dải lệnh File, dải lệnh Home, dải lệnh Insert, Hộp tên, Tên cột, Tên hàng, Ô tính đang được chọn, Tên trang tính, Thanh trạng thái, Thanh công thức, thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ