Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 9 năm 2018-2019 Trường THCS Hải Thiện

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 75814

Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là 

 • A. Mỹ                    
 • B. Liên Xô         
 • C. Anh            
 • D. Nhật Bản
Câu 2
Mã câu hỏi: 75815

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào

 • A. Năm 1947            
 • B. Năm 1949             
 • C. Năm 1951            
 • D. Năm 1953
Câu 3
Mã câu hỏi: 75816

Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức ASEAN vào thời gian

 • A. Tháng 7 năm 1992   
 • B. Tháng 9 năm 1994 
 • C. Tháng 7 năm 1995       
 • D. Tháng 9 năm 1997
Câu 4
Mã câu hỏi: 75817

Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm

 • A. Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam 
 • B. Bù đắp những thiệt hại to lớn do chiến tranh gây ra 
 • C. Phát triển nghề khai thác mỏ ở Việt Nam 
 • D. Phát triển kinh tế của Việt Nam
Câu 5
Mã câu hỏi: 75818

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ

 • A. Trước cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp 
 • B. Trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp 
 • C. Trong cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp 
 • D. Từ năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 6
Mã câu hỏi: 75819

Liên hợp quốc giúp nước ta về

 • A. Kinh tế                 
 • B. Văn hóa        
 • C. Giáo dục   
 • D. Kinh tế, văn hoá, giáo dục 
Câu 7
Mã câu hỏi: 75820

Gia cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn câu kết chặt chẽ với Pháp vì

 • A. Bị ép buộc        
 • B. Vì lợi ích của giai cấp          
 • C. Vì tiền         
 • D. Vì sợ mất địa vị
Câu 8
Mã câu hỏi: 75821

Giai cấp tư sản Việt Nam phân hoá thành

 • A. Hai bộ phận     
 • B. Ba bộ phận      
 • C. Tám bộ phận           
 • D. 6 Bộ phận
Câu 9
Mã câu hỏi: 75822

Trình bày ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Câu 10
Mã câu hỏi: 75823

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam phân hoá thành những giai cấp, tầng lớp nào ? Vì sao có sự phân hoá đó ?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ