Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 11 năm học 2019-2020 Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (14 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 135576

Cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ có điểm gì khác biệt so với các phong trào đấu tranh ở giai đoạn trước là

 • A. tầng lớp tư sản lãnh đạo, mang đậm tính giai cấp, vì quyền lợi kinh tế.
 • B. bộ phận tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, vì độc lập và dân chủ.
 • C. có sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, mang đậm tính dân tộc.
 • D. có sự lãnh đạo của giai cấp tiểu tư sản, mang đậm tính dân tộc.
Câu 2
Mã câu hỏi: 135577

Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), Đức đã sử dụng chiến thuật chiến tranh

 • A. Chớp nhoáng    
 • B. lâu dài       
 • C. tổng lực    
 • D. du kích.
Câu 3
Mã câu hỏi: 135578

Tháng 8 - 1905, Trung Quốc Đồng minh hội ra đời là chính đảng của giai cấp nào?

 • A. Tư sản   
 • B. Công nhân 
 • C. Tiểu tư sản      
 • D. Nông dân
Câu 4
Mã câu hỏi: 135579

Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc cách mạng 1905 - 1907 là

 • A. quân chủ lập hiến.   
 • B. Cộng hòa.  
 • C. xã hội chủ nghĩa.      
 • D. quân chủ chuyên chế.
Câu 5
Mã câu hỏi: 135580

Ý nào dưới đây không là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản?

 • A. Thiết lập thể chế Cộng hòa.
 • B. Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường.
 • C. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây.
 • D. Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới.
Câu 6
Mã câu hỏi: 135581

Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang ở trong giai đoạn nào?

 • A. Phát triển thịnh đạt.
 • B. Mới hình thành. 
 • C. Bước đầu phát triển.
 • D. Khủng hoảng, suy vong.
Câu 7
Mã câu hỏi: 135582

Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

 • A. chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
 • B. chính nghĩa thuộc về các nước tư bản.
 • C. chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.
 • D. chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.
Câu 8
Mã câu hỏi: 135583

Giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ đã bị biến thành thuộc địa của thực dân

 • A. Anh.      
 • B. Pháp.    
 • C. Đức.      
 • D. Nhật Bản.
Câu 9
Mã câu hỏi: 135584

Tháng 3 - 1921, Đảng Bôn-sê-vích Nga đã quyết định thực hiện

 • A. chính sách mới.
 • B. kế hoạch 5 năm lần thứ hai.
 • C. chính sách kinh tế mới.  
 • D. kế hoạch 3 năm lần thứ nhất.
Câu 10
Mã câu hỏi: 135585

Đường lối đối ngoại chủ yếu của chính phủ Hitle (Đức) trong những năm 1933 - 1939 1à

 • A. thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn.
 • B. mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu.
 • C. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.
 • D. bắt tay với các nước phát triển.
Câu 11
Mã câu hỏi: 135586

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ bắt nguồn từ ngành kinh tế nào?

 • A. Thương mại.    
 • B. Công nghệp      
 • C. Tài chính ngân hàng  
 • D. Nông nghiệp.
Câu 12
Mã câu hỏi: 135587

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước Đức, Ý, Nhật Bản tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước chủ yếu là do

 • A. bất mãn sau thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 • B. được sự ủng hộ của giới đại tư bản.
 • C. được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản.
 • D. có thuộc địa ít, ngày càng thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường.
Câu 13
Mã câu hỏi: 135588

Nêu tính chất và những hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc.

Câu 14
Mã câu hỏi: 135589

Nêu những hậu quả và rút ra đặc điểm chung của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ