Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Địa lý lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Đoàn Thượng

13/07/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 298897

Chiều dài đường biên giới xếp theo thứ tự giảm dần giữa Việt Nam và các nước láng giềng lần lượt là  

 • A. Trung Quốc, Lào, Campuchia
 • B. Lào, Trung Quốc, Campuchia
 • C. Lào, Campuchia, Trung Quốc 
 • D. Campuchia, Lào, Trung Quốc
Câu 2
Mã câu hỏi: 298898

Nước ta có thể mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trên thế giới là do vị trí nước ta nằm  

 • A. trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa
 • B. ở nơi giao thoa giữa nhiều vành đai sinh khoáng
 • C.  trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế 
 • D. gần trung tâm Đông Nam Á  
Câu 3
Mã câu hỏi: 298899

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết ngọn núi nào dưới đây thuộc cánh cung Ngân Sơn?  

 • A. Tam Đảo
 • B. Mẫu Sơn
 • C. Phia Uắc
 • D. Phu Tha Ca
Câu 4
Mã câu hỏi: 298900

 Cho bảng số liệu sau: 
           GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2000 VÀ NĂM 2014 (tỉ đồng) 

Năm    Tổng số  Nông – lâm – thủy sản        Công nghiệp – XD  Dịch vụ 
2000    441646    108356    162220               171 070 
2014     3542101  696969  1307935  1537197 

Trong cơ cấu GDP của nƣớc ta năm 2000, tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng là  

 • A. 25,7%
 • B. 27,5%     
 • C. 36,7%
 • D.  40,2% 
Câu 5
Mã câu hỏi: 298901

Hướng vòng cung là hướng điển hình nhất của vùng núi  

 • A. Tây Bắc và Đông Bắc    
 • B. Đông Bắc và Trường Sơn Bắc
 • C. Đông Bắc và Trường Sơn Nam
 • D. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam 
Câu 6
Mã câu hỏi: 298902

Đặc điểm không phải của vùng núi Trường Sơn Nam là  

 • A. khối núi Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ được nâng cao 
 • B. sự bất đối xứng rõ rệt giữa 2 sườn Đông - Tây 
 • C. các cao nguyên của vùng khá bằng phẳng với độ cao trung bình từ 1500 đến 2000m 
 • D. đỉnh NGỌC LINH là đỉnh núi cao nhất của vùng 
Câu 7
Mã câu hỏi: 298903

Đặc điểm không đúng với vùng núi Tây Bắc là  

 • A. nằm giữa sông Hồng và sông Cả 
 • B.  có các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ đến Mộc Châu 
 • C. địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi hướng vòng cung 
 • D. xen giữa các dãy núi là các thung lũng sông như: sông Đà, sông Mã 
Câu 8
Mã câu hỏi: 298904

Cho bảng số liệu: Giá trị xuất - nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 - 2014 ( tỉ USD ) 

Năm Tổng số         Xuất khẩu   Nhập khẩu 
2000     30.1            14,5       15,6 
2005   69,2     32,4   36,8
2010 157,0      72,2 84,8 
2014  298,0    150,2 147,8 

Từ bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất - nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2014?  

 • A. Tốc độ tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với giá trị kim ngạch nhập khẩu 
 • B. Cán cân thương mại nước ta luôn ở trong tình trạng nhập siêu
 • C. Giá trị xuất khẩu năm 2014 lớn nhất 
 • D. Giá trị nhập khẩu năm 2014 nhỏ nhất 
Câu 9
Mã câu hỏi: 298905

 Cho bảng số liệu: 

            DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 ( ĐƠN VỊ : triệu người) 

Năm  1995  2000 2005    2010    2014 
Dân số  72,0    77,6    82,4   86,9   80,7 
Số dân thành thị  14,9  18,7   22,3  26,5  30,0 

Để thể hiện tốc độ tăng trƣởng dân số và số dân thành thị của nƣớc ta trong giai đoạn 1995 -2014, biểu đồ thích hợp nhất là  

 • A. miền 
 • B. đường  
 • C. tròn 
 • D. kết hợp 
Câu 10
Mã câu hỏi: 298906

Hai bể dầu khí lớn nhất của nước ta hiện đang được khai thác ở Biển Đông là  

 • A.  Nam Côn Sơn và Cửu Long   
 • B. Thổ Chu- Mã Lai và Sông Hồng 
 • C. Nam Côn Sơn và Sông Hồng     
 • D. Cửu Long và Sông Hồng 
Câu 11
Mã câu hỏi: 298907

Biển Đông cho phép nước ta phát triển những hoạt động kinh tế nào?  

 • A. Sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc
 • B. Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch
 • C. Du lịch, giao thông vận tải, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản
 • D. Phát triển cây lương thực, cây công nghiệp
Câu 12
Mã câu hỏi: 298908

Dựa vào Atlat Việt Nam trang 6 -7 cho biết đi dọc bờ biển nước ta từ Móng Cái đến Hà Tiên sẽ gặp các vịnh biển nào?  

 • A. Hạ Long, Diễn Châu,Qui Nhơn
 • B. Diễn Châu, Hạ Long, Qui Nhơn
 • C. Hạ Long, Nha Trang, Qui Nhơn    
 • D. Diễn Châu, Qui Nhơn, Nha Trang 
Câu 13
Mã câu hỏi: 298909

Cho bảng số liệu: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA (Đơn vị: %) 

Ngành   1995 2000  2005  2014 
Trồng trọt  78,1   78,2 76,7  73,2 
Chăn nuôi 18,9  19,3 21,1  25,1 
Dịch vụ nông nghiệp                                                    3,0   2,5    2,2   1,7 

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp nước ta giai đoạn 1995- 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?  

 • A. Biểu đồ đường
 • B. Biểu đồ tròn
 • C. Biểu đồ miền
 • D. Biểu đồ cột
Câu 14
Mã câu hỏi: 298910

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta thể hiện rõ rệt ở  

 • A. tổng bức xạ lớn, nhiệt độ trung bình năm cao và nhiều nắng
 • B. tổng bức xạ nhỏ, nhiệt độ trung bình năm thấp và ít nắng
 • C. tổng bức xạ lớn, lƣợng mƣa lớn và độ ẩm không khí cao
 • D. cân bằng ẩm luôn dƣơng, lƣợng mƣa lớn và độ ẩm không khí cao
Câu 15
Mã câu hỏi: 298911

Thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào thời kì nào của mùa đông ở miền Bắc nước ta?  

 • A.  Đầu mùa đông
 • B. Giữa mùa đông
 • C. Nửa sau mùa đông
 • D. Cả  mùa đông
Câu 16
Mã câu hỏi: 298912

Nguyên nhân nào quy định tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?  

 • A. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến, ở mọi nơi trong năm đều có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh 
 • B. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến, ở mọi nơi trong năm đều có một lần Mặt Trời qua thiên đỉnh
 • C. Nước ta nằm  vùng ngoại chí tuyến, ở mọi nơi trong năm đều không có lần nào Mặt Trời qua thiên đỉnh 
 • D. Nước ta nằm trên đường chí tuyến Bắc, ở mọi nơi trong năm đều có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh
Câu 17
Mã câu hỏi: 298913

Cho bảng số liệu: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH Ở NƯỚC TA (Đơn vị: % ) 

 Năm        2005              2013 
Công nghiệp khai thác                                             11,2 7,6 
Công nghiệp chế biến                                              83,2 88,1
Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước        5,6    4,3 

Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành ở nƣớc ta năm 2005 và năm 2013, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?  

 • A. Biểu đồ tròn
 • B. Biểu đồ miền
 • C. Biểu đồ cột
 • D. Biểu đồ đường  
Câu 18
Mã câu hỏi: 298914

Gió mùa mùa đông mang đến lợi ích về kinh tế cho Miền Bắc nước ta là  

 • A. thời tiết ít mưa thuận lợi cho khai thác khoáng sản
 • B. thời tiết ít mưa thuận lợi cho phơi sấy, bảo quản nông sản
 • C.  thời tiết lạnh, ít mưa thuận lợi cho phát triển du lịch
 • D. thời tiết lạnh, ít mưa thuận lợi cho phát triển cây vụ đông ở vùng đồng bằng 
Câu 19
Mã câu hỏi: 298915

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa của nước ta từ năm 2000 đến 2007?  

 • A. Tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng xuất khẩu của nước ta từ năm 2000 đến năm 2003 tăng
 • B. Tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng nội địa của nước ta từ 2000 đến 2007 giảm
 • C. Tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng nhập khẩu của nước ta từ 2000 đến 2007 giảm
 • D. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2007, tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng xuất khẩu của nước ta tăng, tỉ trọng hàng nhập khẩu giảm, tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng nội địa giảm
Câu 20
Mã câu hỏi: 298916

Sông ngòi nước ta không có đặc điểm nào dưới đây?  

 • A. mạng lưới dày đặc
 • B. nhiều nước, giàu phù sa
 • C.  thuỷ chế theo mùa
 • D. lượng phù sa ít
Câu 21
Mã câu hỏi: 298917

Kiểu khí hậu đặc trưng của phần lãnh thổ phía Bắc là  

 • A. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
 • B. cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm
 • C. nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh
 • D. cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh
Câu 22
Mã câu hỏi: 298918

Cảnh quan tiêu biểu của thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam là đới rừng  

 • A. nhiệt đới gió mùa
 • B.  cận xích đạo gió mùa
 • C. xích đạo gió mùa
 • D. nhiệt đới khô 
Câu 23
Mã câu hỏi: 298919

Nhận định nào sau đây  không đúng về thành phần loài của thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc?  

 • A. Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế
 • B. Có các loài thú lông dày nhƣ: gấu, chồn, sóc… 
 • C. Có các loại cây cận nhiệt đới như dẻ, re… 
 • D. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn như voi, hổ, báo... 
Câu 24
Mã câu hỏi: 298920

Thiên nhiên nước ta phân hóa thành 3 dải rõ rệt: vùng biển và thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa theo  

 • A.  độ cao
 • B. Bắc - Nam
 • C. Đông - Tây
 • D. vĩ độ
Câu 25
Mã câu hỏi: 298921

Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông - Tây ở vùng đồi núi rất phức tạp, chủ yếu do tác động của  

 • A. chế độ gió mùa và hướng dãy núi 
 • B. chế độ gió thay đổi theo mùa 
 • C.  hướng của các dãy núi  
 • D. vị trí các dãy núi
Câu 26
Mã câu hỏi: 298922
Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc có đặc điểm  
 • A. mùa đông lạnh đến sớm và kết thúc muộn
 • B. khí hậu lạnh do ảnh hƣởng của độ cao địa hình 
 • C. mùa đông bớt lạnh nhưng khô
 • D. mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió phơn khô nóng
Câu 27
Mã câu hỏi: 298923

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi nào có độ cao dưới 2000m?  

 • A. Kiều Liêu Ti
 • B. Tây Côn Lĩnh
 • C. Pu Tha Ca
 • D. Tam Đảo
Câu 28
Mã câu hỏi: 298924

Cho bảng số liệu:  NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM( Đơn vị: °C) 

  Địa điểm     Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất  Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất  Nhiệt độ trung bình năm 
Lạng Sơn   13,3  27,0   21,2
Hà Nội    16,4  28,9  23,5
Vinh  17,6  29,6     23,9 
Huế        19,7   29,4    25,1
Quy Nhơn       23,0   29,7   26,8 
TP. Hồ Chí Minh            25,8 28,9  27,1 

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?   

 • A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam 
 • B. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất tăng dần từ Bắc vào Nam
 • C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất ít chênh lệch giữa các địa điểm
 • D. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam
Câu 29
Mã câu hỏi: 298925

Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc có độ cao trung bình  

 • A. dưới 500 – 600m
 • B. dưới 600 – 700m
 • C. dưới 700 – 800m
 • D. dưới 900 – 1000m
Câu 30
Mã câu hỏi: 298926

Khí hậu của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm  

 • A. mát mẻ, không có tháng nào trên 20°C
 • B.  tổng nhiệt độ năm trên 8500°C
 • C. lượng mưa giảm khi lên cao
 • D. độ ẩm giảm rất nhiều so với ở chân núi
Câu 31
Mã câu hỏi: 298927

Theo quốc lộ 1A, đi từ Bắc vào Nam sẽ lần lượt đi qua các đèo  

 • A. đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả 
 • B. đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Cù Mông 
 • C. đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo Hải Vân, đèo Cả
 • D. đèo Hải Vân, đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo Cả 
Câu 32
Mã câu hỏi: 298928

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết núi Yên Tử thuộc cánh cung nào?  

 • A.  Ngân Sơn
 • B. Bắc Sơn
 • C. Sông Gâm
 • D. Đông Triều
Câu 33
Mã câu hỏi: 298929

Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 

Năm   2000 2005   2009 2011   2014 
Dân số (nghìn người)    77 631    82 392   86 025   87 840    90 729 
Sản lượng(triệu tấn)           32,5 35,8    35,9     36,2 36,9 

Dựa vào bảng số liệu trên cho biết bình quân lương thực/người năm 2005 của nước ta là  

 • A. 418 kg/người  
 • B. 434 kg/người 
 • C. 417 kg/người 
 • D. 435 kg/người 
Câu 34
Mã câu hỏi: 298930

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cao nguyên nào sau đây là cao nguyên đá vôi?  

 • A. Mộc Châu
 • B. Di Linh
 • C. Kon Tum 
 • D. Pleiku 
Câu 35
Mã câu hỏi: 298931

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất phù sa sông(chiếm 70% diện tích lãnh thổ) phân bố ở  

 • A.  Đồng bằng sông Cửu Long
 • B. Đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ
 • C. Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ 
 • D. Đồng bằng sông Hồng
Câu 36
Mã câu hỏi: 298932

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc là  

 • A. nơi đón gió mùa đông bắc sớm, núi thấp và hƣớng vòng cung
 • B. vị trí nằm tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông 
 • C. gió mùa đông bắc di chuyển qua lục địa  vào nước ta
 • D. gió mùa đông bắc di chuyển qua biển vào nước ta 
Câu 37
Mã câu hỏi: 298933

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không có đai ôn đới gió mùa trên núi vì  

 • A. nằm gần xích đạo
 • B. không chịu tác động của gió mùa Đông Bắc
 • C. nằm kề vùng biển ấm, rất rộng
 • D. không có các ngọn núi cao trên 2600m
Câu 38
Mã câu hỏi: 298934

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4- 5, hãy cho biết hai đô thị nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương?  

 • A. Huế, Hải Phòng
 • B. Quy Nhơn, Huế
 • C. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
 • D. Hải Phòng, Đà Nẵng
Câu 39
Mã câu hỏi: 298935
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy kể tên các cánh cung vùng núi Đông Bắc theo thứ tự từ Đông sang Tây?  
 • A. Ngân Sơn, Bắc Sơn, Sông Gâm, Đông Triều
 • B. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm
 • C. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều
 • D. Bắc Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Đông Triều
Câu 40
Mã câu hỏi: 298936

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết bão đổ bộ vào Quảng Ninh là vào tháng mấy?  

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 9

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ