Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Địa lý 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Đông Du

15/04/2022 - Lượt xem: 41
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 74052

Người Việt sống chủ yếu ở 

 • A. Đồng bằng, trung du và duyên hải
 • B. Vùng đồng bằng rộng lớn phì nhiêu
 • C. Vùng trung du và đồi núi 
 • D. Vùng duyên hải
Câu 2
Mã câu hỏi: 74053

Cơ cấu lực lượng lao động ở nông thôn năm 2003 là 

 • A. 24,2%
 • B. 75,8%
 • C. 21,2% 
 • D. 78,8%
Câu 3
Mã câu hỏi: 74054

Các địa danh nổi tiếng:  Phong Nha-Kẻ Bàng, cố đô Huế, Lăng Cô, Thiên Cầm  thuộc vùng kinh tế nào? 

 • A. Đồng bằng sông Hồng
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Tây Nguyên 
 • D. Trung du- miền núi Bắc Bộ
Câu 4
Mã câu hỏi: 74055

Ngành công nghiệp trọng điểm có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiêp năm 2002 ở nước ta là 

 • A. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
 • B. Công nghiệp khai thác nhiên liệu
 • C. Công nghiệp dệt may 
 • D. Công nghiệp điện
Câu 5
Mã câu hỏi: 74056

Năm 2002, cả nước có diện tích đất nông nghiệp 9406,8 nghìn ha và dân số là 79,7 triệu người. Vậy bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của nước ta (ha/người) là bao nhiêu ? 

 • A. 118  
 • B. 11,8         
 • C. 1,18     
 • D. 0,118
Câu 6
Mã câu hỏi: 74057

Các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta phát triển dựa trên cơ sở: 

 • A. Tài nguyên, lao động
 • B. Khoa học công nghệ cao
 • C. Thị trường 
 • D. Tất cả ý trên   
Câu 7
Mã câu hỏi: 74058

Chỉ tiêu đặc trưng đánh giá sự phát triển bưu chính viễn thông là: 

 • A. Thuê bao Internet
 • B. Mật độ điện thoại
 • C.  Chuyển phát nhanh 
 • D. Các trang WEB 
Câu 8
Mã câu hỏi: 74059

Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở một số địa phương của vùng nào? 

 • A. Đồng bằng sông Hồng
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Trung du và miền núi Bắc bộ 
 • D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 9
Mã câu hỏi: 74060

Dịch vụ nào có vai trò tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất rõ nhất? 

 • A. Tài chính, tín dụng
 • B. Du lịch nhà hàng
 • C. Sữa chữa, bảo trì 
 • D. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông   
Câu 10
Mã câu hỏi: 74061

Tài nguyên khoáng sản kim loại là nguyên liệu để phát triển các ngành công nghiệp nào? 

 • A. Năng lượng, hoá chất
 • B.  Luyện kim đen, luyện kim màu
 • C. Vật liệu xây dựng 
 • D. Chế biến nông, lâm, thuỷ sản
Câu 11
Mã câu hỏi: 74062

Để phục vụ cho giao thông vận tải đường biển, nước ta xây dựng các hải cảng lớn nhất là: 

 • A. Hải Phòng, Vinh, Nha Trang   
 • B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh
 • C. Sài Gòn, Vinh, Cam Ranh          
 • D. Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn
Câu 12
Mã câu hỏi: 74063

Đối tượng nào sau đây không thuộc loại tài nguyên du lịch tự nhiên 

 • A. Phong cảnh
 • B. Công trình kiến trúc
 • C. Bãi tắm 
 • D. Vườn quốc gia
Câu 13
Mã câu hỏi: 74064

Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên nước ta  năm 1999 là bao nhiêu ? (biết tỉ lệ sinh là 19,9‰ ,tỉ lệ tử là 5,6 ‰) 

 • A. 14,3‰
 • B. 1,43‰
 • C.  25,5‰ 
 • D. 2,55‰
Câu 14
Mã câu hỏi: 74065

Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta ? 

 • A. Đồng bằng sông Cửu Long
 • B. Tây Nguyên
 • C. Trung du và miền núi Bắc bộ
 • D. Đông Nam Bộ
Câu 15
Mã câu hỏi: 74066

Ngành công nghiệp khai khoáng và thuỷ điện phát triển nhất nước ta ở vùng 

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • B. Bắc Trung Bộ  
 • C. Tây Nguyên 
 • D. Đông Nam Bộ
Câu 16
Mã câu hỏi: 74067

Cơ câu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng 

 • A. Tỉ lệ lao động nông nghiệp tăng, công nghiệp, dịch vụ giảm
 • B. Tỉ lệ lao động nông nghiệp giảm, công nghiệp, dịch vụ tăng
 • C. Tỉ lệ lao động nông nghiệp và công nghiệp tăng, dịch vụ giảm 
 • D. Tỉ lệ lao động nông nghiệp và công nghiệp giảm, dịch vụ tăng
Câu 17
Mã câu hỏi: 74068

Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng? 

 • A. Thái Nguyên
 • B. Bắc Ninh
 • C. Vĩnh Phúc 
 • D. Nam Định
Câu 18
Mã câu hỏi: 74069

Hai trung tâm kinh tế lớn nhất đồng bằng sông Hồng hiện là: 

 • A. Hà Nội – Hải Dương
 • B. Hà Nội – Hải Phòng
 • C. Hải Phòng – Nam Định 
 • D. Hà Nội – Hà Tây
Câu 19
Mã câu hỏi: 74070

Ranh giới tự nhiên giữa hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là: 

 • A. Dãy Bạch Mã
 • B. Dãy Tam Điệp
 • C. Dãy Hoành Sơn 
 • D. Dãy Kẻ Bàng
Câu 20
Mã câu hỏi: 74071

Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm: 

 • A. Chế biến sản phẩm trồng trọt
 • B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi
 • C. Chế biến sản phẩm lâm sản 
 • D. Chế biến sản phẩm thủy sản
Câu 21
Mã câu hỏi: 74072

Thành phần dân tộc của tỉnh Đắk Lắk hiện nay gồm có............... dân tộc. 

 • A. 45
 • B. 46
 • C. 47
 • D. 48
Câu 22
Mã câu hỏi: 74073

Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm trong 

 • A. hoạt động dịch vụ
 • B. sản xuất công nghiệp
 • C. sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 
 • D. sản xuất ngư nghiệp
Câu 23
Mã câu hỏi: 74074

Dân tộc nào sau đây sống chủ yếu ở Đắk Lắk? 

 • A. Tày
 • B. Ê đê
 • C. Mường
 • D. Gia rai
Câu 24
Mã câu hỏi: 74075

Nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm? 

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 25
Mã câu hỏi: 74076

Nhóm cây trồng phổ biến ở Đắk Lắk là 

 • A. cây ăn quả
 • B. cây công nghiệp
 • C. cây hoa màu
 • D. cây lương thực
Câu 26
Mã câu hỏi: 74077

Ý nào sau đây không phải là tài nguyên du lịch tự nhiên của Đắk Lắk? 

 • A. Hồ Lắk
 • B. Thác Dray Sáp
 • C. Hồ Xuân Hương
 • D. Hang đá Đắk Tuôr
Câu 27
Mã câu hỏi: 74078

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta? Hướng giải quyết.

Câu 28
Mã câu hỏi: 74079

Dựa  vào  bảng  số liệu dưới đây:       

 

Loại cây

Tổng số

Cây

lương thực

Cây

công nghiệp

Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

Cơ cấu diện tích gieo trồng (%)

Năm 2002

100,0

64,9

18,2

16,9

  a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây năm 2002

  b. Nhận xét về tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Câu 29
Mã câu hỏi: 74080

Em hãy trình bày những thành tựu và thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta.

Câu 30
Mã câu hỏi: 74081

Hãy cho biết vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống. Tại sao dịch vụ ở nước ta phân bố không đều ? 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ