Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Địa lí 6 năm 2020 - Trường THCS Trần Quốc Tuấn

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 14502

Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến có đặc điểm gì?

 • A. Đi qua đài Thiên văn Grin - uýt nước Anh
 • B. Có độ dài lớn nhất
 • C. Chỉ có 1 điểm là 0°
 • D. Là vòng tròn lớn nhất trên quả địa cầu
Câu 2
Mã câu hỏi: 14503

Trái Đất ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

 • A. Thứ 4
 • B. Thứ 5
 • C.  Thứ 6
 • D. Thứ 3
Câu 3
Mã câu hỏi: 14504

Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì?

 • A. Phương hướng của bản đồ.
 • B. Khoảng cách trên bản đồ ứng với độ dài trên thực địa.
 • C. Bản đồ có nội dung như thế nào.
 • D. Có thể sử dụng bản đồ đó vào công việc khác nhau.
Câu 4
Mã câu hỏi: 14505

Hướng Bắc của bản đồ là

 • A. đầu phía trên của kinh tuyến.
 • B. đầu phía dưới của kinh tuyến.
 • C.  đầu bên phải của vĩ tuyến.
 • D. đầu bên trái của vĩ tuyến.
Câu 5
Mã câu hỏi: 14506

Theo quy ước phương hướng trên bản đồ gồm mấy hướng chính?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8
Câu 6
Mã câu hỏi: 14507

Ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23°27’ Nam vào ngày nào?

 • A. Ngày 21 tháng 3
 • B. Ngày 23 tháng 9
 • C. Ngày 22 tháng 12
 • D. Ngày 22 tháng 6
Câu 7
Mã câu hỏi: 14508

Núi già là núi có đặc điểm gì?

 • A. Đỉnh tròn sườn thoai thoải
 • B. Đỉnh nhọn sườn thoai thoải
 • C. Đỉnh tròn sườn dốc
 • D. Đỉnh nhọn sườn dốc
Câu 8
Mã câu hỏi: 14509

Độ cao tuyệt đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng, từ đỉnh núi đến đâu?

 • A. mực nước biển.
 • B. chân núi.
 • C. đáy đại dương.
 • D. chỗ thấp nhất của chân núi.
Câu 9
Mã câu hỏi: 14510

Cao nguyên rất thuận lợi cho việc gì?

 • A. trồng cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 • B. trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
 • C. trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc.
 • D. trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 14511

Kinh tuyến nằm bên trái của kinh tuyến gốc được gọi là gì?

 • A. Kinh tuyến Bắc
 • B. Kinh tuyến Nam
 • C. Kinh tuyến Đông
 • D.  Kinh tuyến Tây
Câu 11
Mã câu hỏi: 14512

Sự biến dạng càng rõ rệt khi nào?

 • A. Càng xa trung tâm chiếu hình bản đồ.
 • B. Càng gần trung tâm chiếu hình bản đồ.
 • C. Càng về phía hai cực của Trái Đất.
 • D. Càng về phía Xích đạo của Trái Đất.
Câu 12
Mã câu hỏi: 14513

 Người ta dựng vào hệ thống kinh, vĩ tuyến để làm gì?

 • A. Xác định phương hướng trên bản đồ
 • B. Xây dựng các phép chiếu hình bản đồ
 • C. Xây dựng tỉ lệ bản đồ
 • D. Xác định các yếu tố khác của bản đồ
Câu 13
Mã câu hỏi: 14514

Các đối tượng địa lý phân bố phân tán rải rác người ta dùng kí hiệu gì?

 • A. Kí hiệu đường
 • B. Kí hiệu điểm
 • C. Kí hiệu diện tích
 • D. Kí hiệu hình học
Câu 14
Mã câu hỏi: 14515

Trái Đất tự quay theo hướng nào?

 • A. Từ Bắc xuống Nam
 • B. Từ Tây sang Đông
 • C. Từ Đông sang Tây
 • D. Từ Nam lên Bắc
Câu 15
Mã câu hỏi: 14516

Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 trong năm ở cả hai nửa cầu đều nhận được lượng ánh sáng và nhiệt như thế nào?

 • A. một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau.
 • B. một lượng ánh sáng và nhiệt khác nhau.
 • C. một lượng ánh sáng và nhiệt ở bán cầu Bắc lớn nhất.
 • D. một lượng ánh sáng và nhiệt ở bán cầu Nam lớn nhất.
Câu 16
Mã câu hỏi: 14517

Nơi luôn có 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày?

 • A. Chí tuyến Bắc và Nam
 • B.  Vùng ôn đới
 • C. Vùng cực và cận cực
 • D. Vùng đường Xích đạo
Câu 17
Mã câu hỏi: 14518

Trạng thái không có ở các lớp của Trái Đất là gì?

 • A. Khí
 • B. Rắn
 • C. Lỏng
 • D. Quánh dẻo
Câu 18
Mã câu hỏi: 14519

Đâu không phải là biện pháp để hạn chế thiệt hại do động đất?

 • A. Lập trạm dự báo động đất
 • B. Sơ tán dân đến vùng có động đất
 • C. Nghiên cứu để dự báo sơ tán dân
 • D. Xây nhà chịu chấn động lớn
Câu 19
Mã câu hỏi: 14520

Người ta phân chia núi ra thành 3 loại có độ cao khác nhau là dựa vào đâu?

 • A. độ cao tương đối của núi
 • B. độ cao tuyệt đối của núi
 • C.  độ cao tạm thời của núi
 • D. độ cao của đồng bằng so với của núi
Câu 20
Mã câu hỏi: 14521

Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở bán cầu Đông và nửa cầu nào?

 • A. Bắc
 • B. Nam
 • C. Đông
 • D. Tây
Câu 21
Mã câu hỏi: 14522

Muốn xác định vị trí của một điểm trên bản đồ chúng ta dựa vào:

 • A. Theo đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc.
 • B. Hệ thống hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua nó.
 • C. Theo phương hướng trên bản đồ.
 • D. Theo hướng mũi tên trên bản đồ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 14523

Để thể hiện hướng chảy của dòng biển, người ta dùng kí hiệu nào sau đây?

 • A. Kí hiệu đường
 • B. Kí hiệu điểm
 • C. Kí hiệu hình học
 • D. Kí hiệu diện tích
Câu 23
Mã câu hỏi: 14524

Trên bề mặt Trái Đất được chia thành bao nhiêu khu vực giờ?

 • A. 20
 • B. 21
 • C. 23
 • D. 24
Câu 24
Mã câu hỏi: 14525

 Việt Nam nằm trong vùng nào?

 • A. Ngoại chí tuyến
 • B. Nội chí tuyến
 • C. Giữa hai vòng cực
 • D. Giữa chí tuyến và vòng cực
Câu 25
Mã câu hỏi: 14526

Vùng nằm giữa hai cực là vùng có đặc điểm gì?

 • A. Có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng.
 • B. Có ngày hoặc đêm dài suốt 12 tháng.
 • C. Không có ngày hoặc đêm mà chỉ mờ mờ.
 • D. Có ngày hoặc đêm dài nhưng không rõ rang.
Câu 26
Mã câu hỏi: 14527

Lớp vỏ Trái Đất có độ dày bao nhiêu km?

 • A. 5 – 60km
 • B. 6 – 70km
 • C. 5 – 70km
 • D. 6 – 60km
Câu 27
Mã câu hỏi: 14528

Núi lửa không có bộ phận nào?

 • A. Miệng phụ
 • B. Miệng
 • C. Cửa núi
 • D. Ống phun
Câu 28
Mã câu hỏi: 14529

Đồng bằng châu thổ có diện tích lớn nhất nước ta là:

 • A. Sông Thái Bình
 • B. Sông Cả
 • C. Sông Cửu Long
 • D. Sông Hồng
Câu 29
Mã câu hỏi: 14530

 Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam được gọi là gì?

 • A. Kinh tuyến.
 • B. Kinh tuyến gốc.
 • C. Vĩ tuyến.
 • D. Vĩ tuyến gốc.
Câu 30
Mã câu hỏi: 14531

Để hiểu nội dung bản đồ, người ta dựa vào đâu?

 • A. Đọc bản chú giải
 • B. Xem các đường đồng mức
 • C. Xem phương hướng
 • D. Xem tỉ lệ

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ