Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Công Nghệ 8 năm học 2019-2020 trường THCS Trần Bình Trọng

15/04/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 53452

Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

 • A. Một phương tiện thông tin
 • B. Hai phương tiện thông tin
 • C. Nhiều phương tiện thông tin
 • D. Không sử dụng phương tiện thông tin nào.
Câu 2
Mã câu hỏi: 53453

Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

 • A. Kích thước
 • B. Yêu cầu kĩ thuật
 • C. Vật liệu
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 53454

Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

 • A. Chế tạo.
 • B. Thiết kế
 • C. Lắp ráp.
 • D. Thi công
Câu 4
Mã câu hỏi: 53455

Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

 • A. Sản xuất
 • B. Đời sống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 5
Mã câu hỏi: 53456

Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?

 • A. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm
 • B. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn
 • C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả
 • D. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả
Câu 6
Mã câu hỏi: 53457

Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

 • A. Cơ khí
 • B.  Điện lực
 • C. Kiến trúc
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 53458

Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

 • A. Tay
 • B.  Dụng cụ vẽ
 • C. Máy tính điện tử
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 53459

Chọn phát biểu sai:

 • A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học – xã hội khác.
 • B. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất
 • C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống.
 • D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống
Câu 9
Mã câu hỏi: 53460

Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

 • A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau.
 • B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm
 • C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm.
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10
Mã câu hỏi: 53461

Chọn đáp án đúng: Lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:

 • A. Quân sự
 • B. Giao thông
 • C. Xây dựng
 • D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 11
Mã câu hỏi: 53462

Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

 • A. Hình chiếu
 • B. Vật chiếu
 • C. Mặt phẳng chiếu
 • D. Vật thể
Câu 12
Mã câu hỏi: 53463

Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:

 • A. Đường thẳng chiếu
 • B. Tia chiếu
 • C. Đường chiếu
 • D. Đoạn chiếu
Câu 13
Mã câu hỏi: 53464

Có những loại phép chiếu nào?

 • A. Phép chiếu xuyên tâm
 • B. Phép chiếu song song
 • C. Phép chiếu vuông góc
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 53465

Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:

 • A. Song song
 • B. Vuông góc
 • C. Xuyên tâm
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 53466

Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:

 • A.  Vuông góc
 • B. Vuông góc và song song
 • C. Song song và xuyên tâm
 • D. Vuông góc và xuyên tâm
Câu 16
Mã câu hỏi: 53467

Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

 • A. Một hướng
 • B. Hai hướng
 • C. Ba hướng
 • D. Bốn hướng
Câu 17
Mã câu hỏi: 53468

Có mấy mặt phẳng hình chiếu?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 18
Mã câu hỏi: 53469

Có các hình chiếu vuông góc nào?

 • A. Hình chiếu đứng
 • B. Hình chiếu bằng
 • C. Hình chiếu cạnh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 53470

Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

 • A. Trước tới
 • B. Trên xuống
 • C. Trái sang
 • D. Phải sang
Câu 20
Mã câu hỏi: 53471

Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

 • A.  Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng
 • B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng
 • C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng
 • D. Đáp án A và B đúng
Câu 21
Mã câu hỏi: 53472

Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật? 

 • A.
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 53473

Hình hộp chữ nhật có kích thước: 

 • A. Dài, rộng 
 • B. Dài, cao
 • C. Rộng, cao 
 • D.  Dài, rộng, cao
Câu 23
Mã câu hỏi: 53474

Hình hộp chữ nhật có: 

 • A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật 
 • B. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật
 • C. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật 
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 53475

Lăng trụ đều tạo bởi: 

 • A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật .
 • B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật
 • C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau 
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 53476

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là: 

 • A. Tam giác 
 • B. Tam giác đều
 • C. Đa giác đều 
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 53477

Hình chóp đều có các mặt bên là: 

 • A. Các tam giác bằng nhau 
 • B. Các tam giác cân bằng nhau
 • C. Các tam giác đều bằng nhau 
 • D. Các tam giác vuông bằng nhau
Câu 27
Mã câu hỏi: 53478

Thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn: 

 • A. Hình hộp 
 • B. Hình lăng trụ
 • C. Hình chóp 
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 53479

Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn với: 

 • A. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao 
 • B. Một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước
 • C. Cả A và B đều đúng 
 • D. Cả A và b đều sai
Câu 29
Mã câu hỏi: 53480

Với hình chóp đều có đáy là hình vuông thì: 

 • A. Hình chiếu đứng là tam giác cân 
 • B. Hình chiếu cạnh là tam giác cân
 • C. Hình chiếu bằng là hình vuông 
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 53481

Lăng trụ đều đáy là tam giác thì: 

 • A. Hình chiếu đứng là tam giác 
 • B. Hình chiếu bằng là tam giác
 • C. Hình chiếu cạnh là tam giác 
 • D. Đáp án khác

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ