Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2020 - Trường THCS Lê Lợi

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 34661

Loại đất nào dưới đây khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

 • A. đất cát
 • B. đất thịt nhẹ
 • C. đất thịt nặng
 • D. đất sét
Câu 2
Mã câu hỏi: 34662

Phân hữu cơ gồm những loại nào dưới đây?

 • A. phân trâu, bò, DAP
 • B. phân NPK
 • C. Phân lợn, phân gà
 • D. phân lân, đạm, kali
Câu 3
Mã câu hỏi: 34663

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay?

 • A. phương pháp lai
 • B. phương pháp chọn lọc
 • C. phương pháp gây đột biến
 • D. A, B, C đều đúng
Câu 4
Mã câu hỏi: 34664

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt thường áp dụng cho loại cây nào?

 • A. lúa, ngô, sắn
 • B. các loại cây họ đậu
 • C. lạc, ngô, khoai 
 • D. ớt, cà chua, mía
Câu 5
Mã câu hỏi: 34665

Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 6
Mã câu hỏi: 34666

Có mấy nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 7
Mã câu hỏi: 34667

Người ta thường tiến hành xử lí hạt giống theo các cách nào?

 • A. Xử lí bằng nhiệt độ
 • B. Xử lí bằng hóa chất
 • C. Xử lí bằng nhiệt độ, phân hóa học
 • D. Xử lí bằng nhiệt độ, hóa chất
Câu 8
Mã câu hỏi: 34668

Đối với cây lúa nước thì dùng phương pháp nào để tưới?

 • A. Tưới theo hàng
 • B. Tưới thấm
 • C. Tưới ngập
 • D. Tưới phun mưa
Câu 9
Mã câu hỏi: 34669

Đâu là phân hoá học?

 • A. Phân lợn
 • B. Supe lân
 • C. Cây điền thanh
 • D. Khô dầu dừa 
Câu 10
Mã câu hỏi: 34670

Đâu không phải là tiêu chí của giống cây trồng?

 • A. Không có sâu bệnh
 • B. Sức nảy mầm mạnh
 • C. Độ ẩm thấp
 • D. Kích thước hạt to
Câu 11
Mã câu hỏi: 34671

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

 • A. Thủ công
 • B. Thiên địch
 • C. Hoá học
 • D. Kiểm dịch thực vật
Câu 12
Mã câu hỏi: 34672

Ý nào sau đây là phương pháp cải tạo đất?

 • A. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, bón vôi, bón phân hữu cơ
 • B. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, cày sâu bừa kĩ, bón phân hóa học
 • C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, giữ nước, phun thuốc trừ sâu
 • D. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, giữ nước,  bón phân hóa học
Câu 13
Mã câu hỏi: 34673

Bón lót là bón phân vào đất vào thời kì nào sau đây?

 • A. Vào lúc cây ra hoa
 • B. Vào lúc cây sinh trưởng và phát triển
 • C. Vào lúc cây kết trái
 • D. Vào lúc cây mới mọc, mới bén rễ
Câu 14
Mã câu hỏi: 34674

Đất trồng có vai trò gì?

 • A. Giúp cây đứng vững
 • B. Oxi
 • C. Cung cấp chất dinh dưỡng, oxi, giúp cây đứng vững
 • D. Cung cấp chất dinh dưỡng
Câu 15
Mã câu hỏi: 34675

Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính được áp dụng đối với cây nào?

 • A. Cây lạc
 • B. Cây đỗ
 • C. Cây ngô
 • D. Sắn
Câu 16
Mã câu hỏi: 34676

Loại phân nào dưới đây là phân hữu cơ?

 • A. Đạm
 • B. Cây điền thanh
 • C. Supe lân
 • D. Kali
Câu 17
Mã câu hỏi: 34677

Loại pH nào dưới đây chỉ thị đất kiềm?

 • A. pH > 7,5
 • B. pH < 6,5
 • C. pH = (6,6 – 7,5)
 • D. pH = 7
Câu 18
Mã câu hỏi: 34678

Dấu hiệu khi cây trồng bị bệnh là gì?

 • A. Lá bị thủng
 • B. Biến đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo,…
 • C. Củ bị thối
 • D. Cành bị gẫy
Câu 19
Mã câu hỏi: 34679

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

 • A. Thủ công
 • B. Sinh học
 • C. Hoá học
 • D. Kiểm dịch thực vật
Câu 20
Mã câu hỏi: 34680

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được áp dụng đối với cây nào?

 • A. Cây đỗ
 • B. Sắn
 • C. Khoai lang
 • D. Rau ngót
Câu 21
Mã câu hỏi: 34681

Nêu vai trò của giống cây trồng?

 • A. Tăng năng suất cây trồng
 • B. Tăng chất lượng nông sản
 • C. Tăng năng suất, chất lượng nông sản
 • D. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng
Câu 22
Mã câu hỏi: 34682

Kể tên các giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng?

 • A. Trứng – Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng
 • B. Trứng – Nhộng – Sâu non – Sâu trưởng thành
 • C. Trứng – Sâu non – Nhộng – Sâu trưởng thành
 • D. Sâu non – Sâu trưởng thành – Nhộng – Trứng
Câu 23
Mã câu hỏi: 34683

Nêu quy trình làm đất trồng rau?

 • A. Đập đất → Cày đất → Lên luống
 • B. Cày đất → Lên luống → Đập đất
 • C. Lên luống → Cày đất → Đập đất
 • D. Lên luống → Đập đất → Cày đất
Câu 24
Mã câu hỏi: 34684

Phương pháp chiết cành; ghép cành (ghép mắt) thường áp dụng cho loại cây nào?

 • A. Cây lương thực: Lúa; ngô; khoai; sắn... 
 • B. Cây ăn quả; cây cảnh; cây hoa
 • C. Cây dây leo: mướp; bầu; bí...
 • D. Cây rau
Câu 25
Mã câu hỏi: 34685

Đất chua là đất có độ pH bao nhiêu?

 • A. pH = 6,6- 7,5
 • B. pH > 7,5
 • C. pH = 7,5
 • D. pH < 6,5
Câu 26
Mã câu hỏi: 34686

Nếu dùng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì?

 • A. Tăng vụ gieo trồng trong năm
 • B. Giảm vụ gieo trồng trong năm
 • C. Không tăng cũng không giảm
 • D. Xen canh
Câu 27
Mã câu hỏi: 34687

Bộ phận cây trồng bị thối do nguyên nhân nào?

 • A. Nhiệt độ cao
 • B. Vi khuẩn
 • C. Nấm
 • D. Vi rút
Câu 28
Mã câu hỏi: 34688

Nêu quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt?

 • A. Phục tráng – Nhân dòng – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà
 • B. Phục tráng – Nguyên chủng – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Giống đại trà
 • C. Phục tráng – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Giống đại trà
 • D. Phục tráng – Giống đại trà – Nhân dòng – Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng
Câu 29
Mã câu hỏi: 34689

 Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là gì?

 • A. Thủy lợi
 • B. Làm ruộng bậc thang
 • C. Bón phân
 • D. Tất cả các phương án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 34690

Đặc điểm ngoại hình của giống lợn Đại Bạch là gì?

 • A. Lông da trắng tuyền, mặt bằng, tai rủ kín mặt
 • B. Lông trắng, da đen tai to ngả về phía trước
 • C. Lông trắng, da trắng, mặt gãy, tai to hướng về phía trước
 • D. Lông đen, da trắng, tai to rủ kín mặt

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ