Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Tin học 9 năm 2021-2022 Trường THCS Lê Lợi

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 77177

Cho biết đâu là cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

 • A. Insert → New Slide
 • B. Nháy vào nút New Slide…  
 • C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide
 • D. Cả 3 đều được.
Câu 2
Mã câu hỏi: 77178

Xác định: Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

 • A. Biểu đồ được vẽ trên khổ giấy lớn 
 • B. Vở và bút viết 
 • C. Máy tính, phần mềm trình chiếu
 • D. Microphone
Câu 3
Mã câu hỏi: 77179

Cho biết các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

 • A. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý
 • B. Không thuận tiện
 • C. Không cần thiết
 • D. Các câu trên đều sai
Câu 4
Mã câu hỏi: 77180

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

 • A. Nội dung trang
 • B. Trang nội dung
 • C. Tiêu đề trang
 • D. Trang tiêu đề
Câu 5
Mã câu hỏi: 77181

Cho biết sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện? 

 • A. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim,…được chèn vào trang chiếu
 • B. Bài thơ được soạn thảo bằng Word
 • C. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.
 • D. Một video clip nhạc được quay lại và lưu trong máy tính.
Câu 6
Mã câu hỏi: 77182

Để chèn âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện

 • A. Insert → Sound from file
 • B. Insert→ Movie from file
 • C. Insert →Movies and Sounds
 • D. Insert→ Sound from clip
Câu 7
Mã câu hỏi: 77183

Trong một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

 • A. Tiêu đề trang
 • B. Trang tiêu đề
 • C. Nội dung trang
 • D. Trang nội dung
Câu 8
Mã câu hỏi: 77184

Em hãy chọn câu trả lời đúng. Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

 • A. Phần mềm học toán
 • B. Phần mềm trình chiếu
 • C. Phần mềm trò chơi.
 • D. Phần mềm xử lí ảnh
Câu 9
Mã câu hỏi: 77185

Xác định các thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gồm?

 • A. Ảnh tĩnh và ảnh động
 • B. Văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh, phim và ảnh tĩnh
 • C. Âm thanh, phim
 • D. Văn bản, hình ảnh
Câu 10
Mã câu hỏi: 77186

Xác định: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

 • A. Insert → Text box
 • B. Format →Font
 • C. Insert → Picture→ from file…
 • D. Edit → Select All.
Câu 11
Mã câu hỏi: 77187

Đâu là các bước tạo bài trình chiếu?

 • A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu
 • B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,thêm các hình ảnh minh họa
 • C. Tạo hiệu ứng chuyển động,trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu
 • D. Cả A, B và
Câu 12
Mã câu hỏi: 77188

Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây? 

 • A. Apply
 • B. Apply to All
 • C. Apply to Selected
 • D. Apply to all Slide.
Câu 13
Mã câu hỏi: 77189

Xác định: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

 • A. Insert → Text box
 • B. Format →Font
 • C. Insert → Picture→ from file…
 • D. Edit → Select All.
Câu 14
Mã câu hỏi: 77190

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính?

 • A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word
 • B. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa
 • C. Một ca khúc được ghi âm và lưu vào máy tính
 • D. Bảng điểm lớp em được tạo ra bằng chương trình bảng tính
Câu 15
Mã câu hỏi: 77191

Chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế sau?

 • A. Thu hút sự chú ý hơn, vì sự kết hợp các dạng thông tin luôn thu hút sự chú ý của con người hơn so với chỉ một dạng thông tin cơ bản
 • B. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho tivi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc
 • C. Rất phù hợp cho giải trí, nâng cao hiệu quả dạy và học
 • D. Thể hiện thông tin tốt hơn
Câu 16
Mã câu hỏi: 77192

Chọn đáp án đúng: Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên chọn phầm mềm nào?

 • A. Máy tính 
 • B. Audacity 
 • C. MS.word
 • D. Movie Maker
Câu 17
Mã câu hỏi: 77193

Cho biết trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh: 

 • A. File → New
 • B. File → Import Audio
 • C. File → Open
 • D. File → Export Audio
Câu 18
Mã câu hỏi: 77194

Hãy cho biết chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là gì?

 • A. Văn bản
 • B. Hình ảnh
 • C. Đối tượng
 • D. Âm thanh
Câu 19
Mã câu hỏi: 77195

Khi muốn chọn màu nền cho trang chiếu ta tiến hành?

 • A. Insert \ Background
 • B. Format \ Background
 • C. Edit \ Background 
 • D. File \ Background
Câu 20
Mã câu hỏi: 77196

Cho biết khi muốn chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện?

 • A. Insert – Slide From File
 • B. Format – Movies and Sound
 • C. Slide Show – Movies and Sound
 • D. Insert – Movies and Sound
Câu 21
Mã câu hỏi: 77197

Cho biết: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện?

 • A. File → Delete Slide
 • B. Slide Show → Delete Slide
 • C. Edit → Delete Slide
 • D. Tools → Delete Slide
Câu 22
Mã câu hỏi: 77198

Khi cần thực hiện tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu ta vào:

 • A. Slide Show \ Animation Schemes
 • B. Slide Show \ Custom Animation
 • C. Slide Show \ Slide Transition
 • D. Slide Show \ Animation Transition
Câu 23
Mã câu hỏi: 77199

Đâu là phát biểu không đúng về các đối tượng trong phần mềm trình chiếu?

 • A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình
 • B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động
 • C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
 • D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động
Câu 24
Mã câu hỏi: 77200

Chọn đáp án đúng: Để di chuyển toàn bộ trang chiếu, em sử dụng cặp nút lệnh nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Câu 25
Mã câu hỏi: 77201

Đâu là tên phần mềm trình chiếu?

 • A. Beneton Movie GIF
 • B. Microsoft Excel
 • C. Microsoft Word
 • D. MicrosoftPowerPoint
Câu 26
Mã câu hỏi: 77202

Đâu là cách mở mẫu bố trí (slide layout)? 

 • A. Insert \ Slides\ layout…
 • B. Home \ New Slide…
 • C. Home \ Slides\ layout
 • D. Design \ Slides\ layout
Câu 27
Mã câu hỏi: 77203

Em hãy cho biết để trình diễn các Slide trong PowerPoint, ta nhấn phím nào?

 • A. Phím F10
 • B. Phím F1
 • C. Phím F5
 • D. Phím F12
Câu 28
Mã câu hỏi: 77204

Khi cần tạo hiệu ứng chuyển trang ta thực hiện?

 • A. Slide Show \ Slide Transition
 • B. Slide Show \ Custom Animation
 • C. Slide Show \ Animation Schemes
 • D. Slide Show \ Animation Transition
Câu 29
Mã câu hỏi: 77205

Khi thực hiện chèn thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu, trang chiếu mới sẽ thay đổi gì?

 • A. Luôn được thêm vào sau trang chiếu cuối cùng
 • B. Luôn được thêm vào trước trang chiếu đầu tiên
 • C. Có thể được thêm vào trước hoặc sau 1 trang chiếu hiện có
 • D. Luôn chèn vào trước trang chiếu đang chọn
Câu 30
Mã câu hỏi: 77206

Xác định đâu là chức năng chính của phần mền trình chiếu?

 • A. Thiết lập các chương trình dùng để chiếu
 • B. Tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử
 • C. Chiếu các video clip
 • D. Chiếu nội dung văn bản, hình ảnh lên màn hình.
Câu 31
Mã câu hỏi: 77207

Điều nào cần tránh khi nhập nội dung và định dạng văn bản trong trang trình chiếu?

 • A. Màu chữ và màu nền có sự tương phản.
 • B. Kích thước chữ phải đủ lớn.
 • C. Đưa hình ảnh vào để minh họa cho nội dung.
 • D. Văn bản trên trang trình chiếu càng nhiều càng tốt
Câu 32
Mã câu hỏi: 77208

Em hãy cho biết để trình bày nội dung trên các trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán, chúng ta thường làm gì?

 • A. Tự tạo ra các mẫu trước
 • B. Sử dụng các mẫu bố trí có sẵn.
 • C. Tạo ra các trang giống như trang tiêu đề.
 • D. Tạo ra trang tiêu đề sau đó sao chép.
Câu 33
Mã câu hỏi: 77209

Cho biết ta có thể sử dụng phần mềm trình chiếu trong hoạt động nào?

 • A. Tạo các bài giảng điện tử và các bài kiểm tra trắc nghiệm để phục vụ dạy và học
 • B. Soạn thảo các truyện ngắn hoặc các bài thơ.
 • C. Tạo và in các trang tính, tờ rơi, tờ quảng cáo trên giấy hoặc quảng cáo nội dung bằng màn hình máy tính.
 • D. Vẽ các hình ảnh vui nhọn.
Câu 34
Mã câu hỏi: 77210

Đâu là ý kiến sai khi nói về phần mềm trình chiếu?

 • A. Khi khởi động phần mềm trình chiếu, ngầm định có một trang chiếu trống được mở ra.
 • B. Bài trình chiếu chỉ gồm một trang chiếu duy nhất để trình bày toàn bộ nội dung.
 • C. Có thể thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu.
 • D. Có thể thay đổi vị trí của các trang chiếu.
Câu 35
Mã câu hỏi: 77211

Chọn đáp án đúng: Hiệu ứng chuyển trang là gì?

 • A. Trật tự xuất hiện của các hình ảnh được chèn vào các trang chiếu
 • B. Cách xuất hiện tiêu đề của các trang chiếu
 • C. Cách xuất hiện phần nội dung của trang chiếu
 • D. Cách xuất hiện của các trang chiếu khi bắt đầu được hiện thị thay thế trang chiếu trước.
Câu 36
Mã câu hỏi: 77212

Muốn xóa slide hiện thời khỏi bài điện tử, người thiết kế phải làm gì?

 • A. Chọn các đối tượng và nhấn phím Delete.
 • B. Vào Home → chọn Cut.
 • C. Chọn slide và nhấn phím Delete
 • D. Nhấn chuột phải và chọn Delete
Câu 37
Mã câu hỏi: 77213

Hãy cho biết: Một bài trình chiếu được chèn vào bao nhiêu trang chiếu?

 • A. 5
 • B. 7
 • C. 1
 • D. Không giới hạn
Câu 38
Mã câu hỏi: 77214

Chọn đáp án đúng: Mỗi trang chiếu thường có gì?

 • A. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu 
 • B. Đầu trang và thân trang
 • C. Đầu trang và chân trang 
 • D. Câu B, C đúng
Câu 39
Mã câu hỏi: 77215

Hãy cho biết: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu? 

 • A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh) 
 • B. Định dạng văn bản
 • C. Hiệu ứng động 
 • D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 40
Mã câu hỏi: 77216

Trên trang chiếu có thể chứa các nội dung nào sau đây?

 • A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh 
 • B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
 • C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim … 
 • D. A và B đều đúng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ