Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2019 - Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 104895

Ở nước ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

Xem đáp án
 • A. Cuối thời Ngô    
 • B. Cuối thời Đinh 
 • C. Đầu thời Ngô    
 • D. Đầu thời Đinh
Câu 2
Mã câu hỏi: 104896

Người kế tục Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược vào năm 545 là ai?

Xem đáp án
 • A. Lý Tự Tiên       
 • B. Lý Phật Tử       
 • C. Lý Thiên Bảo 
 • D. Triệu Quang Phục
Câu 3
Mã câu hỏi: 104897

Quân đội dưới thời Lý Trần bảo vệ nhà vua và kinh thành được gọi là gì?

Xem đáp án
 • A. Cấm quân    
 • B. Ngoại binh     
 • C. Lộ binh      
 • D. Kỵ binh
Câu 4
Mã câu hỏi: 104898

Xếp theo thứ tự thời gian tên anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân ta làm nên chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI:

Xem đáp án
 • A. Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Lê Hoàn   
 • B. Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Lê Hoàn
 • C. Ngô Quyền - Lê Hoàn - Trần Hưng Đạo       
 • D. Lê Hoàn - Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo   
Câu 5
Mã câu hỏi: 104899

Trần Thái Tông viết hai câu thơ:

"Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong"

Để nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược nào?

Xem đáp án
 • A. Mông Cổ (1258)    
 • B. Nhà Minh (1427)
 • C. Nhà Nguyên (1288)    
 • D. Nhà Tống (1075-1077)
Câu 6
Mã câu hỏi: 104900

Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc chiến tranh tương tàn trong lịch sử nước ta kéo dài gần nửa thế kỉ. Đó là khoảng thời gian nào?

Xem đáp án
 • A. 1545 - 1592  
 • B. 1627 - 1672    
 • C. 1672 - 692    
 • D. 1592 - 1672
Câu 7
Mã câu hỏi: 104901

Các vua thời Lê - Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì?

Xem đáp án
 • A. Làm lễ cày tịch điền.
 • B. Cùng nông dân làm công tác thủy lợi.
 • C. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân.
 • D. Làm lễ cày ruộng công điền.
Câu 8
Mã câu hỏi: 104902

Xã hội có giai cấp xuất hiện khi nào?

Xem đáp án
 • A. Vai trò của người đàn ông được nâng cao. 
 • B. Tư hữu và gia đình phụ hệ xuất hiện.
 • C. Con cái lấy theo họ bố.           
 • D. Trong xã hội xuất hiện giàu nghèo.
Câu 9
Mã câu hỏi: 104903

Hãy sắp xếp tên các triều đại phong kiến nước ta theo thứ tự thời gian:

Xem đáp án
 • A. Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Nguyễn
 • B. Ngô, Đinh - Tiền Lê, Trần, Lý, Lê Sơ, Hồ, Nguyễn
 • C. Đinh - Tiền Lê, Trần, Lý, Ngô, Hồ, Lê Sơ, Nguyễn
 • D. Ngô, Đinh - Tiền Lê, Trần, Lý, Hồ, Lê Sơ, Nguyễn
Câu 10
Mã câu hỏi: 104904

Tên nước Đại Việt có từ thời vua nào của nhà Lý?

Xem đáp án
 • A. Vua Lý Thái Tổ              
 • B. Vua Lý Thái Tông
 • C. Vua Lý Thánh Tông  
 • D. Vua Lý Nhân Tông
Câu 11
Mã câu hỏi: 104905

Trong thời gian tồn tại nhà Mạc đã làm được gì cho đất nước?

Xem đáp án
 • A. Củng cố được chính quyền từ trung ương tới địa phương.
 • B. Dẹp yên các thế lực phong kiến, đưa đất nước tránh khỏi sự cát cứ, chia cắt.
 • C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 12
Mã câu hỏi: 104906

Ai là người lập ra nhà Minh?

Xem đáp án
 • A. Chu Nguyên Chương     
 • B. Lý Tự Thành
 • C. Lưu Bang         
 • D. Lý Uyên
Câu 13
Mã câu hỏi: 104907

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì? Do ai ban hành?

Xem đáp án
 • A. Quốc triều hình luật. Do Lê Thánh Tông ban hành.
 • B. Hình luật. Do Lý Thánh Tông ban hành.
 • C. Hoàng triều luật lệ. Do Lý Thánh Tông ban hành.
 • D. Luật Hồng Đức. Do Lê Thánh Tông ban hành.
Câu 14
Mã câu hỏi: 104908

Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào?

Xem đáp án
 • A. Văn hóa Đồng Nai    
 • B. Văn hóa Đông Sơn 
 • C. Văn hóa Sa Huỳnh    
 • D. Văn hóa Oc-Eo
Câu 15
Mã câu hỏi: 104909

"Dưới bầu trời rộng lớn không có nơi nào là không phải đất của nhà vua; trong phạm vi lãnh thổ không người nào không phải thần dân của nhà vua". Câu nói trên được thể hiện trong quốc gia cổ đại nào ở phương Đông?

Xem đáp án
 • A. Ai Cập       
 • B. Trung Quốc    
 • C. Việt Nam      
 • D. Ấn Độ
Câu 16
Mã câu hỏi: 104910

Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Ai là người lãnh đạo trong phong trào Tây Sơn?

Xem đáp án
 • A. Phủ Quy Nhơn. Lãnh đạo là Nguyễn Huệ
 • B. Tây Sơn hạ đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Nhạc
 • C. Tây Sơn trung đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Lữ
 • D. Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là 3 anh em Tây Sơn
Câu 17
Mã câu hỏi: 104911

Họ Nguyễn (Nguyễn Hoàng) vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cố chính quyền thống trị ở Thuận Hóa nhằm mục đích gì?

Xem đáp án
 • A. Củng cố thế lực họ Nguyễn ở Nam triều.
 • B. Thoát li dần sự lệ thuộc vào họ Trịnh.
 • C. Thoát li dần sự lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh.
 • D. Sẵn sàng chống lại thế lực họ Trịnh.
Câu 18
Mã câu hỏi: 104912

Tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người là gì?

Xem đáp án
 • A. Bầy người        
 • B. Cộng đồng      
 • C. Thị tộc và bộ lạc   
 • D. Công xã
Câu 19
Mã câu hỏi: 104913

Tôn giáo nào trước đây bị nhà nước Lê Sơ hạn chế thậm chí cấm đoán, đến thế kỷ XVI-XVIII có điều kiện phục hồi và phát triển?

Xem đáp án
 • A. Thiên chúa giáo       
 • B. Phật giáo, đạo giáo
 • C. Ấn độ giáo, hồi giáo        
 • D. Phật giáo, thiên chúa giáo
Câu 20
Mã câu hỏi: 104914

Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc là:

Xem đáp án
 • A. Giấy, kĩ thuật in, lụa, thuốc súng   
 • B. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
 • C. Dệt vải, lụa, la bàn, giấy        
 • D. Kĩ thuật in, la bàn, dệt vải, giấy
Câu 21
Mã câu hỏi: 104915

Tổ chức xã hội từ thấp đến cao của loài người nguyên thủy là:

Xem đáp án
 • A. Công xã - bầy đàn - thị tộc - bộ lạc   
 • B. Thị tộc - bầy đàn - bộ lạc - công xã
 • C. Bầy đàn - bộ lạc - thị tộc - công xã       
 • D. Bầy đàn - thị tộc - bộ lạc - công xã
Câu 22
Mã câu hỏi: 104916

Theo Ăng - ghen, những yếu tố nào giúp chuyển biến hẳn từ vượn sang người?

Xem đáp án
 • A. Biết sử dụng kim loại   
 • B. Lao động và ngôn ngữ
 • C. Lửa và cung tên         
 • D. Biết trồng trọt và chăn nuôi
Câu 23
Mã câu hỏi: 104917

Vị vua đầu tiên thời nhà Trần là ai?

Xem đáp án
 • A. Trần Thái Tông (Trần Cảnh)     
 • B. Trần Anh Tông (Trần Thuyên)
 • C. Trần Thánh Tông (Trần Hoàng)       
 • D. Trần Nhân Tông (Trần Khâm)
Câu 24
Mã câu hỏi: 104918

 Đặc điểm của người tinh khôn là gì?

Xem đáp án
 • A. Là người tối cổ tiến bộ.  
 • B. Vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người.
 • C. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 
 • D. Đã biết chế tạo ra lửa để nấu chín thức ăn.
Câu 25
Mã câu hỏi: 104919

Việc giữ lửa trong tự nhiên và tạo ra lửa là công lao của:

Xem đáp án
 • A. Người tinh khôn     
 • B. Người Vượn cổ    
 • C. Người hiện đại   
 • D. Người tối cổ
Câu 26
Mã câu hỏi: 104920

Khoảng 6 triệu năm trước đây xuất hiện loài người như thế nào?

Xem đáp án
 • A. Người tinh khôn   
 • B. Loài Vượn cổ    
 • C. Loài vượn người     
 • D. Người tối cổ
Câu 27
Mã câu hỏi: 104921

Vì sao ở thế kỉ XVI - XVII, ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?

Xem đáp án
 • A. Do thương nhân nước ngoài vào nước ta quá nhiều.
 • B. Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh - Nguyễn.
 • C. Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa.
 • D. Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.
Câu 28
Mã câu hỏi: 104922

Đặc điểm của cuộc "cách mạng đá mới" là gì?

Xem đáp án
 • A. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi.
 • B. Con người đã biết săn bắn, hái lượm và đánh cá.
 • C. Con người đã biết sử dụng kim loại.
 • D. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ.
Câu 29
Mã câu hỏi: 104923

Sau khi làm chủ được vùng đất từ Quảng Nam trở vào, nhiệm vụ mới của quân Tây Sơn là làm gì?

Xem đáp án
 • A. Tiến quân ra Bắc hội với quân vua Lê để đánh chúa Trịnh
 • B. Tiến quân ra Bắc để đánh đổ chính quyền vua Lê - Chúa Trịnh, thực hiện thống nhất đất nước
 • C. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh
 • D. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh, thành lập vương triều Tây Sơn
Câu 30
Mã câu hỏi: 104924

Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân xâm lược Xiêm vào năm 1785?

Xem đáp án
 • A. Chiến thắng ở phủ Quy Nhơn     
 • B. Chiến thắng ở thành Gia Định
 • C. Chiến thắng ở Rạch Gầm - Xoài Mút   
 • D. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ