Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 9 năm 2021-2022 Trường THCS Ngô Mây

15/04/2022 - Lượt xem: 43
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 72915

Em hãy cho biết đâu là khó khăn gây trở ngại lớn nhất đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng?

 • A. Diện tích đất canh tác giảm.
 • B. Tài nguyên thiên nhiên hạn chế.
 • C. Ô nhiễm môi trường.
 • D. Dân số đông.
Câu 2
Mã câu hỏi: 72916

Xác định đâu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ được cho là do

 • A. Tác động của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
 • B. Tác động của quá trình đô thị hóa.
 • C. Vùng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
 • D. Cơ sở vật chất kĩ thuật cho phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và đồng bộ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 72917

Xác định đâu là sản lượng lương thực của đồng bằng sông Hồng tăng chậm nguyên nhân chủ yếu là?

 • A. diện tích đất canh tác giảm.
 • B. năng suất giảm.
 • C. dân số đông.
 • D. sâu bệnh phá hoại.
Câu 4
Mã câu hỏi: 72918

Cho biết: Tỉnh nào không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

 • A. Hải Dương.
 • B. Hưng Yên.
 • C. Vĩnh Phúc.
 • D. Nam Định.
Câu 5
Mã câu hỏi: 72919

Xác định: Bình quân sản lượng lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng thấp hơn nhiều so với đồng bằng sông Cửu Long là?

 • A.  sản lượng lương thực ít.
 • B. năng suất lúa thấp.
 • C. dân số quá đông.
 • D. diện tích lúa bị thu hẹp.
Câu 6
Mã câu hỏi: 72920

Em hãy cho biết: Đặc điểm nào không phải của ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng?

 • A. Hình thành sớm nhất Việt Nam.
 • B. Có tốc độ tăng trưởng nhanh.
 • C. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
 • D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm.
Câu 7
Mã câu hỏi: 72921

Em hãy cho biết: Một trong hai trung tâm tài chính, ngân hàng lớn nhất của nước ta thuộc đồng bằng sông Hồng là gì?

 • A. TP. Hồ Chí Minh.
 • B. Hà Nội.
 • C. Hải Phòng.
 • D. Đà Nẵng.
Câu 8
Mã câu hỏi: 72922

Em hãy cho biết: Tam giác tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là?

 • A. Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long.
 • B. Hà Nội – Hải Phòng – Cẩm Phả.
 • C. Hà Nội – Hải Dương– Hải Phòng.
 • D. Hà Nội – Bắc Ninh – Vĩnh Yên.
Câu 9
Mã câu hỏi: 72923

Hãy cho biết: Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh về?

 • A. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.
 • B. chăn nuôi lợn, trâu, bò, nuôi trồng thủy sản.
 • C. chăn nuôi lợn, gia cầm, đánh bắt thủy sản, bò sữa.
 • D. nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn, bò thịt.
Câu 10
Mã câu hỏi: 72924

Hãy xác định: Năng suất lúa đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là do?

 • A. diện tích lúa lớn nhất.
 • B. trình độ thâm canh cao.
 • C. sản lượng lúa lớn nhất.
 • D. hệ thống thủy lợi tốt.
Câu 11
Mã câu hỏi: 72925

Em hãy cho biết: Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay ở Bắc Trung Bộ đòi hỏi phải phát huy các thế mạnh sẵn có của vùng, trong đó có thế mạnh về nông – lâm – ngư nghiệp vì?

 • A. Tỉ trọng công nghiệp của vùng còn nhỏ bé, trong khi nông nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển.
 • B. Vùng chỉ có thế mạnh để phát triển nông – lâm – ngư nghiệp.
 • C. Đây là hướng phát triển phù hợp với chính sách chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta.
 • D. Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp góp phần thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Câu 12
Mã câu hỏi: 72926

Xác định đâu không phải là ý nghĩa của các tuyến đường ngang đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ?

 • A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng phía Tây.
 • B. Hình thành mạng lưới đô thị mới.
 • C. Tăng cường giao lưu với các nước láng giềng.
 • D. Tăng cường vai trò trung chuyển của vùng đối với hai miền nam – bắc.
Câu 13
Mã câu hỏi: 72927

Em hãy cho biết: Việc trồng rừng ở vùng gò đồi phía tây Bắc Trung Bộ được cho không thể hiện vai trò?

 • A. Phòng chống thiên tai lũ quét, sạt lở đất.
 • B. Nuôi trồng thủy sản.
 • C. Đem lại thu nhập, nâng cao đời sống người dân.
 • D. Cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến.
Câu 14
Mã câu hỏi: 72928

Cho biết đâu là điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho phát triển đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ?

 • A. Các bãi triều, đầm phá ven biển.
 • B. Các bãi tôm, bãi cá lớn.
 • C. Nhiều sông ngòi, ao hồ.
 • D. Các cánh rừng ngập mặn ven biển.
Câu 15
Mã câu hỏi: 72929

Hãy cho biết đâu không phải là đặc điểm công nghiệp của Bắc Trung Bộ?

 • A. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng đều, liên tục.
 • B. Đã khai thác có hiệu quả các tiềm lực tự nhiên cho phát triển công nghiệp.
 • C. Các ngành công nghiệp quan trọng nhất là khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng.
 • D. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ đang được cải thiện.
Câu 16
Mã câu hỏi: 72930

Em hãy cho biết các trung tâm công nghiệp lớn của Bắc Trung Bộ hiện nay là?

 • A. Thanh Hóa, Vinh, Huế.
 • B. Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới.
 • C. Vinh, Huế, Đà Nẵng.
 • D. Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế.
Câu 17
Mã câu hỏi: 72931

Em hãy xác định: Hạt nhân để hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của Bắc Trung Bộ là thành phố nào?

 • A. Thanh Hóa.
 • B. Huế.
 • C. Vinh.
 • D. Đà Nẵng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 72932

Em hãy cho biết: Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là?

 • A. khai khoáng và cơ khí.
 • B. khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng.
 • C. chế biến lâm sản và sản xuất hàng tiêu dùng.
 • D. cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.
Câu 19
Mã câu hỏi: 72933

Căn cứ theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cây cà phê được trồng chủ yếu ở các tỉnh?

 • A. Thanh Hóa, Nghệ An.
 • B. Quảng Bình, Quảng Trị.
 • C. Nghệ An, Hà Tĩnh.
 • D. Nghệ An, Quảng Trị.
Câu 20
Mã câu hỏi: 72934

Xác định đâu là thế mạnh phát triển ngành trồng trọt ở vùng gò đồi phía tây của Bắc Trung Bộ là?

 • A. cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.
 • B. cây công nghiệp hằng năm và lúa.
 • C. cây công nghiệp lâu năm và hoa màu.
 • D. cây ăn quả và cây công nghiệp hằng năm.
Câu 21
Mã câu hỏi: 72935

Hãy cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh nghề làm muối được cho chủ yếu vì sao?

 • A. biển có độ mặn cao nhất cả nước.
 • B. lượng mưa rất ít, vị trí sát biển.
 • C. khí hậu khô ráo quanh năm, lượng mưa rất thấp, ít cửa sông.
 • D. nhu cầu tiêu thụ muối lớn cho chế biến thủy sản đông lạnh.
Câu 22
Mã câu hỏi: 72936

Chọn đáp án đúng: Nông nghiệp ở các đảo thường khó phát triển vì đất ít và xấu, nhưng ở duyên hải Nam Trung Bộ có hòn đảo người dân đã biết khai thác đất đai sản xuất đem lại nông sản xuất khẩu. Được cho đó là đảo

 • A. Phú Quý
 • B. Lý Sơn.
 • C. Cù Lao Xanh.
 • D. Cù Lao Chàm.
Câu 23
Mã câu hỏi: 72937

Hãy cho biết vì sao các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang được coi là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên?

 • A. đây là 3 trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • B. đây là các thành phố biển quan trọng của duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C. có các tuyến quốc lộ ngang nối Tây Nguyên với 3 thành phố cảng biển này để thông ra biển.
 • D. Tây Nguyên không giáp biển, cần thông qua duyên hải Nam Trung Bộ mới có thể tiến ra biển.
Câu 24
Mã câu hỏi: 72938

Hãy cho biết đâu là đặc điểm không đúng về công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và khá cao.
 • B. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng khá cao so với cả nước.
 • C. Cơ cấu ngành bước đầu được hình thành và khá đa dạng.
 • D. Công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm khá phát triển.
Câu 25
Mã câu hỏi: 72939

Chọn đáp án đúng: Ý nào không đúng về nghề cá ở duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.
 • B. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước.
 • C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn tập trung ở các ngư trường.
 • D. Cá biển chiếm sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản.
Câu 26
Mã câu hỏi: 72940

Hãy cho biết: Tỉnh (thành phố) nào được cho không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

 • A. Bình Thuận.
 • B. Đà Nẵng.
 • C. Quảng Nam.
 • D. Bình Định.
Câu 27
Mã câu hỏi: 72941

Hãy cho biết rài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Cù Lao Chàm.
 • B. Biển Nha Trang.
 • C. Phố cổ Hội An.
 • D. Biển Non Nước
Câu 28
Mã câu hỏi: 72942

Em hãy cho biết đâu là hai trung tâm cơ khí sửa chữa, lắp ráp của Duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Đà Nẵng và Quy Nhơn.
 • B. Quy Nhơn và Nha Trang.
 • C. Đà Nẵng và Dung Quất.
 • D. Quy Nhơn và Dung Quất.
Câu 29
Mã câu hỏi: 72943

Cho biết căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy sắp xếp chính xác các bãi biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam

 • A. Non Nước, Quy Nhơn, Mũi Né, Nha Trang.
 • B. Quy Nhơn, Non Nước, Mũi Né, Nha Trang.
 • C. Non Nước, Nha Trang, Mũi Né, Quy Nhơn.
 • D. Non Nước, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né.
Câu 30
Mã câu hỏi: 72944

Em hãy dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được cho không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

 • A. Hàm Thuận – Đa Mi.
 • B. A Vương.
 • C. Đrây - Hling.
 • D. Vĩnh Sơn.
Câu 31
Mã câu hỏi: 72945

Cho biết vì sao hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng Tây Nguyên về giá trị sản xuất nông nghiệp?

 • A. Có cơ cấu nông nghiệp đa dạng nhất so với các tỉnh còn lại.
 • B. Có diện tích đât sản xuất nông nghiệp lớn nhất so với các tỉnh còn lại.
 • C. Đẩy mạnh thâm canh, sản xuất hàng hóa, đem lại nguồn nông sản xuất khẩu lớn và có giá trị.
 • D. Lao động đông, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.
Câu 32
Mã câu hỏi: 72946

Cho biết vì sao có thể trồng cây công nghiệp cận nhiệt như chè ở Tây Nguyên?

 • A. có nhiều hồ đầm đảm bảo nước tưới.
 • B. có các cao nguyên trên 1000m.
 • C. đất badan thích hợp với cây chè.
 • D. ở đây không có gió mùa Đông Bắc.
Câu 33
Mã câu hỏi: 72947

Cho biết ý nghĩa nào không đúng với các hồ thủy điện ở Tây Nguyên?

 • A. cung cấp nước tưới cho mùa khô.
 • B. khai thác cho mục đích du lịch.
 • C. phát triển nuôi trồng thủy sản.
 • D. phát triển công nghiệp chế biến.
Câu 34
Mã câu hỏi: 72948

Chọn nội dung không thể hiện đúng đặc điểm công nghiệp của Tây Nguyên?

 • A. Chiếm tỉ lệ khá cao trong cơ cấu GDP.
 • B. Đang chuyển biến theo hướng tích cực.
 • C. Công nghiệp chế biến nông - lâm sản phát triển khá nhanh.
 • D. Các nhà máy thủy điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai.
Câu 35
Mã câu hỏi: 72949

Hãy cho biết: Đâu không phải là khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

 • A. Mùa khô kéo dài sâu săc thiếu nước nghiêm trọng.
 • B. Lao động trong nông nghiệp ít và không có nhiều kinh nghiệm.
 • C. Công nghiệp chế biến chưa phát triển.
 • D. Thị trường nông sản thiếu ổn định.
Câu 36
Mã câu hỏi: 72950

Hãy cho biết đâu là khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng lớn nhất đến đầu ra của sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

 • A. giao thông vận tải chưa phát triển.
 • B. chất lượng các mặt hàng nông sản còn kém.
 • C. sự biến động của giá nông sản.
 • D. thị trường tiêu thụ còn hạn chế.
Câu 37
Mã câu hỏi: 72951

Hãy cho biết các trung tâm kinh tế quan trọng của Tây Nguyên?

 • A. Plây-ku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa.
 • B. Đà Lạt, Plây-ku, Buôn Ma Thuột.
 • C. Di Linh, Bảo Lộc, Gia Nghĩa.
 • D. Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuật, Buôn Đôn.
Câu 38
Mã câu hỏi: 72952

Xác định hiện nay, sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên được đẩy mạnh là nhờ?

 • A. phát triển vùng chuyên canh, ổn định nguồn nguyên liệu.
 • B. tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.
 • C. tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.
 • D. đẩy mạnh phát triển thủy điện, đảm bảo đủ năng lượng cho sản xuất.
Câu 39
Mã câu hỏi: 72953

Em hãy cho biết: Trung tâm công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên là?

 • A. Đà Lạt.
 • B.  Plây –ku.
 • C. Buôn Ma Thuật.
 • D. Kon Tum.
Câu 40
Mã câu hỏi: 72954

Cho biết: Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, được cho sau vùng nào?

 • A. Đông Nam Bộ.
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C. Đồng bằng sông Hồng.
 • D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ