Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Địa lí 10 năm 2021 - Trường THPT Duy Tân

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 101504

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành nào?

 • A. Công nghiệp.
 • B. Dịch vụ.
 • C. Nông nghiệp.
 • D. Xây dựng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 101505

Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là gì?

 • A. Tư liệu sản xuất.
 • B. Nguyên liệu sản xuất.
 • C. Vật phẩm tiêu dùng.
 • D. Máy móc.
Câu 3
Mã câu hỏi: 101506

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là gì?

 • A. Có tính tập trung cao độ.
 • B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.
 • C. Cần nhiều lao động.
 • D. Phụ thuộc vào tự nhiên.
Câu 4
Mã câu hỏi: 101507

Sản phẩm của nhánh công nghiệp là gì?

 • A. Chỉ để phục vụ cho nhanh nông nghiệp.
 • B. Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.
 • C. Phục vụ cho tất cả các nhanh kinh tế.
 • D. Chỉ để phục vụ cho du lịch.
Câu 5
Mã câu hỏi: 101508

Tỉ trọng đóng góp của nhanh công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất đặc điểm nào?

 • A. Các nghành công nghiệp trọng điểm của nước đó. 
 • B. Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.
 • C. Tổng thu nhập của nước đó.
 • D. Bình quân thu nhập của nước đó.
Câu 6
Mã câu hỏi: 101509

Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

 • A. Công nghiệp chế biến.
 • B. Công nghiệp dệt may.
 • C. Công nghiệp cơ khí.
 • D. Công nghiệp khai thác khoáng sản.
Câu 7
Mã câu hỏi: 101510

Dựa vào tinh chất tác động đến đối tượng lao động, nghành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

 • A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ. 
 • B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng.
 • C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến.
 • D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.
Câu 8
Mã câu hỏi: 101511

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm nghành nào sau đây?

 • A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác. 
 • B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ.
 • C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác.
 • D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 101512

Để phân bố các nghành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào đặc điểm nào?

 • A. Đặc điểm của ngành công nghiệp đó.
 • B. Ngành năng lượng.
 • C. Ngành nông – lâm – thủy sản, vì ngành này cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp.
 • D. Khai thác, vì không có nghành này thì không có vật tư.
Câu 10
Mã câu hỏi: 101513

Đặc điểm phân bố của nghành công nghiệp khai thác là gì?

 • A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu.
 • B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển.
 • C. Gắn với thị trường tiêu thụ.
 • D. Nằm thật xa khu dân cư.
Câu 11
Mã câu hỏi: 101514

“Điểm công nghiệp” được hiểu như thế nào?

 • A. Một đặc khu kinh tế.
 • B. Một điểm dân cư có vài xí nghiệp công nghiệp.
 • C. Một diện tích nhỏ dùng để xây dựng một số xí nghiệp công nghiệp.
 • D. Một lãnh thổ nhất định thuận lợi để xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.
Câu 12
Mã câu hỏi: 101515

Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là gì?

 • A. Nâng cao đời sống dân cư
 • B. Cải thiện quản lí sản xuất
 • C. Xoá đói giảm nghèo
 • D. Công nghiệp hoá nông thôn
Câu 13
Mã câu hỏi: 101516

Trình độ phát triển công nghiệp hoá của một nước biểu thị thông qua yếu tố nào sau đây?

 • A. Sức mạnh an ninh, quốc phòng của một quốc gia
 • B. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật
 • C. Trình độ lao động và khoa học kĩ thuật của mmọt quốc gia
 • D. Trình độ phát triển và sự lớn mạnh về kinh tế
Câu 14
Mã câu hỏi: 101517

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của:

 • A. Điểm công nghiệp
 • B. Khu công nghiệp tập trung
 • C. Trung tâm công nghiệp
 • D. Vùng công nghiệp
Câu 15
Mã câu hỏi: 101518

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

 • A. Luyện kim
 • B. Hóa chất
 • C. Năng lượng
 • D. Cơ khí
Câu 16
Mã câu hỏi: 101519

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước?

 • A. Điện lực.
 • B. Sản xuất hàng tiêu dùng.
 • C. Chế biến dầu khí.
 • D. Chế biến nông – lâm – thủy sản.
Câu 17
Mã câu hỏi: 101520

Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là quốc gia nào sau đây?

 • A. Trung Đông
 • B. Bắc Mĩ 
 • C. Mĩ Latinh
 • D. Nga và Đông Âu
Câu 18
Mã câu hỏi: 101521

Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành nào sau đây?

 • A. dịch vụ công.
 • B. dịch vụ kinh doanh.
 • C. dịch vụ tiêu dùng.
 • D. dịch vụ cá nhân.
Câu 19
Mã câu hỏi: 101522

Nêu sự khác nhau về đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ và công nghiệp điện trên thế giới.

 • A. Dầu mỏ tập trung ở các nước phát triển, công nghiệp điện chủ yếu ở các nước đang phát triển.
 • B. Dầu mỏ tập trung nhiều ở Tây Nam Á, điện lực chủ yếu ở Tây Âu.
 • C. Dầu mỏ tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển, điện lực chủ yếu ở các nước phát triển.
 • D. Dầu mỏ và điện lực đều tập trung ở Bắc Bán Cầu.
Câu 20
Mã câu hỏi: 101523

Ngành công nghiệp nào sau đây là cơ sở chủ yếu để phát triển công nghiệp hiện đại?

 • A. công nghiệp hóa chất
 • B. công nghiệp cơ khí
 • C. công nghiệp luyện kim
 • D. công nghiệp điện lực
Câu 21
Mã câu hỏi: 101524

Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở mặt nào sau đây?

 • A. Tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí tiên tiến
 • B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 • C. Cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế
 • D. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Câu 22
Mã câu hỏi: 101525

Nhân tố nào ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu của ngành dịch vụ?

 • A. quy mô, cơ cấu dân số.
 • B. mức sống và thu nhập thực tế.
 • C. phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
 • D. truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.
Câu 23
Mã câu hỏi: 101526

Nêu điểm giống nhau cơ bản giữa trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp?

 • A. có quy mô lớn về diện tích
 • B. đều không có dân cư sinh sống
 • C. cùng có ranh giới rõ ràng
 • D. có một số ngành nòng cốt tạo ra hướng chuyên môn hóa
Câu 24
Mã câu hỏi: 101527

Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi xa xôi, cơ sở hạ tầng đầu tiên cần phải chú ý các yếu tố nào sau đây?

 • A. Phát triển nhanh các tuyến giao thông vận tải
 • B. Xây dựng mạng lưới y tế, giáo dục
 • C. Cung cấp nhiều lao động và lương thực, thực phẩm
 • D. Mở rộng diện tích trồng rừng
Câu 25
Mã câu hỏi: 101528

Nguyên liệu nào sau đây là chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm?

 • A. Sản phẩm từ thủy sản
 • B. Sản phẩm từ trồng trọt
 • C. Sản phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi
 • D. Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi và thủy hải sản
Câu 26
Mã câu hỏi: 101529

Đa dạng về sản phẩm, quy trình sản xuất đơn giản, chịu ảnh hưởng lớn về lao động, thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp nào dưới đây?

 • A. sản xuất hàng tiêu tiêu dùng
 • B. điện tử - tin học
 • C. khai thác dầu khí
 • D. khai thác than
Câu 27
Mã câu hỏi: 101530

Ý nào sau đây không đúng với vai trò của công nghiệp khai thác than?

 • A. Nhiên liệu quan trọng cho nhà máy luyện kim.
 • B. Nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa học và dược phẩm.
 • C. Nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện
 • D. Là nhiên liệu quan trọng, “vàng đen” của nhiều quốc gia
Câu 28
Mã câu hỏi: 101531

Đặc điểm nào không đúng với sản xuất công nghiệp?

 • A. Sản xuất công nghiệp gồm 2 giai đoạn
 • B. Nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mĩ và có sự phối hợp chặt chẽ
 • C. Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
 • D. Có tính chất tập trung cao độ
Câu 29
Mã câu hỏi: 101532

Khu vực nào dưới đây có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới?

 • A. Bắc Mĩ
 • B. Đông Nam Á
 • C. Trung Đông
 • D. Mĩ Latinh
Câu 30
Mã câu hỏi: 101533

Điểm nào không đúng với vùng công nghiệp?

 • A. có đầy đủ các điều kiện tự nhiên, kinh tế thuận lợi phát triển một ngành nhất định
 • B. các điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ với nhau
 • C. quy mô lãnh thổ rộng lớn
 • D. có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa
Câu 31
Mã câu hỏi: 101534

Các nhánh dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do đâu?

 • A. Tiện để tiêu thụ sản xuất. 
 • B. Các nhanh này sử dụng nhiều nước.
 • C. Tiện cho các nhanh này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.
 • D. Nước là phụ gia không thể thiếu.
Câu 32
Mã câu hỏi: 101535

Với tinh chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển nhanh.

 • A. Công nghiệp hóa chất.
 • B. Công nghiệp năng lượng.
 • C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.
 • D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 33
Mã câu hỏi: 101536

Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

 • A. Dệt – may. 
 • B. Giày – da.
 • C. Công nghiệp thực phẩm.
 • D. Điện tử - tin học.
Câu 34
Mã câu hỏi: 101537

Ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì sao?

 • A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ. 
 • B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu.
 • C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.
 • D. Sản phẩm của nhanh này phục vụ ngay cho người lao động.
Câu 35
Mã câu hỏi: 101538

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

 • A. Luyện kim.
 • B. Hóa chất.
 • C. Năng lượng.
 • D. Cơ khí.
Câu 36
Mã câu hỏi: 101539

Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây?

 • A. Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí. 
 • B. Công nghiệp điện lực, hóa chất và khai thác than.
 • C. Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện.
 • D. Khai thác than , khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.
Câu 37
Mã câu hỏi: 101540

Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho hình thức nào?

 • A. Nhà máy chế biến thực phẩm.
 • B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 • C. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim.
 • D. Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân.
Câu 38
Mã câu hỏi: 101541

Khoáng sản nào sau đây được coi là ‘’ vàng đen ‘’ của nhiều quốc gia?

 • A. Than
 • B. Dầu mỏ
 • C. Sắt
 • D. Mangan
Câu 39
Mã câu hỏi: 101542

Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được nhiều loại nào?

 • A. Hóa phẩm, dược phẩm.
 • B. Hóa phẩm, thực phẩm.
 • C. Dược phẩm, thực phẩm.
 • D. Thực phẩm, mỹ phẩm.
Câu 40
Mã câu hỏi: 101543

Ý nào sau đây không phải là vai trò của nhanh công nghiệp điện lực?

 • A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
 • B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.
 • C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước. 
 • D. Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ