Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 12 năm 2021-2022 Trường THPT Cao Thắng

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 207787

Nội dung nào không phải là mục đích triệu tập Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

 • A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.     
 • B. Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
 • C. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
 • D. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
Câu 2
Mã câu hỏi: 207788

Vấn đề quan trọng nhất khiến Hội nghị Ianta (2 - 1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt là việc

 • A. Trừng phạt đối với các nước phát xít bại trận.
 • B. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
 • C. Thỏa thuận tiêu diệt phát xít Đức và Nhật Bản.
 • D. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
Câu 3
Mã câu hỏi: 207789

Thoả thuận tại Hội nghị Pốtxdam (17/7 đến ngày 2/8/1945) về nước Đức như thế nào? 

 • A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.
 • B. Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.
 • C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.
Câu 4
Mã câu hỏi: 207790

Hệ quả trong quan hệ quốc tế từ hội nghị Ianta với những quyết định quan trọng dẫn đến là? 

 • A. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập.
 • B. Một trật tự thế giới mới được hình thành, gọi là trật tự hai cực Ianta.
 • C. Chủ nghĩa phát xít ở Đức và Nhật Bản bị tiêu diệt tận gốc.
 • D. Trên lãnh thổ Đức hình thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.
Câu 5
Mã câu hỏi: 207791

Ý nào dưới đây phản ánh không đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh là? 

 • A. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới
 • B. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ, thay vào đó là tình trạng đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ
 • C. Các nước phải chi phí một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để chạy đua vũ trang
 • D. Chủ nghĩa khủng bố xuất hiện đe doa đến nền an ninh của các quốc gia
Câu 6
Mã câu hỏi: 207792

Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới Nguyên tắc hoạt động: Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, nguyên tắc nào của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới?

 • A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
 • B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
 • C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc.
 • D. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Câu 7
Mã câu hỏi: 207793

Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta hệ quả sâu xa của những quyết định này là gì? 

 • A. Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô
 • B. Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa các cường quốc
 • C. Nước Đức là trung tâm của sự phân chia giữa các cường quốc 
 • D. Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu
Câu 8
Mã câu hỏi: 207794

Đảng và Chính phủ Việt Nam nhiều năm luôn sử dụng chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển Đông không phải là lý do nào dưới đây?

 • A. Do xu thế phát triển chung của thế giới là giải quyết hòa bình các tranh chấp
 • B. Do thiện chí hòa bình của dân tộc Việt Nam
 • C. Do Việt Nam đã phải trải qua một thời kì chiến tranh kéo dài, tổn thất nặng nề
 • D. Do sự chi phối, ảnh hưởng từ phía Trung Quốc
Câu 9
Mã câu hỏi: 207795

Trật tự hai cực Ianta so với trật tự Vécxai – Oasinhtơn có điểm khác nhau nằm ở chỗ? 

 • A. Được hình thành sau chiến tranh thế giới.
 • B.  Đem lại lợi ích cho các cường quốc thắng trận.
 • C. Hình thành thông qua thỏa thuận giữa các cường quốc thắng trận.
 • D. Có sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
Câu 10
Mã câu hỏi: 207796

Ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì để có thể mau chóng kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương?

 • A. Sử dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.
 • B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.
 • C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật
 • D. Tất cả các mục đích trên.
Câu 11
Mã câu hỏi: 207797

Vì sao Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc? 

 • A. Đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
 • B. Nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
 • C. Quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc.
 • D. Là cơ sở pháp lý để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.
Câu 12
Mã câu hỏi: 207798

Hơn 20 cải cách một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1951 - những năm 70) là gì?

 • A. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới.
 • B. Nước tiên phong thực hiện cuộc "Cách mạng xanh" trong nông nghiệp.
 • C. Trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.
 • D. Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.
Câu 13
Mã câu hỏi: 207799

Từ năm 1956 đến năm 1975, Liên Xô đi đầu thế giới trong các ngành công nghiệp nào dưới đây? 

 • A. Hoá chất và dầu mỏ
 • B. Vũ trụ và điện nguyên tử
 • C. Cơ khí và gang thép
 • D. Luyện kim và cơ khí
Câu 14
Mã câu hỏi: 207800

Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvich chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga trong văn kiện nào dưới đây? 

 • A. Chính sách cộng sản thời chiến.
 • B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • C. Chính sách kinh tế mới (NEP).
   
 • D. Luận cương tháng Tư.
Câu 15
Mã câu hỏi: 207801

9 tháng Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế được đề ra ban đầu là khoảng thời gian nào? 

 • A.  1945 – 1949. 
 • B. 1946- 1950.
 • C. 1947-1951. 
 • D. 1945- 1951.
Câu 16
Mã câu hỏi: 207802

Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô thực chất là sự sụp đổ của? 

 • A. Sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ nhân dân.
 • B. Sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ tư sản.
 • C. Sự sụp đổ của hình thái kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa.
 • D. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.
Câu 17
Mã câu hỏi: 207803

Hãy cho biết tên của vệ tinh nhân tạo được Liên Xô phóng thành công?

 • A. Spút-nhích.
 • B. Thần Châu.  
 • C. Sa-i-uz 37.
 • D. Phương Đông.
Câu 18
Mã câu hỏi: 207804

 Đường lối cải tổ đất nước ở Liên Xô tập trung vào việc: “cải cách kinh tế triệt để”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng được thực hiện từ khi nào ?

 • A. Tháng 5/1983, do Ensin đề xướng.
 • B. Tháng 3/1984, do Anđrôpốp đề xướng.
 • C. Tháng 5/1985, do Trécnencô đề xướng.
 • D. Tháng 3/1985, do M. Goócbachốp đề xướng.
Câu 19
Mã câu hỏi: 207805

Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu với mục tiêu lớn nhất là? 

 • A. Xâm lược các nước này.
 • B. Tiêu diệt phát xít Đức, trả thù món nợ ở Liên Xô.
 • C. Giúp nhân dân các nước này tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • D. Giúp nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chê độ dân chủ nhân dân
Câu 20
Mã câu hỏi: 207806

Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô buổi đầu xây dựng? 

 • A. Xâỵ dựng một mô hình về Chủ nghĩa xã hội không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.
 • B. Xâỵ dựng một mô hình về Chủ nghĩa xã hội không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.
 • C. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin.
 • D. Sự chống phá của các thế lực thù địch với trong và ngoài nước.
Câu 21
Mã câu hỏi: 207807

Hãy cho biết nhân vật nào dưới đây của Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?

 • A.  Phạm Tuân.
 • B. Nguyễn Tuân.
 • C. Nguyễn Thành Trung.
 • D. Nguyễn Viết Xuân.
Câu 22
Mã câu hỏi: 207808

Anh (chị) hiểu như thế nào chính xác được cho là “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”?

 • A. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin
 • B. Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc
 • C. Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản
 • D. Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc
Câu 23
Mã câu hỏi: 207809

Biến đổi đầu tiên có tính chất bước ngoặt của Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai chính xác được cho là

 • A. Thu hồi chủ quyền đối với 2 vùng đất Hồng Kông và Ma Cao.
 • B. Thử thành công bom nguyên tử.
 • C. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 • D. Công cuộc cải cách - mở cửa.
Câu 24
Mã câu hỏi: 207810

Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng Chủ nghĩa xã hội chính xác được cho là trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

 • A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển
 • B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa kém phát triển
 • C. Có một nền nông nghiệp phát triển
 • D. Nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu
Câu 25
Mã câu hỏi: 207811

Sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa chính xác được cho có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử Trung Quốc?

 • A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.
 • B. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.
 • C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và lên xã hội chủ nghĩa.
 • D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.
Câu 26
Mã câu hỏi: 207812

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc thắng lợi chính xác được cho không mang ý nghĩa lịch sử nào dưới đây

 • A. Lật đổ chế độ phong kiến
 • B. Chấm dứt sự nô dịch, thống trị của đế quốc
 • C. Mở rộng không gian chủ nghĩa xã hội
 • D. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc
Câu 27
Mã câu hỏi: 207813

Cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo chính xác được cho có tính chất là

 • A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản
 • B. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ
 • C. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
Câu 28
Mã câu hỏi: 207814

Tính chất của cuộc nội chiến ở Trung Quốc trong những năm 1946 - 1949 chính xác được cho là?

 • A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
 • B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
 • C. Cách mạng dân tộc dân chủ
 • D. Cách mạng tư sản
Câu 29
Mã câu hỏi: 207815

Trung Quốc chính xác được cho trở thành quốc gia thứ mấy trên thế giới có người bay vào khoảng không vũ trụ?

 • A. Thứ hai (sau Liên Xô).
 • B. Thứ ba (sau Nga, Mĩ).
 • C. Thứ tư (sau Nga, Mĩ, Anh).
 • D. Thứ năm (sau Nga, Mĩ, Anh, Pháp).
Câu 30
Mã câu hỏi: 207816

Trung Quốc chính xác được cho đã phóng thành công tàu cùng người bay vào vũ trụ vào khoảng thời gian nào?

 • A. 1999
 • B. 2000
 • C. 2001
 • D. 2003
Câu 31
Mã câu hỏi: 207817

Sự kiện nào dưới đây được cho là đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỉ nguyên mới?

 • A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1949)
 • B. Công cuộc cải cách - mở cửa từ năm 1978.
 • C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ (1979).
 • D. Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (1997) và Ma Cao (1999).
Câu 32
Mã câu hỏi: 207818

Ai chính xác được cho là người đã khởi xướng đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978?

 • A. Lưu Thiếu Kì
 • B.  Đặng Tiểu Bình
 • C. Chu Ân Lai
 • D. Giang Trạch Dân
Câu 33
Mã câu hỏi: 207819

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chính xác được cho giành độc lập từ tay đế quốc thực dân nào?

 • A. Anh.   
 • B. Pháp.
 • C. Mĩ.     
 • D. Hà Lan.
Câu 34
Mã câu hỏi: 207820

Lực lượng chính trị nào dưới đây chính xác được cho đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 • A. Liên đoàn hồi giáo Ấn Độ
 • B. Đảng Quốc đại
 • C. Đảng Cộng sản
 • D. Liên minh Đảng Quốc đại và Đảng Dân chủ
Câu 35
Mã câu hỏi: 207821

Sự khởi sắc của ASEAN trong quá trình hoạt động chính xác đã được đánh dấu bằng hiệp ước nào? 

 • A. Tuyên bố ZOPFAN.
 • B. Hiệp ước hòa bình, thân thiện.
 • C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác.
 • D. Tuyên bố Bali.
Câu 36
Mã câu hỏi: 207822

Trong các nước thành viên sáng lập ASEAN, nước nào dưới đây chính xác thuộc khu vực Đông Nam Á lục địa: 

 • A. In-đô-nê-xi-a.
 • B. Ma-lay-xi-a.
 • C. Xin-ga-po.
 • D. Thái Lan.
Câu 37
Mã câu hỏi: 207823

Đến năm 1992, số nước thành viên tổ chức của ASEAN chính xác được cho là: 

 • A. 5 nước.
 • B. 6 nước.
 • C. 8 nước.
 • D. 10 nước.
Câu 38
Mã câu hỏi: 207824

Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) chính xác được cho đã có tác động như thế nào đến tình hình khu vực Đông Nam Á?

 • A. Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh.
 • B. Quan hệ giữa các nước ASEAN và các nước Đông Dương trở nên hòa dịu.
 • C. Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.
 • D. Làn sóng xã hội chủ nghĩa lan rộng ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 39
Mã câu hỏi: 207825

Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu chính xác được cho là do

 • A. Tác động của cuộc chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.
 • B. Có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.
 • C. Các nước thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế khác nhau.
 • D. Nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước
Câu 40
Mã câu hỏi: 207826

Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN chính xác được cho là

 • A. Sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.
 • B. Nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển của các nước thành viên.
 • C. Sự xuất hiện của những tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới.
 • D. Nhu cầu hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và chủ nghĩa xã hội.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ