Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2018-2019 Trường THPT Ngọc Tảo

08/07/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 256683

Mục tiêu cuộc đấu tranh của các nước Mĩlatinh là:

Xem đáp án
 • A. Xóa bỏ chế độ phong kiến.            
 • B. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
 • C. Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.      
 • D. Xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
Câu 2
Mã câu hỏi: 256684

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp những yếu tố nào?

Xem đáp án
 • A. Phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin.
 • B. Phong trào yêu nước, phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin .
 • C. Phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
 • D. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước và đoàn kết quốc tế.
Câu 3
Mã câu hỏi: 256685

Cuốn Đường Kách mệnh gồm những nội dung chủ yếu là:

Xem đáp án
 • A. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu.
 • B. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp.
 • C. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc và những năm hoạt động ở nước ngoài Trung Quốc.
 • D. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc và những năm hoạt động ở nước ngoài.
Câu 4
Mã câu hỏi: 256686

Sau đại chiến II, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính:

Xem đáp án
 • A. Đứng thứ hai thế giới sau Liên Xô.             
 • B. Đứng thứ 3 thế giới sau Nhật và Tây Âu.
 • C. Lớn nhất Châu Mĩ.                 
 • D. Duy nhất của thế giới.
Câu 5
Mã câu hỏi: 256687

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày:

Xem đáp án
 • A. 12/1985.       
 • B. 6/1986.      
 • C. 5/1978.      
 • D. 9/1977.   
Câu 6
Mã câu hỏi: 256688

Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam là một trong những nguyên nhân bùng nổ:

Xem đáp án
 • A. Phong trào cách mạng Ăng gô la.                   
 • B. Cách mạng CuBa.
 • C. Cuộc chính biến Ai Cập 1952.               
 • D. Cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp của An giê ri.
Câu 7
Mã câu hỏi: 256689

Phong trào 1930 - 1931 để lại những bài học kinh nghiệm gì?

Xem đáp án
 • A. Về công tác xây dựng mối liên minh công nông. 
 • B. Về công tác tư tưởng, tổ chức.
 • C. Về công tác lãnh đạo quần chúng.               
 • D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8
Mã câu hỏi: 256690

Điểm nào trong luận cương chính trị tháng 10/1930 thể hiện sự nóng vội của đảng?

Xem đáp án
 • A. Không đưa mâu thuẫn dân tộc lên hàng đầu.
 • B. Làm cách mạng tư sản dân quyền sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa.
 • C. Không xác định hết khả năng cách mạng của các giai cấp.
 • D. Làm cách mạng tư sản dân quyền sau chuyển thẳng lên chủ nghĩa tư bản.
Câu 9
Mã câu hỏi: 256691

Bản chất của toàn cầu hóa là:

Xem đáp án
 • A. Sự phát triển và tác động của to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
 • B. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.
 • C. Sự tác động và phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia dân tộc trên thế giới.
 • D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
Câu 10
Mã câu hỏi: 256692

Mục đích đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản có gì khác với giai cấp tư sản trong giai đoạn 1919 - 1925

Xem đáp án
 • A. Đòi các quyền lợi kinh tế.        
 • B. Đòi tự do, dân chủ và tăng lương.
 • C. Đòi các quyền tự do, dân chủ.     
 • D. Đòi tăng lương, giảm giờ làm.
Câu 11
Mã câu hỏi: 256693

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật nhằm mục đích:

Xem đáp án
 • A. Để Nhật thực hiện chính sách hòa bình dân chủ.
 • B. Hình thành một liên minh Mĩ - Nhật chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng ở Viễn Đông.
 • C. Nhật muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.
 • D. Nhật trở thành một căn cứ quân sự chiến lược.
Câu 12
Mã câu hỏi: 256694

Sau cuộc nổi dậy tháng 8/1945, nước Lào tuyên bố độc lập ngày tháng năm nào?

Xem đáp án
 • A. 12/10/1945.       
 • B. 12/10/1954.   
 • C. 19/12/1946.     
 • D. 20/9/1945.
Câu 13
Mã câu hỏi: 256695

Ngày 18/6/1919 Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới đâu?

Xem đáp án
 • A. Nước Pháp.       
 • B. Hội nghị Paris.   
 • C. Hội nghị Ianta.     
 • D. Hội nghị vécxai.
Câu 14
Mã câu hỏi: 256696

Sang tháng 9/1930 phong trào đấu tranh dâng cao đỉnh điểm ở đâu?

Xem đáp án
 • A. Miền trung.     
 • B. Nghệ An.        
 • C. Nghệ An, Hà Tĩnh.      
 • D. Hà Nội.
Câu 15
Mã câu hỏi: 256697

Từ 1945 - 1950 Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới vì:

Xem đáp án
 • A. Chiếm 3/4 trữ lượng vàng của thế giới.       
 • B. Chiếm 25% trọng tải tàu biển.
 • C. Có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.           
 • D. Sản lượng công nghiệp bằng hai lần của Nhật và Tây Âu.
Câu 16
Mã câu hỏi: 256698

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với xã hội Việt Nam?

Xem đáp án
 • A. Nạn đói cướp bóc.   
 • B. Nhân dân mâu thuẫn với thực dân Pháp.
 • C. Đời sống nhân dân khổ cực.           
 • D. Nảy sinh thêm các tầng lớp xã hội mới.
Câu 17
Mã câu hỏi: 256699

Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 là?

Xem đáp án
 • A. Phát triển.     
 • B. Lạc hậu và lệ thuộc Pháp
 • C. Khủng hoảng.      
 • D. Đang phát triển.
Câu 18
Mã câu hỏi: 256700

Nội dung nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

Xem đáp án
 • A. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
 • B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
 • C. Sự phát triển và tác động của to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
 • D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.
Câu 19
Mã câu hỏi: 256701

Chính cương chính trị (2/1930) của Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định được điều gì để chứng tỏ được tính chất đúng đắn so với Luận cương chính trị (10/1930) của Trần Phú?

Xem đáp án
 • A. Mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giai cấp.
 • B. Mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn dân tộc.
 • C. Cách mạng Việt Nam phải do giai cấp công nhân lãnh đạo.
 • D. Xác định được phương pháp đấu tranh cách mạng là bạo lực cách mạng.
Câu 20
Mã câu hỏi: 256702

Mĩ phát động chiến tranh lạnh nhằm mục tiêu:

Xem đáp án
 • A. Muốn lôi kéo các nước Á, Phi đứng về phía Mĩ.  
 • B. Liên minh với các nước phương Tây.
 • C. Chống Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 
 • D. Chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
Câu 21
Mã câu hỏi: 256703

Trật tự hai cực Ianta có nghĩa là:

Xem đáp án
 • A.

  Mĩ và Liên Xô đối đầu nhau.

 • B. Hai cực chỉ Mĩ, Liên Xô phân chia nhau phạm vi ảnh hưởng trên cơ sở thỏa thuận tại Ianta 2/1945.
 • C. Trật tự thế giới giống như hệ thống Véc xai - Oa sinh tơn.
 • D. Mĩ, Anh, Pháp đứng về một cực.
Câu 22
Mã câu hỏi: 256704

Khối liên minh công - nông bắt đầu được hình thành từ phong trào nào?

Xem đáp án
 • A. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.     
 • B. Phong trào công nhân 1930 - 1931.
 • C. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.      
 • D. Phong trào dân tộc dân chủ 1926 - 1930.
Câu 23
Mã câu hỏi: 256705

Pháp phải rút quân khỏi Campuchia và công nhận nền độc lập của quốc gia này vì:

Xem đáp án
 • A. Cuộc thập tự chinh ngoại giao của Xihanuc.
 • B. Sức ép của Mĩ muốn hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương.
 • C. Bị thất bại ở Điện Biên Phủ, Pháp phải kí hiệp định Giơ ne vơ.
 • D. Do Pháp bị Campuchia tấn công liên tục.
Câu 24
Mã câu hỏi: 256706

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau chiến tranh lạnh là:

Xem đáp án
 • A. do tác động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
 • B. vấn đề năng lượng nguyên tử và vũ khí hạt nhân.
 • C. mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ.
 • D. Sự đua tranh của các cường quốc trong việc thiết lập trật tự thế giới mới.
Câu 25
Mã câu hỏi: 256707

Các nước thành viên Châu Á của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) gồm:

Xem đáp án
 • A. Mông Cổ, Việt Nam.  
 • B. Mông Cổ, Triều Tiên.  
 • C. Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam.         
 • D. Trung Quốc, Mông Cổ.        
Câu 26
Mã câu hỏi: 256708

Các nước Đông Âu xây dựng CNXH từ 1950 - 1970 trong hoàn cảnh khó khăn là:

Xem đáp án
 • A. các nước đế quốc viện trợ về kinh tế và can thiệp phá hoại về chính trị.
 • B. cơ sở vật chất kĩ thuật còn rất lạc hậu, đế quốc bao vây cấm vận.
 • C. có sự giúp đỡ to lớn và toàn diện của Liên Xô.
 • D. cơ sở vật chất kĩ thuật còn hết sức lạc hậu.
Câu 27
Mã câu hỏi: 256709

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam thực dân Pháp đầu tư vốn vào ngành kinh tế nào nhiều nhất?

Xem đáp án
 • A. Nông nghiệp.  
 • B. Công nghiệp.       
 • C. Thủ công nghiệp.     
 • D. Thương nghiệp.
Câu 28
Mã câu hỏi: 256710

Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến ở Trung Quốc từ 1946 - 1949 là:

Xem đáp án
 • A. Thấy thời cơ thuận lợi, Đảng cộng sản Trung Quốc phát động chiến tranh.
 • B. Mĩ phát động chiến tranh nhằm loại ảnh hưởng của Liên Xô ra khỏi Trung Quốc.
 • C. Liên Xô muốn gạt ảnh hưởng của Mĩ ra khỏi Trung Quốc nên tạo điều kiện cho Đảng cộng sản phát động chiến tranh.
 • D. Tưởng Giới Thạch phát động chiến tranh nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản Trung Quốc.
Câu 29
Mã câu hỏi: 256711

Tình hình chung nền kinh tế nước ta những năm 1929 - 1933 là:

Xem đáp án
 • A. Suy thoái.     
 • B. Đang phát triển.    
 • C. Phát triển.        
 • D. Lệ thuộc Pháp.
Câu 30
Mã câu hỏi: 256712

Cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu thành công có ý nghĩa gì?

Xem đáp án
 • A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống duy nhất thế giới.
 • B. Châu Âu đứng nhất thế giới.  
 • C. Đông Âu vươn lên tầm cao thời đại.
 • D. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.
Câu 31
Mã câu hỏi: 256713

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sau đại chiến II thành tựu có ý nghĩa quan trọng nhất là:

Xem đáp án
 • A. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 • B. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ.
 • C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
 • D. Nước đầu tiên đưa con người bay vòng quanh trái đất.
Câu 32
Mã câu hỏi: 256714

Tại sao từ 1979 về trước, ASEAN có mối quan hệ đối đầu với 3 nước Đông Dương?

Xem đáp án
 • A. Do vấn đề Lào.                
 • B. Do vấn đề Cam puchia.
 • C. Do Mĩ cấm vận Việt Nam.             
 • D. Do Trung Quốc đánh Việt Nam.
Câu 33
Mã câu hỏi: 256715

Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc là:

Xem đáp án
 • A. Tiêu diệt chế độ phong kiến.
 • B. Làm thất bại âm mưu của đế quốc Mĩ.
 • C. Đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên mới, tăng cường lực lượng cho chủ nghĩa xã hội, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Tiêu diệt tận gốc Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch.
Câu 34
Mã câu hỏi: 256716

Các cường quốc Đồng minh họp tại Ianta năm 1945 với mục đích:

Xem đáp án
 • A. Phối hợp hành động giữa các nước Đồng minh để tấn công Béc Lin.
 • B. Phối hợp hành động giữa các nước Đồng minh để tấn công phát xít Italia.
 • C. Thống nhất kế hoạch và thành lập bộ chỉ huy chung để tấn công vào phát xít Đức.
 • D. Giải quyết những mâu thuẫn và tranh chấp trong nội bộ các nước Đồng minh.
Câu 35
Mã câu hỏi: 256717

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối chiến lược cách mạng của đảng là:

Xem đáp án
 • A. Tiến hành thổ địa cách mạng.
 • B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • C. Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc.
 • D. Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa.
Câu 36
Mã câu hỏi: 256718

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là:

Xem đáp án
 • A. Đại hội đồng.      
 • B. Hội đồng kinh tế xã hội.   
 • C. Hội đồng bảo an. 
 • D. Ban thư kí.
Câu 37
Mã câu hỏi: 256719

Kinh tế Nhật trong thập kỉ 60 phát triển với tốc độ:

Xem đáp án
 • A. Thần kì.           
 • B. Đều đều.         
 • C. Chậm.                     
 • D. Nhanh.    
Câu 38
Mã câu hỏi: 256720

Vì sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền của dân-do dân và vì dân

Xem đáp án
 • A. Thực hiện các quyền dân chủ.
 • B. Thi hành các chính sách về kinh tế, văn hoá - xã hội, chính trị vì lợi ích mong muốn của nhân dân.
 • C. Thi hành các chính sách xoá bỏ chính quyền phong kiến, thực dân.
 • D. Thực hiện các quyền lợi về kinh tế cho nhân dân.
Câu 39
Mã câu hỏi: 256721

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Việt Nam với mục đích gì?

Xem đáp án
 • A. Vơ vét tài nguyên làm giàu cho chính quốc.   
 • B. Tạo mối quan hệ với Việt Nam.
 • C. Phát triển kinh tế Việt Nam.                
 • D. Vơ vét tài nguyên.
Câu 40
Mã câu hỏi: 256722

Ngày 1/1/1959 là ngày thắng lợi của cách mạng ở:

Xem đáp án
 • A. Nicaragoa. 
 • B. Panama.   
 • C. Grênađa.  
 • D. Cu Ba.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ