Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 11 năm 2020 Trường THPT Lương Thế Vinh

15/04/2022 - Lượt xem: 6
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 135465

Nền kinh tế chủ yếu của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX cho đến trước năm 1868 là gì?

 • A. Nông nghiệp lạc hậu 
 • B. Công nghiệp phát triển 
 • C. Thương mại hàng hóa 
 • D. Sản xuất quy mô lớn
Câu 2
Mã câu hỏi: 135466

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

 • A.  Đầu thế kỉ XIX          
 • B. Giữa thế kỉ XIX
 • C. Cuối thế kỉ XIX                
 • D. Đầu thế kỉ XX. 
Câu 3
Mã câu hỏi: 135467

Triều đại nào của vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm?

 • A. Triều đại Ra-ma   
 • B. Triều đại Ra-ma V
 • C. Triều đại Ra-ma IV 
 • D. Tất cả các triều đại trên 
Câu 4
Mã câu hỏi: 135468

Vào thế kỉ XX, Mã Lai là thuộc địa của nước nào?

 • A. Thực dân Pháp
 • B. Thực dân Bồ Đào Nha. 
 • C. Thực dân Tây Ban Nha
 • D. Thực dân Anh 
Câu 5
Mã câu hỏi: 135469

Năm 1882 ba nước Đức, Áo- Hung, Italia thành lập khối quân sự nào?

 • A.  Hiệp ước
 • B. Hiệp ước - Liên Minh
 • C. Liên Minh 
 • D. Đối lập
Câu 6
Mã câu hỏi: 135470

Hòa ước Bret – Litốp (3-3-1918) đánh dấu nước nào rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất ?

 • A. Đức
 • B. Pháp
 • C. Nga
 • D. Anh
Câu 7
Mã câu hỏi: 135471

Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào?

 • A. Tháng 11/1918                
 • B. Tháng 10/1918 
 • C. Tháng 9/ 1918              
 • D. Tháng 12/1918
Câu 8
Mã câu hỏi: 135472

Phe Liên minh và phe Hiệp ước gồm những nước nào?    

 • A. Phe Liên minh Anh, Pháp, Italia >< Phe Hiệp ước Đức, Áo- Hung
 • B. Phe Liên minh Đức, Áo- Hung, Nhật Bản >< Phe Hiệp ước Anh, Pháp
 • C. Phe Liên minh Anh- Pháp- Italia >< Phe Hiệp ước Đức- Áo- Hung
 • D. Phe Liên minh Đức, Áo- Hung, Italia >< Phe Hiệp ước Anh, Nga. Pháp
Câu 9
Mã câu hỏi: 135473

Nhờ đâu Pháp quay lại phản công Đức trên khắp các mặt trận?

 • A. Mĩ trực tiếp tham chiến ở châu Âu và trở thành người đứng đầu phe Hiệp ước
 • B. Mĩ đã trực tiếp đánh bại quân đội Đức
 • C. Các nước đông minh của Đức bị tấn công liên tiếp phải đầu hàng 
 • D. Mĩ trực tiếp viện trợ cho Anh, Pháp cả về sức người và sức của
Câu 10
Mã câu hỏi: 135474

Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, phong trào giải phóng dân tộc ở Phi –lip-pin xuất hiện mấy xu hướng chính? 

 • A. Ba
 • B. Bốn 
 • C. Năm 
 • D. Hai
Câu 11
Mã câu hỏi: 135475

Sự kiện nào đánh dấu Cam-pu-chia hoàn toàn trờ thành thuộc dịa của Pháp?

 • A. Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước năm 1884
 • B. Pháp gây áp lực buộc Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
 • C. Gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnom Pênh
 • D. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi
Câu 12
Mã câu hỏi: 135476

Ai là người lãnh đạo chính cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlaven?

 • A. Phacađuốc
 • B. Acha Xoa
 • C. Ong Kẹo
 • D. Si-vô-tha
Câu 13
Mã câu hỏi: 135477

Cuộc cách mạng tháng 8 - 1896 ở Phi-lip-pin được gọi là gì?

 • A. Cuộc cách mang vô sản đầu tiên ở Đông Nam Á chống chủ nghĩa đế quốc
 • B. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do tư sản và quý tộc mới lãnh đạo
 • C. Cuộc cách mạng tư sản chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á
 • D. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên trên thế giớ
Câu 14
Mã câu hỏi: 135478

Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, những cố gắng cải cách của chính phủ Xiêm đã có tác dụng nhất định, đưa nước này vào quỹ đạo của...., dù còn hạn chế, đất nước phát triển theo hướng nào?

 • A. Chủ nghĩa thực dân
 • B. Chủ nghĩa đế quốc
 • C. Đế quốc tư bản
 • D. Chủ nghĩa tư bản 
Câu 15
Mã câu hỏi: 135479

Đến đầu thế kỉ XX, ở Châu Âu đã hình thành khối quân sự nào? 

 • A. Phe Liên Minh
 • B. Phe Trục         
 • C. Phe Hiệp Ước 
 • D. Cả A và C    
Câu 16
Mã câu hỏi: 135480

Địa danh nào dưới đây, đã diễn ra chiến dịch có tính chất quyết định của quân Pháp chống lại quân Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

 • A. Xom-nơ
 • B. Sông Mác- nơ
 • C. Véc-đoong 
 • D. Pa-ri
Câu 17
Mã câu hỏi: 135481

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất?

 • A.
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. Nhật
Câu 18
Mã câu hỏi: 135482

Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện trong chiến tranh Thế giới 1 vào ngày nào?

 • A. 2/4/1917 
 • B. 3/3/1918
 • C. 2/11/1918
 • D. 11/11/1918
Câu 19
Mã câu hỏi: 135483

Phe Liên Minh gồm những nước nào?

 • A. Đức-Ý-Nhật
 • B. Đức-Áo-Hung
 • C. Đức-Nhật-Áo 
 • D. Đức-Nhật-Mĩ
Câu 20
Mã câu hỏi: 135484

Ai là người lãnh đạo nhân dân Lào tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài suốt 37 năm (1901- 1937)?

 • A. Chậu Pa-chay
 • B. Pha-ca-đuốc 
 • C.  Ong kẹo và Com-ma-đam
 • D. A-cha-Xoa 
Câu 21
Mã câu hỏi: 135485

Từ nửa sau thế kỉ XIX, những quốc gia Đông Nam Á nào bị thực dân Pháp xâm chiếm? 

 • A. Lào, Việt Nam, Miến Điện
 • B. Lào, Việt Nam, Campuchia.  
 • C.  Malaixia, Miến Điện, Thái Lan 
 • D. Việt Nam, Miến Điện, Malaixia 
Câu 22
Mã câu hỏi: 135486

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng nào?

 • A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.
 • B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.
 • C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.
 • D. Bị các nước đế quốc thôn tính.
Câu 23
Mã câu hỏi: 135487

Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện thế giới?

 • A. Hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới.
 • B. Phá bỏ mọi xiềng xích áp bức trên thế giới.
 • C. Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”.
 • D. Xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 135488

Sau cách mạng tháng Hai 1917 các Xô viết được thành lập  đại biểu cho những giai cấp và tầng lớp nào?

 • A. Công nhân, binh lính.
 • B. Công nhân, nông dân, binh lính.
 • C. Công nhân, nông dân.
 • D. Nông dân, binh lính.
Câu 25
Mã câu hỏi: 135489

“Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào?

 • A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát.
 • B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.
 • C. Quốc tế thứ nhất.
 • D. Quốc tế thứ hai.
Câu 26
Mã câu hỏi: 135490

Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 mang tính chất gì?

 • A. Cách mạng tư sản.
 • B. Cách mạng vô sản.
 • C. Cách mạng tư sản kiểu mới.
 • D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 27
Mã câu hỏi: 135491

Vì sao năm 1919, chính quyền Xô Viết thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”?

 • A. Vì muốn phát triển kinh tế theo định hướng chủ nghĩa xã hội.
 • B. Vì muốn khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
 • C. Vì muốn bảo vệ chính quyền Xô Viết khỏi các thế lực thù trong, giặc ngoài.
 • D. Vì muốn bảo vệ đời sống của nhân dân.
Câu 28
Mã câu hỏi: 135492

Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là gì?

 • A. Đấu tranh hòa bình.
 • B. Đấu tranh chính trị.
 • C. Khởi nghĩa vũ trang.
 • D. Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang.
Câu 29
Mã câu hỏi: 135493

Luận cương tháng tư của Lê-nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng ... sang cách mạng...?

 • A. Dân chủ tư sản – dân chủ tư sản kiểu mới.
 • B. Dân chủ tư sản – xã hội chủ nghĩa.
 • C. Dân chủ tư sản – tư sản dân quyền.
 • D. Dân chủ tư sản – dân tộc dân chủ
Câu 30
Mã câu hỏi: 135494

Sau khi Cách mạng dân chủ tháng Hai giành thắng lợi, ở Nga xuất hiện tình thế hai chính quyền song song cùng tồn tại đó là gì?

 • A. Chính quyền phong kiến và tư sản.
 • B. Chính phủ tư sản và công nhân.
 • C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
 • D. Chính quyền công nhân và nông dân.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ