Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 94442

a) Hãy cho biết giá trị của 1u bằng bao nhiêu kg?

b) Nguyên tử Mg có khối lượng là 24,31u. Hãy tính khối lượng của Mg theo đơn vị kg?

Câu 2
Mã câu hỏi: 94443

Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và số khối của những nguyên tử có kí hiệu sau đây:

3919K  ;  5626Fe  ;   23490Th   ;    3115P

Câu 3
Mã câu hỏi: 94444

a) Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: 6329Cu;  6529Cu; 168O;  178O;  188O       .

b) Tính phân tử khối của các phân tử nói trên.

Câu 4
Mã câu hỏi: 94445

Cho nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron, số khối và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu 5
Mã câu hỏi: 94446

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 9, Z = 18, Z = 35

b) Nguyên tố Kali trong tự nhiên có các đồng vị: 39K, 40K, 41K với tỉ lệ % số nguyên tử tương ứng lần lượt là: 93,08%; 6,12%.

- Tính tỉ lệ % của đồng vị 41K?

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố K?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ