Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Địa lý 7 năm 2018-2019 - Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 30387

Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? 

 • A. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử tăng
 • B. Tỉ lệ gia tăng dân số lên đến 2.1%
 • C. Dân số tăng cao đột ngột ở các vùng thành thị 
 • D. Dân số ở các nước phát triển tăng nhanh khi họ giành được độc lập
Câu 2
Mã câu hỏi: 30388

Mật độ dân số là: 

 • A. số dân sinh sống trên 1 đơn vị diện tích lãnh thổ
 • B. số diện tích trung bình của một người dân
 • C. dân số trung bình của các địa phương trong nước 
 • D. số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ
Câu 3
Mã câu hỏi: 30389

Đới nóng nằm trong khoảng vĩ độ nào? 

 • A. Từ 50B đến 50N
 • B. Từ 50B đến 230 27’B
 • C. Từ 50N đến 230 27’N 
 • D. Từ 2327’B đến  230 27’N
Câu 4
Mã câu hỏi: 30390

Khu vực nhiệt đới gió mùa điển hình của thế giới phân bố ở  những khu vực nào? 

 • A. Đông Nam Á
 • B. Đông Á
 • C. Đông Nam Á và Nam Á 
 • D. Đông Á và Đông Nam Á
Câu 5
Mã câu hỏi: 30391

Kết quả điều tra dân số tại một thời điểm nhất định không cho ta thấy 

 • A. tổng số dân, số nam, số nữ
 • B. trình độ văn hóa, nghề nghiệp
 • C. số người ở từng độ tuổi 
 • D. trình độ phát triển kinh tế
Câu 6
Mã câu hỏi: 30392

Căn cứ để phân chia các chủng tộc chính trên thế giới, các nhà khoa học đã căn cứ vào 

 • A. nghề nghiệp
 • B. độ tuổi
 • C. trình độ học vấn 
 • D. hình thái bên ngoài cơ thể
Câu 7
Mã câu hỏi: 30393

Những  khu vực có dân cư tập trung đông đúc nhất là 

 • A. Tây và Trung Âu, Trung Đông
 • B. Đông Á, Nam Á
 • C. Tây Phi, Đông Bắc Hoa Kì 
 • D. Đông Nam Braxin, Đông Nam Á
Câu 8
Mã câu hỏi: 30394

So sánh số lượng nam, nữ trên tháp dân số, thông thường tổng số nam, nữ là: 

 • A. Bằng nhau
 • B. Nam nhiều hơn nữ 
 • C. Nữ nhiều hơn nam  
 • D. Nam chỉ kém nữ ở tuổi lao động
Câu 9
Mã câu hỏi: 30395

Một địa phương hay một nước được coi là có mật độ dân số cao khi 

 • A. có nhiều người sống thọ trên 70 tuổi
 • B. có dân cư đông đúc
 • C. có nhiều người sinh sống trên một diện tích nhỏ hẹp 
 • D. đất đai trở lên chật hẹp so với số người sinh sống
Câu 10
Mã câu hỏi: 30396

Điểm giống nhau cơ bản giữa các kiểu môi trường đới nóng là 

 • A. độ ẩm trên 80%
 • B. nhiệt độ trung bình năm trên 200C
 • C. đều chịu ảnh hưởng của gió Tín phong Đông Bắc 
 • D. lượng mưa lớn, thời kì mưa không thay đổi
Câu 11
Mã câu hỏi: 30397

Đặc điểm nào sau đây không đúng với môi trường nhiệt đới? 

 • A. Càng xa Xích đạo, lượng mưa càng tăng
 • B. Càng xa Xích đạo, thực vật càng thưa
 • C. Càng gần chí tuyến biên độ nhiệt càng lớn 
 • D. Trong năm có 2 lần nhiệt độ cao vào lúc Mặt Trời đi qua thiên đỉnh
Câu 12
Mã câu hỏi: 30398

Đặc điểm khác biệt nhất để phân biệt khí hậu nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa là 

 • A. nhiệt độ trung bình
 • B. lượng mưa mùa mưa
 • C. sự phân mùa mưa và mùa khô 
 • D. lượng mưa và sự phân bố mưa trong mùa khô
Câu 13
Mã câu hỏi: 30399

Biện pháp nào không cần thiết trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho nông nhiệp? 

 • A. Trồng rừng
 • B. Bón phân
 • C.  Làm thủy lợi  
 • D. Theo dõi dự bái thời tiết
Câu 14
Mã câu hỏi: 30400

Để giải quyết tình trạng bùng nổ dân số, các nước kém phát triển đã áp dụng biện pháp 

 • A. nỗ lực kiểm soát sinh đẻ
 • B. đây mạnh phát triển nông nghiệp và công nghiệp hóa
 • C. tăng cường giáo duc về kế hoạch hóa gia đình 
 • D. phát triển mạnh kinh tế
Câu 15
Mã câu hỏi: 30401

Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trương bình của châu Á năm 2001 là bao nhiêu khi tỉ lệ sinh là 20,9 ‰ và tỉ lệ tử là 7,6 ‰ 

 • A. 20,9 ‰
 • B. 1,33%
 • C. 2,85%  
 • D. 13,3‰
Câu 16
Mã câu hỏi: 30402

Năm 2008, tỉnh Quảng Ninh có số dân là 1.109600 người, diện tích là 6099 km2, mật độ dân số khoảng là 

 • A. 182 người/ km2 
 • B. 1826 người/ km2
 • C. 1055 người/ km
 • D. 1212 người /km2
Câu 17
Mã câu hỏi: 30403

Môi trường Nhiệt đới  nằm trong khoảng vị trí : 

 • A. 50 B  đến  50 N
 • B. 30B - 30
 • C. Hai bên đường Xích đạo 
 • D. Từ vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở cả hai bán cầu
Câu 18
Mã câu hỏi: 30404

Năm 2014, Indonesia có diện tích là 1.904.569 km2  và có số dân là:  251.490.000 người. Vậy mật độ dân số trung bình của nước Indonesia là: 

 • A. 123 người/km
 • B. 321 người/km2
 • C. 132 người/km
 • D. 231 người/km2
Câu 19
Mã câu hỏi: 30405

Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở : 

 • A. Môi trường nhiệt đới
 • B. Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • C. Môi trường xích đạo ẩm 
 • D. Môi trường hoang mạc
Câu 20
Mã câu hỏi: 30406

Địa bàn xã Thị trấn Ái Nghĩa, nơi trụ sở Ủy ban Nhân dân Huyện đóng thuộc loại hình quần cư: 

 • A. Nông thôn đồng bằng 
 • B. Đô thị đồng bằng 
 • C. Nông thôn miền núi  
 • D. Đô thị miền núi
Câu 21
Mã câu hỏi: 30407

Xingapo  nằm trong môi trường khí hậu : 

 • A. Đới nóng
 • B. Nhiệt đới 
 • C. Xích đạo ẩm 
 • D. Nhiệt đới gió mùa
Câu 22
Mã câu hỏi: 30408

Nguyên nhân của việc phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới là do : 

 • A. Thiên tai, chiến tranh, nghèo đói
 • B.  Đặc điểm địa hình của các châu lục không giống nhau
 • C. Thời tiết và khí hậu khác nhau chi phối 
 • D. Điều kiện thuận lợi cho sự sinh sống và đi lại của con người chi phối
Câu 23
Mã câu hỏi: 30409

Những người trong độ tuổi lao động : 

 • A. Từ 18 đến 55 (nữ) và đến 60 (nam)
 • B. Từ 25 đến 55 (nữ) và đến 60 (nam) 
 • C. Từ 20 đến 55 (nữ) và đến 60 (nam)         
 • D. Từ 15 đến 55 (nữ) và đến 60 (nam) 
Câu 24
Mã câu hỏi: 30410

Cây công nghiệp trồng chủ yếu ở đới nóng là: 

 • A.  Lúa mì, củ cải đường, ngô
 • B. Cà phê, cao su, dừa, bông, mía, lạc
 • C. Lúa gạo, cao lương, ngô, khoai, sắn 
 • D. Cà phê, cao su, ngô, khoai, sắn
Câu 25
Mã câu hỏi: 30411

Nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững, nhiều nước đới nóng đã: 

 • A. Giảm tỉ lệ sinh, phân bố lại lực lượng lao động
 • B. Phân bố lại lực lượng lao động, khuyến khích di dân tự do
 • C. Phân bố lại lực lượng lao động, khai thác tài nguyên hợp lý đi đôi với việc bảo vệ môi trường 
 • D.  Khuyến khích di dân tự do kết hợp giảm tỉ lệ sinh
Câu 26
Mã câu hỏi: 30412

Ấn Độ nằm trong môi trường khí hậu : 

 • A. Nhiệt đới gió mùa
 • B.  Nhiệt đới
 • C. Xích đạo ẩm 
 • D. Đới nóng        
Câu 27
Mã câu hỏi: 30413

Cây lương thực trồng chủ yếu ở đới nóng là: 

 • A. Lúa mì, củ cải đường, ngô
 • B. Lúa gạo, bông, khoai lang
 • C.  Lúa gạo, cao lương, ngô, khoai, sắn 
 • D. Cao lương, sắn, ngô, lúa mì
Câu 28
Mã câu hỏi: 30414

Cho : Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ở Xin-ga-po:

 • Hãy phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa.
 • Cho biết biểu đồ đó thuộc kiểu môi trường nào ở đới nóng?

Câu 29
Mã câu hỏi: 30415

Dựa vào nội dung phân tích biểu đồ bài 1, hãy nêu đặc điểm khí hậu của môi trường đó?

Câu 30
Mã câu hỏi: 30416

Dựa vào kiến thức đã học, cho biết dân số đới nóng đã gây sức ép như thế nào tới tài nguyên, môi trường? Lấy ví dụ ở Việt Nam?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ