Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 8 năm 2020 - Trường THCS Trần Hưng Đạo

15/04/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 53272

Mặt phẳng chiếu cạnh là mặt phẳng như thế nào?

 • A. Mặt phẳng chính diện
 • B. Mặt nằm ngang
 • C. Mặt cạnh bên phải
 • D. Đáp án khác
Câu 2
Mã câu hỏi: 53273

Hướng chiếu từ trên xuống sẽ thu được hình chiếu gì?

 • A. Hình chiếu đứng
 • B. Hình chiếu bằng
 • C. Hình chiếu cạnh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 53274

Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của một vật thể được vẽ như thế nào?

 • A. Cùng một mặt phẳng của bản vẽ
 • B. Trên hai mặt phẳng của bản vẽ
 • C. Trên ba mặt phẳng của bản vẽ
 • D. Trên bốn mặt phẳng của bản vẽ
Câu 4
Mã câu hỏi: 53275

Cho vật thể như sau:

Hãy cho biết hướng chiếu C sẽ thu được hình chiếu nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 53276

Cho vật thể :

Hãy cho biết đâu là hình chiếu đứng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 53277

Chương trình Công nghệ 8 giới thiệu loại khổ giấy nào?

 • A. A0
 • B. A1
 • C. A2
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 53278

Thường dùng mấy hình chiếu để biểu diễn hình chóp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 53279

Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

 • A. Thi công
 • B. Vận hành
 • C. Sửa chữa
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 9
Mã câu hỏi: 53280

Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét vẽ gì?

 • A. Nét đứt
 • B. Nét gạch chấm mảnh
 • C. Đường gạch gạch
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10
Mã câu hỏi: 53281

Đọc bản vẽ chi tiết, khi đọc kích thước cần đọc nội dung gì?

 • A. Kích thước chung của chi tiết
 • B. Kích thước các phần chi tiết
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 53282

Nêu khái niệm ren ngoài?

 • A. Được hình thành ở mặt ngoài chi tiết
 • B. Được hình thành ở mặt trong của lỗ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 53283

Đối với ren ngoài, đường giới hạn ren được vẽ bằng nét vẽ gì?

 • A. Nét liền đậm
 • B. Nét liền mảnh
 • C. Nét đứt
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 13
Mã câu hỏi: 53284

Đối với ren trong, đường chân ren được vẽ bằng nét vẽ gì?

 • A. Nét liền đậm
 • B. Nét liền mảnh
 • C. Nét đứt
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 53285

Ren hình thang kí hiệu như thế nào?

 • A. M
 • B. Tr
 • C. Sq
 • D. Đáp án khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 53286

Ren có kí hiệu “M 20 x 1” nghĩa là gì?

 • A. Ren hệ mét
 • B.    
 • C. Hướng xoắn phải
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 53287

Nội dung bảng kê gồm những nội dung gì?

 • A. Thứ tự chi tiết
 • B. Tên gọi, số lượng chi tiết
 • C.  Vật liệu
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 53288

Nội dung của bảng kê bản vẽ lắp có mấy nội dung?

 • A. Tên gọi chi tiết
 • B. Số lượng chi tiết
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 53289

Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng ở đâu?

 • A. Các công trình kiến trúc
 • B. Các công trình xây dựng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 19
Mã câu hỏi: 53290

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bản vẽ kĩ thuật?

 • A. Là các thông tin kĩ thuật trình bày dưới dạng hình vẽ theo quy tắc thống nhất
 • B. Là các thông tin kĩ thuật trình bày dưới dạng các kĩ hiệu theo quy tắc thống nhất
 • C. Thường vẽ theo tỉ lệ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 20
Mã câu hỏi: 53291

Bản vẽ kĩ thuật được dùng trong quá trình nào?

 • A. Chế tạo
 • B. Lắp ráp
 • C. Vận hành và sửa chữa
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 21
Mã câu hỏi: 53292

Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải thực hiện quy trình gì?

 • A. Chế tạo chi tiết theo bản vẽ chi tiết
 • B. Lắp ráp chi tiết theo bản vẽ lắp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Tất cả đều sai
Câu 22
Mã câu hỏi: 53293

Trong bản vẽ chi tiết của sản phẩm, gồm mấy nội dung?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 23
Mã câu hỏi: 53294

Ren có kết cấu như thế nào?

 • A. Đơn giản
 • B. Phức tạp
 • C. Tùy từng trường hợp
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 53295

Các loại ren được vẽ như thế nào?

 • A. Theo cùng một quy ước
 • B. Theo các quy ước khác nhau
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 25
Mã câu hỏi: 53296

Kích thước trên bản vẽ lắp là kích thước như thế nào?

 • A. Kích thước chung
 • B. Kích thước lắp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 53297

Kích thước chung trên bản vẽ lắp là kích thước như thế nào?

 • A. Chiều dài sản phẩm
 • B. Chiều rộng sản phẩm
 • C. Chiều cao sản phẩm
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 27
Mã câu hỏi: 53298

Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những nội dung gì?

 • A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
 • B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
 • C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
 • D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
Câu 28
Mã câu hỏi: 53299

Mặt đứng biểu diễn hình dạng gì?

 • A. Mặt chính
 • B. Mặt bên
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 29
Mã câu hỏi: 53300

Mặt cắt biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều nào?

 • A. Chiều dài
 • B. Chiều rộng
 • C. Chiều cao
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 53301

Trình tự đọc bản vẽ nhà theo mấy bước?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ