Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 109784

Sản xuất giống cây trồng nhằm mấy mục đích?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 109785

Mục đích của sản xuất giống cây trồng là:

 • A. Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình của giống
 • B. Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà
 • C. Đưa ra giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 109786

Nhiệm vụ của giai đoạn sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng là:

 • A. Duy trì hạt giống siêu nguyên chủng
 • B. Phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng
 • C. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4
Mã câu hỏi: 109787

Hạt giống nguyên chủng là hạt giống

 • A. Có chất lượng và độ thuần khiết rất cao
 • B. Có chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng.
 • C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 109788

Trường hợp nào hạt giống được sản xuất theo sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn?

 • A. Giống cây do tác giả cung cấp
 • B. Giống nhập nội
 • C. Giống bị thoái hóa
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6
Mã câu hỏi: 109789

Mô tế bào có thể sống nếu:

 • A. Nuôi cấy mô tế bào trong môi trường thích hợp.
 • B. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng gần giống như trong cơ thể sống.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Đáp án khác.
Câu 7
Mã câu hỏi: 109790

Ý nghĩa của nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào?

 • A. Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp
 • B. Có hệ số nhân giống cao
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Đáp án khác.
Câu 8
Mã câu hỏi: 109791

Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào có bước nào sau đây?

 • A. Tạo chồi trong môi trường nhân tạo
 • B. Tạo rễ
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Đáp án khác.
Câu 9
Mã câu hỏi: 109792

Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây lương thực, thực phẩm là:

 • A. Giống lúa chịu mặn
 • B. Giống lúa kháng đạo ôn
 • C. Măng tây
 • D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 10
Mã câu hỏi: 109793

Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây ăn quả:

 • A. Chuối
 • B. Dứa
 • C. Dâu tây
 • D. Cả ba đáp án trên.
Câu 11
Mã câu hỏi: 109794

Ứng dụng của nuôi cấy mô trong:

 • A. Cây công nghiệp
 • B. Cây lan
 • C. Cây lương thực, thực phẩm
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12
Mã câu hỏi: 109795

Phản ứng dung dịch đất do yếu tố nào quyết định?

 • A. Nồng độ OH-
 • B. Nồng độ H+
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 109796

Căn cứ vào trạng thái của H+ và Al3+ ở trong đất, độ chua của đất chia làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 109797

Trị số pH của đất dao động từ:

 • A. 1 đến 3
 • B. 3 đến 6
 • C. 6 đến 9
 • D. 3 đến 9
Câu 15
Mã câu hỏi: 109798

Đất phèn:

 • A. Chua
 • B. Rất chua
 • C. Ít chua
 • D. Đáp án khác.
Câu 16
Mã câu hỏi: 109799

Thế nào là độ phì nhiêu của đất?

 • A. Là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng
 • B. Không chứa các chất độc hại cho cây
 • C. Đảm bảo cho cây đạt năng suất cao
 • D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 17
Mã câu hỏi: 109800

Độ phì nhiêu tự nhiên được hình thành:

 • A. Không có sự tác động của con người
 • B. Có sự tác động của con ngưởi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 109801

Do điều kiện nhiệt đới ẩm gió mùa nên chất dinh dưỡng trong đất:

 • A. Dễ hòa tan
 • B. Dễ bị rửa trôi
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 109802

Tại sao quá trình rửa trôi đất xám bạc màu diễn ra mạnh mẽ?

 • A. Do đất hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và trung du miền núi
 • B. Do đất hình thành ở địa hình dốc thoải
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 109803

Đất xám bạc màu có lớp đất mặt có thành phần cơ giới:

 • A. Nhẹ
 • B. Nặng
 • C. Trung bình
 • D. Đáp án khác.
Câu 21
Mã câu hỏi: 109804

Đất xám bạc màu thuộc loại:

 • A. Chua
 • B. Rất chua
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 109805

Sự hoạt động của vi sinh vật ở đất xám bạc màu:

 • A. Yếu
 • B. Mạnh
 • C. Vừa phải
 • D. Đáp án khác.
Câu 23
Mã câu hỏi: 109806

Cải tạo đất xám bạc màu là cày sâu kết hợp bón phân:

 • A. Hữu cơ
 • B. Hóa học
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác.
Câu 24
Mã câu hỏi: 109807

Hạt giống siêu nguyên chủng có chất lượng:

 • A. Thấp
 • B. Rất thấp
 • C. Cao
 • D. Rất cao
Câu 25
Mã câu hỏi: 109808

Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ nhất, mỗi ô chọn bao nhiêu cây đúng giống?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 109809

Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ 4, tiến hành loại bỏ cây xấu:

 • A. Trước khi tung phấn
 • B. Khi tung phấn
 • C. Sau khi tung phấn
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 109810

Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng, năm thứ hai tiến hành:

 • A. Đánh giá dòng lần 1
 • B. Đánh giá dòng lần 2
 • C. Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng
 • D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng
Câu 28
Mã câu hỏi: 109811

Biện pháp nông học chống xói mòn là:

 • A. Trồng cây thành băng
 • B. Canh tác nông, lâm kết hợp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác.
Câu 29
Mã câu hỏi: 109812

Tại sao nói đất xám bạc màu thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn?

 • A. Do hình thành ở địa hình dốc thoải, dễ thoát nước
 • B. Thành phần cơ giới nhẹ
 • C. Dễ cày bừa
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 109813

Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ hai, hạt thu được của các cây còn lại là:

 • A. Hạt siêu nguyên chủng
 • B. Hạt nguyên chủng
 • C. Hạt xác nhận
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ