Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 Địa 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Ngô Gia Tự

13/07/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 297467

Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí nước ta là 

 • A. tạo thuận lợi cho  nước ta giao lưu với các nước trên thế giới. 
 • B. tạo điều kiện hợp tác hữu nghị  và cùng phát triển với  các nước láng giềng.
 • C. quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
 • D. tạo điều kiện thực hiệ n chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 2
Mã câu hỏi: 297468

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên 

 • A. có nền nhiệt độ cao.  
 • B. khí hậu có bốn mùa rõ rệt. 
 • C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.   
 • D. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá. 
Câu 3
Mã câu hỏi: 297469

Thành tựu nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ? 

 • A. Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên phát triển. 
 • B. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả cao. 
 • C. Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn được hình thành. 
 • D. Các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành. 
Câu 4
Mã câu hỏi: 297470

Cho biểu đồ sau:

QUY MÔ, CƠ CẤU TỔ NG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) PHÂN THEO THÀNH PHẦN  KINH TẾ C ỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ 2014 (Đơn vị : %)

 

Nhận xét nào sau đây không đúng về quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014? 

 • A. Quy mô GDP của nước ta tăng. 
 • B. Tỉ  trọng của khu vực kinh tế Nhà nước cao nhất. 
 • C. Tỉ  trọng của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước giảm. 
 • D. Tỉ  trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 297471

Sản xuất và lắp ráp ô tô trở thành thế mạnh của các nước.  

 • A. Xin-ga -po, Ma -lai -xi - a, Thái Lan, In -đô-nê -xi - a, Cam –pu-chia. 
 • B. Xin-ga -po, Ma -lai-xi - a, Thái Lan, In -đô-nê -xi - a, Lào. 
 • C. Xin-ga -po, Ma -lai -xi - a, Thái Lan, In -đô-nê -xi - a, Bru-nây.  
 • D. Xin-ga -po, Ma -lai -xi - a, Thái Lan, In -đô-nê -xi - a, Việt Nam. 
Câu 6
Mã câu hỏi: 297472

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết trên sông Cửu Long (trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền) tháng nào có lưu lượng nước lớn nhất?  

 • A. Tháng 8. 
 • B. Tháng 10.
 • C. Tháng 9.  
 • D. Tháng 12.
Câu 7
Mã câu hỏi: 297473

Nguồn vốn nào sau đây không  phải hoàn toàn là nguồn vốn đầu tư nước ngoài? 

 • A. Đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FPI).  
 • B. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). 
 • C.  Xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT).  
 • D. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 
Câu 8
Mã câu hỏi: 297474

Giả sử  một tàu biển đang ngoài khơi, có vị trí cách đường cơ sở 16,5 hải lí, vậy con tàu đó cách ranh giới ngoài về phía biển của vùng đặc quyền kinh tế theo đường chim bay là bao nhiêu?  

 • A. 399 428  m.
 • B. 339 842 m.
 • C. 339 428 m.  
 • D. 399 482 m.
Câu 9
Mã câu hỏi: 297475

Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền là 

 • A. Tiếp giáp lãnh hải. 
 • B. Lãnh hải. 
 • C. Đặc quyền kinh tế. 
 • D. Nội thuỷ.
Câu 10
Mã câu hỏi: 297476

Về tự nhiên, có th ể xem Đông Nam Á gồm hai bộ phận là 

 • A. lục địa và biển.    
 • B. đảo và quần đảo. 
 • C. lục địa và biển đảo.   
 • D. biển và các đảo. 
Câu 11
Mã câu hỏi: 297477

Các nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN là: 

 • A. Thái lan, In -đô-nê -xi - a, Ma-lai -xi - a, Phi-lip-pin, Xin-ga -po.
 • B. Thái lan, In -đô-nê -xi - a, Cam - pu- chia, Phi -lip- pin, Xin -ga -po.
 • C. Thái lan, In-đô-nê -xi - a, Ma-lai -xi - a, Phi-lip-pin,  Lào.  
 • D. Thái lan, In -đô-nê -xi - a, Mi- an - ma, Phi-lip-pin, Xin-ga -po.
Câu 12
Mã câu hỏi: 297478

Địa hình hướng tây bắc  – đông nam thể hiện rõ rệt ở vùng núi nào của nước ta?  

 • A. Tây Bắc, Đông Bắc.  
 • B. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc.
 • C. Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.  
 • D. Tây Bắc, Trường Sơn Nam.
Câu 13
Mã câu hỏi: 297479

Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ là nhờ:  

 • A. Nằm ở phía đông nam lục địa Á - Âu.
 • B. Nằm kề Biển Đông rộng lớn. 
 • C. Chịu tác động của các khối khí qua Biển Đông. 
 • D. Thuộc khu vực gió mùa châu Á.
Câu 14
Mã câu hỏi: 297480

Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng nào sau đây?

 • A. Đồng bằng sông Hồng. 
 • B. Bắc Trung Bộ.
 • C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 15
Mã câu hỏi: 297481

Đồng bằng Thanh Hóa được thành tạo bởi phù sa của hệ thống 

 • A. sông Cả, sông Thu Bồn.  
 • B. sông Chu, sông Cả.
 • C. sông Mã, sông Cả.   
 • D. sông Mã, sông Chu.
Câu 16
Mã câu hỏi: 297482

Ở nước ta, vùng chịu  ảnh hưởng mạnh nhất của bão là 

 • A. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
 • B. Duyên hải miền Trung. 
 • C. Đồng bằng Bắc Bộ.   
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 17
Mã câu hỏi: 297483

Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ từ đầu năm 

 • A. 1995.   
 • B. 2005. 
 • C. 2015. 
 • D. 1985.
Câu 18
Mã câu hỏi: 297484

Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển?  

 • A. Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có. 
 • B.  Có nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp. 
 • C. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.  
 • D. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông.
Câu 19
Mã câu hỏi: 297485

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết trong Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, đỉnh núi nào sau đây cao nhất?  

 • A. Kiều Liêu Ti.  
 • B. Tây Côn Lĩnh. 
 • C. Pu Tha Ca.  
 • D. Mẫu Sơn. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 297486

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào dưới đây chịu tác động mạnh nhất của gió Tây khô nóng? 

 • A. Tây Bắc.
 • B.  Nam Trung  Bộ.
 • C. Đông Bắc Bộ.  
 • D. Bắc Trung Bộ. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 297487

Vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước ta luôn phải đề cao vì 

 • A. nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống nhân dân trong thời kì đổi mới. 
 • B. để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền hòa bình cho khu vực và quốc tế.
 • C. góp phần phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. 
 • D. nhằm đảm bảo cho phát triển các ngành kinh tế của đất nước, tăng sức cạnh tranh. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 297488

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là: 

 • A. xây dựng khu vực hòa bình,ổn định, có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. 
 • B.  giải quyết những quan hệ giữa ASEAN với các nước, tổ chức quốc tế khác.
 • C. thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, iến bộ xã hội của các nước.
 • D. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển.
Câu 23
Mã câu hỏi: 297489

Nguyên nhân quan trọng khiến miền núi có nhiều thiên tai là do 

 • A. mưa ít. 
 • B. mưa nhiều, phân bố không đều. 
 • C. mưa nhiều, độ dốc lớn.   
 • D. lớp phủ thực vật mỏng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 297490

Các dãy núi nước ta chạy theo hai hướng chính là  

 • A. hướng đông bắc  - tây nam và hướng vòng cung. 
 • B. hướng tây bắc  - đông nam và hướng vòng cung. 
 • C. hướng tây bắc  - đông nam và hướng tây  - đông. 
 • D. hướng tây nam  - đông bắc và hướng vòng cung.
Câu 25
Mã câu hỏi: 297491

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4  –  5, hãy cho biết trong các thành phố nào sau đây của nước ta không giáp biển?  

 • A. Cần Thơ. 
 • B. Hải Phòng. 
 • C. TP. Hồ Chí Minh.   
 • D. Đà Nẵng.
Câu 26
Mã câu hỏi: 297492

Lãnh hải là 

 • A. vùng tiếp giáp với vùng biển quốc tế. 
 • B. vùng biển rộng 200 hải lí. 
 • C. vùng có độ sâu khoảng 200m.  
 • D. vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. 
Câu 27
Mã câu hỏi: 297493

Hai bể dầu lớn nhất ở thềm lục địa của nước ta là 

 • A. Sông Hồng và Nam Côn Sơn.
 • B. Cửu Long và sông Hồng.
 • C. Cửu Long và Nam Côn Sơn.   
 • D. Nam Côn Sơn và Thổ Chu  – Mã Lai.
Câu 28
Mã câu hỏi: 297494

Lãnh thổ nước ta vừa gắn liền với lục địa, vừa thông ra đại dương nào sau đây?  

 • A. Á  - Ấn; Thái Bình Dương.
 • B. Á  – Âu; Đại Tây Dương. 
 • C. Á  – Âu; Thái Bình Dương.    
 • D. Á  - Ấn; Đại Tây Dương.
Câu 29
Mã câu hỏi: 297495

Trong cơ cấu kinh tế thời kì Đổi mới, tỉ trọng tăng nhanh nhất thuộc về khu vực  

 • A. Công nghiệp và xây dựng.
 • B. Công nghiệp và dịch vụ.
 • C. Nông nghiệp.   
 • D. Dịch vụ. 
Câu 30
Mã câu hỏi: 297496

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với Đồng bằng ven biển ở nước ta?  

 • A. Chủ yếu là đất phù sa màu mỡ.
 • B. Tổng diện tích khoảng 15 nghìn km/2
 • C. Hẹp ngang, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. 
 • D. Chỉ có một số đồng bằng được mở rộng ở cửa sông lớn. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ