Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK1 môn Lịch Sử 7 năm 2019-2020 Trường THCS Long Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 31764

Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?

 • A.  Năm 1400.
 • B. Năm 1406.
 • C. Năm 1407.
 • D. Năm 1408.
Câu 2
Mã câu hỏi: 31765

Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

 • A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.
 • B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.
 • C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.
 • D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.
Câu 3
Mã câu hỏi: 31766

Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?

 • A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.
 • B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.
 • C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.
 • D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.
Câu 4
Mã câu hỏi: 31767

Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

 • A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và xác nhập vào Trung Quốc.
 • B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.
 • C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
 • D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.
Câu 5
Mã câu hỏi: 31768

Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?

 • A. Yên Mô (Ninh Bình).
 • B. Thăng Hoa (Quảng Nam).
 • C. Bô Cô (Nam Định).
 • D. Thuận Hóa.
Câu 6
Mã câu hỏi: 31769

Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?

 • A.

  Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.

 • B.

  Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.

 • C.

  Những người lãnh đạo bất tài.

 • D. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.
Câu 7
Mã câu hỏi: 31770

Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích:

 • A. sáp nhập nước ta vào Trung Quốc.
 • B. phát triển kinh tế ở nước ta.
 • C. phát triển văn hóa ở nước ta.
 • D. ổn định chính trị ở nước ta.
Câu 8
Mã câu hỏi: 31771

Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?

 • A. Phù Trần diệt Hồ.
 • B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
 • C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.
 • D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.
Câu 9
Mã câu hỏi: 31772

Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

 • A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
 • B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.
 • C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
 • D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
Câu 10
Mã câu hỏi: 31773

Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là:

 • A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.
 • B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.
 • C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
 • D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.
Câu 11
Mã câu hỏi: 31774

Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • A. Nguyễn Trãi.
 • B. Lê Lợi.
 • C. Lê Lai.
 • D. Đinh Liệt.
Câu 12
Mã câu hỏi: 31775

Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào?

 • A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.
 • B. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa.
 • C. Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan.
 • D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quan địch để bảo toàn lực lượng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 31776

Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 31777

Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

 • A. Nguyễn Trãi.
 • B. Lê Lợi.
 • C. Lê Lai.
 • D. Nguyễn Chích.
Câu 15
Mã câu hỏi: 31778

Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

 • A. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai.
 • B. Thành lập chính quyền mới.
 • C. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.
 • D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.
Câu 16
Mã câu hỏi: 31779

Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Tháng 8 năm 1425.
 • B. Tháng 9 năm 1426.
 • C. Tháng 10 năm 1426.
 • D. Tháng 11 năm 1426.
Câu 17
Mã câu hỏi: 31780

Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

 • A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
 • B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
 • C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
 • D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 18
Mã câu hỏi: 31781

Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

 • A. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.
 • B. Bỏ vũ khí ra hàng.
 • C. Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.
 • D. Rơi vào thế bị động, liên lạc về nước cầu cứu viện binh.
Câu 19
Mã câu hỏi: 31782

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • A. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, đoàn kết chiến đấu.
 • B. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.
 • C. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, bộ chỉ huy tài giỏi.
 • D. Biết dựa vào nhân dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Câu 20
Mã câu hỏi: 31783

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

 • A. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước ta.
 • B. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước.
 • C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.
 • D. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.
Câu 21
Mã câu hỏi: 31784

Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

 • A. Lê Thái Tổ
 • B. Lê Thái Tông
 • C. Lê Nhân Tông
 • D. Lê Thánh Tông
Câu 22
Mã câu hỏi: 31785

Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

 • A.

  Lê Thái Tổ

 • B.

  Lê Thái Tông

 • C.

  Lê Thánh Tông

 • D. Lê Nhân Tông
Câu 23
Mã câu hỏi: 31786

Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

 • A.

  Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

 • B.

  Khuyến khíc phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

 • C.

  Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

 • D. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.
Câu 24
Mã câu hỏi: 31787

Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

 • A.

  Phường hội

 • B.

  Quan xưởng

 • C.

  Làng nghề

 • D. Cục bách tác
Câu 25
Mã câu hỏi: 31788

Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trớ như thế nào ở Đông Nam Á?

 • A.

  Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

 • B.

  Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

 • C.

  Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á.

 • D. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.
Câu 26
Mã câu hỏi: 31789

Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

 • A.

  Phật giáo

 • B.

  Đạo giáo

 • C.

  Nho giáo

 • D. Thiên chúa giáo
Câu 27
Mã câu hỏi: 31790

Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

 • A.

  Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

 • B.

  Chữ Nôm đã phát triển mạnh.

 • C.

  Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.

 • D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.
Câu 28
Mã câu hỏi: 31791

Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

 • A.

  Thi Hội

 • B.

  Thi Hương

 • C.

  Thi Đình

 • D. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.
Câu 29
Mã câu hỏi: 31792

Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

 • A.

  Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

 • B.

  Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

 • C.

  Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

 • D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.
Câu 30
Mã câu hỏi: 31793

Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

 • A.

  Nguyễn Trãi

 • B.

  Lê Thánh Tông

 • C.

  Ngô Sĩ Liên

 • D. Lương Thế Vinh

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ