Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Tây Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21330

Kết quả của phép tính: (1 - 2 + 3 - 4 + 5) là:

 • A. 0
 • B. 3
 • C. -3
 • D. 15
Câu 2
Mã câu hỏi: 21331

Kết quả của phép tính: 1. (-2). 3. (-4). 5 là:

 • A. 3
 • B. -20
 • C. 120
 • D. -120
Câu 3
Mã câu hỏi: 21332

25% của bao gạo bằng 12kg. Bao gạo đó nặng:

 • A. 24kg
 • B. 50kg
 • C. 25kg
 • D. 48kg
Câu 4
Mã câu hỏi: 21333

Góc nhọn có số đo là:

 • A. 900
 • B. nhỏ hơn 900
 • C. lớn hơn 900
 • D. 1800
Câu 5
Mã câu hỏi: 21334

Cho hai góc kề bù trong đó một góc bằng 500. Số đo góc còn lại là:

 • A. 400
 • B. 500
 • C. 1300
 • D. 250
Câu 6
Mã câu hỏi: 21335

Nếu x/12 = -5/10 thì x bằng:

 • A. 5
 • B. -5
 • C. 6
 • D. -6
Câu 7
Mã câu hỏi: 21336

Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là:

 • A. Hai góc phụ nhau
 • B. Hai góc bù nhau
 • C. Cả A, B đều đúng
 • D. Cả A, B đều sai
Câu 8
Mã câu hỏi: 21337

Cho góc xOy bằng 650, góc kề bù với góc xOy có số đo là:

 • A.  250
 • B. 1250
 • C. 1150
 • D. Cả A, B, C đều sai
Câu 9
Mã câu hỏi: 21338

Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp?

 • A. \(\frac{6}{7}\)
 • B. \(\frac{7}{13}\)
 • C. \(\frac{6}{13}\)
 • D. \(\frac{4}{7}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 21339

Kết quả của phép tính (-1)2.(-2)3 là:

 • A. 6
 • B. -6
 • C. 8
 • D. -8
Câu 11
Mã câu hỏi: 21340

Biết x + 7 = 135 - (135 + 89). Số x bằng:

 • A. -96
 • B. -82
 • C. -98
 • D. 96
Câu 12
Mã câu hỏi: 21341

Giá trị của x trong đẳng thức \([\frac{3}{4}x = 3\) là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 4/3
 • D. 3/4
Câu 13
Mã câu hỏi: 21342

Số nguyên tố là:

 • A. 21
 • B. 23
 • C. 25
 • D. 27
Câu 14
Mã câu hỏi: 21343

Số đo góc bẹt là:

 • A. 450
 • B. 700
 • C. 1800
 • D. 900
Câu 15
Mã câu hỏi: 21344

Khẳng định đúng trong các khẳng định sau là:

 • A. Số 0 không phải là số hữu tỉ
 • B. Số 0 là số hữu tỉ
 • C. Số 0 là số hữu tỉ âm
 • D. Số 0 không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ