Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 6 năm 2020 Trường Thực hành sư phạm

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 4684

Tính nhanh : 4  x 93 x 25 ta được 

 • A. 930   
 • B. 93000   
 • C. 9300
 • D. 930000
Câu 2
Mã câu hỏi: 4685

Để đặt tên cho điểm trên một mặt phẳng ta dùng chữ cái in :

 • A. Thường 
 • B. Hoa      
 • C. Hoa thường         
 • D. Sao cũng được 
Câu 3
Mã câu hỏi: 4686

Một người đi xe đạp với vận tốc 10 km/giờ .Hỏi sau một giờ rưỡi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km ? 

 • A. 14 km                    
 • B. 15 km                    
 • C. 10 km                    
 • D. 13 km                    
Câu 4
Mã câu hỏi: 4687

Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm ,chiều rộng là 4 cm thì có diện tích là : 

 • A. 20 dm2                  
 • B. 20 m2                
 • C. 20 cm2                          
 • D. 20 km2                          
Câu 5
Mã câu hỏi: 4688

Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có :

 • A. 4 phần tử               
 • B. 9 phần tử               
 • C. Rỗng
 • D. Vô số phần tử 
Câu 6
Mã câu hỏi: 4689

Tính \(\frac{3}{7} + \frac{{11}}{7}\) kết quả là 

 • A. \(\frac{{14}}{{14}}\)
 • B. \(\frac{{4}}{{14}}\)
 • C. 2
 • D. 1
Câu 7
Mã câu hỏi: 4690

Kết quả của phép tính 1,301  x 100 là :

 • A. 13,01                 
 • B. 1,31
 • C. 1,301                        
 • D. 130,1
Câu 8
Mã câu hỏi: 4691

Một thế kỷ là :

 • A. 10 năm
 • B. 100 năm
 • C. 1000 năm
 • D. 100 tháng
Câu 9
Mã câu hỏi: 4692

Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử: \(A = \left\{ {\left. {x \in N/8 \le x \le 19} \right\}} \right.\)

 • A. 11 phần tử          
 • B. 12 phần tử          
 • C. 13 phần tử          
 • D. 14 phần tử          
Câu 10
Mã câu hỏi: 4693

Tính \(\frac{4}{9} \times \frac{9}{8}\)  ta được :

 • A. \(\frac{{36}}{8}\)
 • B. \(\frac{{36}}{9}\)
 • C. \(\frac{{1}}{2}\)
 • D. \(\frac{{13}}{12}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 4694

12 phút bằng bao nhiêu giây ?

 • A. 360 giây            
 • B. 120 giây  
 • C. 3600 giây  
 • D. 720 giây  
Câu 12
Mã câu hỏi: 4695

Tính 36  +  507   + 64  ta được :

 • A. 606
 • B. 607
 • C. 608
 • D. 609

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ