Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 9 năm 2018 - 2019 Trường THCS Bắc Sơn

08/07/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (16 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238456

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp:

 • A. phủ cát vào ngọn lửa.   
 • B. thổi oxi vào ngọn lửa.
 • C. phun nước vào ngọn lửa. 
 • D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.
Câu 2
Mã câu hỏi: 238457

Cho các chất sau : CH3 - CH3,   CH2 =  CH - CH3,  CH3 - CH2 - OH,  CH ≡ C - CH3. Có bao nhiêu chất có thể làm mất mầu dung dịch brom tương tự như etilen?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 238458

Cho 11,2 lít khí etilen ( đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5%. Khối lượng dung dịch brom tham gia phản ứng là:

 • A. 160 gam.    
 • B. 320 gam.      
 • C. 3200 gam.        
 • D. 1600 gam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 238459

Trong nhóm các hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?

 • A. C2H2, C2H4      
 • B. C2H4,CH4      
 • C. C2H2, C6H6     
 • D. C2H4, C6H6
Câu 5
Mã câu hỏi: 238460

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc. Thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng ở đktc là ( biết rằng khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)

 • A. 22,4 lít; 112 lít.         
 • B. 33,6 lít; 68 lít.     
 • C. 16,8 lít; 84 lít.      
 • D. 11,2 lít; 56 lít.
Câu 6
Mã câu hỏi: 238461

Hợp chất hữu cơ là chất khí ít tan trong nước, làm mất màu ddBrom, đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí này sinh ra khí CO2 và 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là:

 • A. Etilen     
 • B. CH4     
 • C. Axetilen      
 • D. Benzen
Câu 7
Mã câu hỏi: 238462

Khí thiên nhiên có thành phần chính là:

 • A. Benzen      
 • B. Metan    
 • C. Axetilen           
 • D. Etilen
Câu 8
Mã câu hỏi: 238463

Dãy các chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

 • A. CH4, CH4O, CH3Cl, NaHCO3   
 • B. CH4, CO2, C­4H10, CH3Cl
 • C. CH4, CH4O, CH3Cl, C­4H10    
 • D. 4H10, CH4O, NaCl, C­H4
Câu 9
Mã câu hỏi: 238464

Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là:

 • A. CH4.       
 • B. C4H10.     
 • C. CO.             
 • D. H2.
Câu 10
Mã câu hỏi: 238465

Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây ?

 • A. Phản ứng trùng hợp.     
 • B. Phản ứng cháy với khí oxi.
 • C. Phản ứng cộng với dung dịch brom.      
 • D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 238466

Hợp chất hữu cơ là chất khí, ít tan trong nước, tham gia phản ứng thế, không tham gia phản ứng cộng, hợp chất đó là:

 • A. Axetilen      
 • B. Metan     
 • C. Benzen       
 • D. Etilen
Câu 12
Mã câu hỏi: 238467

Liên kết \(C \equiv C\) trong phân tử axetilen có đặc điểm:

 • A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
 • B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
 • C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
 • D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
Câu 13
Mã câu hỏi: 238468

Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn và nêu đặc điểm cấu tạo của etilen?

Câu 14
Mã câu hỏi: 238469

Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau. (ghi điều kiện nếu có)

CaC2  →  C2H2  →  C2H6  →  C2H5Cl

Câu 15
Mã câu hỏi: 238470

Có 3 bình không nhãn đựng các khí sau: CH4 , CO2, C2H4. bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết chúng.

Câu 16
Mã câu hỏi: 238471

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O.

a, Trong A có những nguyên tố nào?

b, Biết phân tử khối của A là 30. Tìm công thức phân tử của A

c, Hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào 22,2g dung dịch Ca(OH)2. Sau phản ứng có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành.  

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ