Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 10 năm 2021 Trường THPT Hà Huy Tập

15/04/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 105945

Thành phố Hà Nội chủ trương xây dựng thành phố mới, có nhiều quan điểm khác nhau. Theo em ý kiến nào sau đây phù hợp với phủ định biện chứng?

 • A. Phá bỏ hoàn toàn phố cổ Hà Nội để xây dựng thành phố mới phù hợp với quá trình đô thị hóa.
 • B. Giữ phố cổ Hà Nội nguyên vẹn như cũ.
 • C. Bảo tồn và cải tạo phố cổ Hà Nội đồng thời xây dựng thành phố mới phù hợp với quá trình đô thị hóa.
 • D. Xây dựng thủ đô Hà nội hoàn toàn mới.
Câu 2
Mã câu hỏi: 105946

Trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 Bác Hồ viết:" Giờ cứu nước đã đến. Chúng ta thà hy sinh đến giọt máu cuối cùng để gìn giữ đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một tấm lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta" là nhấn mạnh vai trò nào của thực tiễn?

 • A. Cơ sở của nhận thức.
 • B. Tiêu chuẩn của chân lý.
 • C. Mục đích của nhận thức.
 • D. Động lực của nhận thức.
Câu 3
Mã câu hỏi: 105947

Những việc làm nào sau đây không vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức?

 • A. Thực hành sử dụng máy vi tính.
 • B. Tham quan bảo tàng lịch sử.
 • C. Hoạt động mê tín, dị đoan.
 • D. Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 105948

Cần phải xoá bỏ các hủ tục trong ma chay, cưới xin, tế lễ, lễ hội ở nước ta. Việc làm đó thể hiện quá trình gì?

 • A. phủ định siêu hình.
 • B. phủ định biện chứng.
 • C. phủ định sạch trơn.
 • D. phủ định.
Câu 5
Mã câu hỏi: 105949

Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây không phải là nội dung của phủ định biện chứng?

 • A. Tre già măng mọc.
 • B. Uống nước nhớ nguồn.
 • C. Không thầy đố mày làm nên.
 • D. Có trăng phụ đèn.
Câu 6
Mã câu hỏi: 105950

Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác…

 • A. thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.
 • B. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.
 • C. thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.
 • D. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.
Câu 7
Mã câu hỏi: 105951

Biết mình học kém môn Tiếng Anh nên D luôn tìm tòi cách học tiếng anh hiệu quả thông qua bài hát, bộ phim và giao tiếp với người nước ngoài. Nhờ đó, D đã thi đỗ trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục theo đuổi ước mơ học Tiếng Anh của mình. Việc làm đó thể hiện?

 • A. D biết nhận thức bản thân.
 • B. D không biết nhận thức bản thân.
 • C. D không biết tự hoàn thiện bản thân.
 • D. D biết tự hoàn thiện bản thân.
Câu 8
Mã câu hỏi: 105952

Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ trở lên?

 • A. Tự ti.
 • B. Tự tin.
 • C. Kiêu căng.
 • D. Lạc hậu.
Câu 9
Mã câu hỏi: 105953

Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người phải rèn luyện cho mình đức tính nào?

 • A. Bao dung, cần cù.
 • B. Tiết kiệm, cần cù.
 • C. Trung thức, tiết kiệm.
 • D. Khiêm tốn, trung thực, hòa nhập.
Câu 10
Mã câu hỏi: 105954

Biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân là gì?

 • A. Lắng nghe góp ý của mọi người.
 • B. Lên kế hoạch học và chơi.
 • C. Học hỏi bạn bè những việc làm tốt.
 • D. Cả A, B,
Câu 11
Mã câu hỏi: 105955

Tham gia phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo không chỉ là nghĩa vụ mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của:

 • A. Học sinh, sinh viên.
 • B. Mọi quốc gia.
 • C. Nhà nước.
 • D. Tất cả mọi người.
Câu 12
Mã câu hỏi: 105956

Khái niệm môi trường được hiểu là gì?

 • A. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống của con người.
 • B. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người.
 • C. Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất, tinh thần có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
 • D. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
Câu 13
Mã câu hỏi: 105957

Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

 • A. Ngày 6 tháng 5.
 • B. Ngày 5 tháng 6.
 • C. Ngày 1 tháng 6.
 • D. Ngày 1 tháng 5.
Câu 14
Mã câu hỏi: 105958

Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của:

 • A. Văn hóa.
 • B. Văn học, nghệ thuật.
 • C. Tốc độ phát triển kinh tế.
 • D. Đời sống xã hội.
Câu 15
Mã câu hỏi: 105959

Ngày dân số Việt Nam là ngày nào?

 • A. Ngày 26 tháng 11.
 • B. Ngày 25 tháng 11.
 • C. Ngày 25 tháng 12.
 • D. Ngày 26 tháng 12.
Câu 16
Mã câu hỏi: 105960

Yếu tố nào sau đây không đe doạ tự do, hạnh phúc của con người?

 • A. Ô nhiễm môi trường.
 • B. Hoà bình.
 • C. Bùng nổ dân số.
 • D. Dịch bệnh hiểm nghèo.
Câu 17
Mã câu hỏi: 105961

Ở nước ta, bùng nổ dân số gây ra hậu quả gì?

 • A. Đảm bảo về lương thực, thực phẩm.
 • B. Chất lượng cuộc sống giảm sút.
 • C. Có nguồn lao động dồi dào.
 • D. Kinh tế phát triển.
Câu 18
Mã câu hỏi: 105962

Ngày dân số thế giới là ngày nào?

 • A. Ngày 11 tháng 6.
 • B. Ngày 12 tháng 6.
 • C. Ngày 11 tháng 7.
 • D. Ngày 12 tháng 7.
Câu 19
Mã câu hỏi: 105963

Để hạn chế sự bùng nổ dân số, mỗi công dân cần phải làm gì?

 • A. Chăm lo phát triển kinh tế.
 • B. Chấp hành luật hôn nhân gia đình 2000 và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
 • C. Chỉ kết hôn khi có tình yêu chân chính.
 • D. Chấp hành luật hôn nhân gia đình 2014và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Câu 20
Mã câu hỏi: 105964

Các dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến điều gì?

 • A. Hoạt động sản xuất của con người.
 • B. Sự phát triển của tự nhiên.
 • C. Sự sống của động vật.
 • D. Sức khỏe và tính mạng của toàn nhân loại.
Câu 21
Mã câu hỏi: 105965

Xây dựng củng cố và phát triển nền đạo đức ở nước ta hiện nay có ý nghĩa to lớn không chỉ trong chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt nam hiện đại, mà còn góp phần xây dựng, phát triển phương diện nào sau đây?

 • A. Sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam
 • B. Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
 • C. Nền dân chủ XHCN Việt Nam
 • D. Nền văn hoá tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc
Câu 22
Mã câu hỏi: 105966

Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây: “Đạo đức là…….. của hạnh phúc gia đình, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình”

 • A. nội dung
 • B. điều kiện
 • C. nền tảng
 • D. cơ sở
Câu 23
Mã câu hỏi: 105967

Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây:

“Xã hội chỉ . . . . . . . . . khi các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong xã hội đó luôn được tôn trong, củng cố và phát triển.”

 • A. hội nhập nhanh chóng
 • B. phát triển thuận lợi
 • C. nhanh chóng phát triển
 • D. phát triển bền vững
Câu 24
Mã câu hỏi: 105968

Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn biến đổi theo quy luật nào?

 • A. Sự vận động
 • B. Sự phát triển của xã hội
 • C. Đời sống của con người
 • D. Sự vận động và phát triển của xã hội
Câu 25
Mã câu hỏi: 105969

Chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng(…………) trong văn bản dưới đây :

“Đạo đức giúp cá nhân năng lực và ý thức ………, tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc, đồng bào và rộng hơn là toàn nhân loại."

 • A. sống tự giác, sống gương mẫu
 • B. tự hoàn thiện mình
 • C. sống thiện, sống tự chủ
 • D. sống thiện, sống có ích
Câu 26
Mã câu hỏi: 105970

Tự điều chỉnh hành vi đạo đức của cá nhân không phải là việc tuỳ ý mà luôn phải tuân theo một hệ thống ............

 • A. Các quy định mang tính bắt buộc của nhà nước
 • B. Các quy ước, thoả thuận đã có
 • C. Các nề nếp, thói quen xác định
 • D. Các quy tắc, chuẩn mực xác định
Câu 27
Mã câu hỏi: 105971

Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính ...........

 • A. Nghiêm minh
 • B. Bắt buộc
 • C. Tự do
 • D. Tự giác
Câu 28
Mã câu hỏi: 105972

Nền đạo đức của nước ta hiện nay kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, vừa kết hợp và phát huy ..........

 • A. Những chuẩn mực XHCN
 • B. Những năng lực của mọi người trong xã hội
 • C. Những tinh hoa văn hoá nhân loại
 • D. Những đóng góp của mọi người cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Câu 29
Mã câu hỏi: 105973

Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi .........

 • A. Quan điểm và lợi ích bởi tầng lớp trí thức
 • B. Quan điểm đại đa số quần chúng
 • C. Quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động
 • D. Quan điểm và lợi ích bởi giai cấp thống trị
Câu 30
Mã câu hỏi: 105974

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là gì?

 • A. Là cách thức để giao tiếp.
 • B. Là công cụ điều tiết quan hệ xã hội.
 • C. Là phương thức điều chỉnh hành vi.
 • D. Cả B và
Câu 31
Mã câu hỏi: 105975

Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?

 • A. Nghĩa vụ của thanh niên.
 • B. Ý thức của thanh niên.
 • C. Trách nhiệm của thanh niên.
 • D. Lương tâm của thanh niên.
Câu 32
Mã câu hỏi: 105976

Yếu tố nội tâm làm nên giá trị đạo đức của con người là gì?

 • A. Lương tâm.
 • B. Nghĩa vụ.
 • C. Chuẩn mực.
 • D. Trách nhiệm.
Câu 33
Mã câu hỏi: 105977

Việc do quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường gọi là gì?

 • A. Tự ái.
 • B. Nghĩa vụ.
 • C. Chuẩn mực.
 • D. Tự trọng.
Câu 34
Mã câu hỏi: 105978

Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận được gọi là gì?

 • A. Danh dự.
 • B. Đạo đức.
 • C. Nghĩa vụ.
 • D. Lương tâm.
Câu 35
Mã câu hỏi: 105979

Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là gì?

 • A. Hạnh phúc cá nhân là cơ sở của hạnh phúc xã hội.
 • B. Hạnh phúc cá nhân là điều kiện của hạnh phúc xã hội.
 • C. Hạnh phúc cá nhân quyết định hạnh phúc xã hội.
 • D. Hạnh phúc cá nhân là nội dung của hạnh phúc xã hội.
Câu 36
Mã câu hỏi: 105980

Do ngành Quan hệ quốc tế đang được nhiều bạn trẻ yêu thích và trở thành xu thế nên Q quyết định sẽ thi Đại học vào ngành đó trong khi đó Q lại học chuyên khối C còn ngành Quan hệ quốc tế lại là khối D. Q cho rằng thi cho vui, biết đâu lại đỗ. Quan điểm đó của Q thể hiện Q là người?

 • A. Biết nhận thức bản thân.
 • B. Không biết tự nhận thức về bản thân.
 • C. Biết hoàn thiện bản thân.
 • D. Không biết tự hoàn thiện bản thân.
Câu 37
Mã câu hỏi: 105981

Dù nhiều lần thi trượt vào trường Đại học Y Hà Nội nhưng H vẫn quyết tâm ôn thi và đọc thêm sách vở, tự học ôn lại kiến thức nên năm 2017, H đã thi đỗ vào trường Đại Học Y Hà Nội với số điểm là 29 điểm. Điều đó cho thấy?

 • A. H biết nhận thức bản thân.
 • B. H không biết nhận thức bản thân.
 • C. H không biết tự hoàn thiện bản thân.
 • D. H biết tự hoàn thiện bản thân.
Câu 38
Mã câu hỏi: 105982

Biết mình học kém môn Tiếng Anh nên D luôn tìm tòi cách học tiếng anh hiệu quả thông qua bài hát, bộ phim và giao tiếp với người nước ngoài. Nhờ đó, D đã thi đỗ trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục theo đuổi ước mơ học Tiếng Anh của mình. Việc làm đó thể hiện?

 • A. D biết nhận thức bản thân.
 • B. D không biết nhận thức bản thân.
 • C. D không biết tự hoàn thiện bản thân.
 • D. D biết tự hoàn thiện bản thân.
Câu 39
Mã câu hỏi: 105983

Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người phải rèn luyện cho mình đức tính nào?

 • A. Bao dung, cần cù.
 • B. Tiết kiệm, cần cù.
 • C. Trung thực, tiết kiệm.
 • D. Khiêm tốn, trung thực, hòa nhập.
Câu 40
Mã câu hỏi: 105984

Biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân là gì?

 • A. Lắng nghe góp ý của mọi người.
 • B. Lên kế hoạch học và chơi.
 • C. Học hỏi bạn bè những việc làm tốt.
 • D. Cả A, B,

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ