Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Công Nghệ 12 năm học 2019-2020 trường THPT Trần Quang Khải

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 231316

Khối nào của máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa?

 • A. Khối mạch khuếch đại công suất.     
 • B. Khối mạch tiền khuếch đại.
 • C. Khối mạch âm sắc.             
 • D. Khối mạch khuếch đại trung gian.
Câu 2
Mã câu hỏi: 231317

Với tần số f = 50 Hz nếu P = 2 thì tốc độ từ trường là: 

 • A.

  n1 = 2000 vòng/phút    

 • B. n1 = 750 vòng/phút     
 • C. n1 = 1000 vòng/phút        
 • D. n1 = 1500 vòng/phút
Câu 3
Mã câu hỏi: 231318

Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là:

 • A. Đỏ, lục, lam.    
 • B. Đỏ, tím, vàng.           
 • C. Xanh đỏ tím.   
 • D. Đỏ, xanh , vàng.
Câu 4
Mã câu hỏi: 231319

Trong máy thu hình việc xử  lý âm thanh, hình ảnh.

 • A. Được xử lý chung.  
 • B. Được xử lý độc lập.    
 • C. Tùy thuộc vào máy thu.  
 • D. Tùy thuộc vào máy phát.   
Câu 5
Mã câu hỏi: 231320

Các khối cơ bản của phần thu trong hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

 • A. 2 khối.      
 • B. 3 khối.    
 • C. 4 khối.            
 • D. 5 khối
Câu 6
Mã câu hỏi: 231321

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở:

 • A.  Xử lí tin.    
 • B. Mã hoá tin.   
 • C. Môi trường truyền tin.    
 • D. Nhận thông tin.
Câu 7
Mã câu hỏi: 231322

Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

 • A. Xử lý tín hiệu.   
 • B. Mã hóa tín hiệu.    
 • C. Truyền tín hiệu. 
 • D. Điều chế tín hiệu.
Câu 8
Mã câu hỏi: 231323

Ở máy thu thanh, tín hiệu vào khối chọn sóng thường là:

 • A. Tín hiệu âm tần.    
 • B. Tín hiệu cao tần.
 • C. Tín hiệu trung tần.    
 • D. Tín hiệu ngoại sai.
Câu 9
Mã câu hỏi: 231324

Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng:

 • A. 465 Hz    
 • B. 565 kHz      
 • C. 565 Hz   
 • D. 465 kHz
Câu 10
Mã câu hỏi: 231325

Chức năng của lưới điện quốc gia là:

 • A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
 • B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
 • C.  Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
 • D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
Câu 11
Mã câu hỏi: 231326

Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

 • A. Phần phát thông tin.      
 • B. Phát và truyền thông tin.    
 • C. Phần thu thông tin.  
 • D. Phát và thu thông tin.
Câu 12
Mã câu hỏi: 231327

Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:

 • A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.  
 • B.  Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
 • C.  Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.   
 • D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
Câu 13
Mã câu hỏi: 231328

Chọn câu đúng.

 • A. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
 • B. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
 • C. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
 • D. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.  
Câu 14
Mã câu hỏi: 231329

Máy biến áp là:

 • A. Máy biến đổi điện áp và tần số 
 • B. Máy biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp
 • C. Máy biến đổi điện áp nhưng giữ nguyên tần số 
 • D. Cả ba phương án trên.
Câu 15
Mã câu hỏi: 231330

Các lá thép kĩ thuật điện của lõi thép máy biến áp cần phải được phủ lớp cách điện ở hai mặt trước khi ghép lại với nhau nhằm mục đích:

 • A. Đảm bảo độ bền cho các là thép  
 • B. Chống rò điện từ lõi ra vỏ máy
 • C. Giảm dòng phu-cô trong lõi thép     
 • D. Cả ba phương án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 231331

Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:

 • A. 4 dây      
 • B. 3 dây     
 • C. 2 dây 
 • D. Tất cả đều sai
Câu 17
Mã câu hỏi: 231332

Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây Ud là:

 • A.

  Điện áp giữa dây pha và dây trung tính

 • B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • C.

  Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O

 • D. Điện áp giữa hai dây pha.
Câu 18
Mã câu hỏi: 231333

Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do mạch nào quyết định:

 • A. Mạch tiền khuếch đại.  
 • B. Mạch khuếch đại công suất.
 • C. Mạch âm sắc. 
 • D. Mạch trung gian kích.     
Câu 19
Mã câu hỏi: 231334

Máy tăng âm đựợc dùng để tăng âm ở:

 • A. Phòng họp           
 • B. Lớp học đông người
 • C. Rạp chiếu phim                      
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 20
Mã câu hỏi: 231335

Thứ tự sắp xếp các đầu cuối của 3 cuộn dây stato động cơ không đồng bộ 3 pha trong hộp đấu dây là:

 • A. X-Y-Z         
 • B. Z-X-Y        
 • C. Y-X-Z         
 • D. Tất cả đều sai
Câu 21
Mã câu hỏi: 231336

Cách đầu dây của máy biến áp 3 pha:

 • A. Y/r     
 • B. Y/Y0                
 • C. Tất cả đều sai        
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 22
Mã câu hỏi: 231337

Trong máy thu hình màu, khối quan trọng nhất là khối:

 • A. Xử lý tín hiệu hình      
 • B. Phục hồi hình ảnh
 • C. Khối nguồn        
 • D. Xử lý và đỉều khiển
Câu 23
Mã câu hỏi: 231338

Máy thu thanh AM có mấy khối làm việc về sóng:

 • A. 5        
 • B. 4             
 • C. 2          
 • D.  3
Câu 24
Mã câu hỏi: 231339

Trạm điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện:

 • A. Phân phối          
 • B.  Truyền tải
 • C. Vừa phân phối vừa truyền tải        
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 231340

Máy thu hình màu có mấy khối khuếch đại:

 • A. 5          
 • B. 4
 • C.  2          
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 231341

Cấu tạo máy tăng âm có mấy khối:

 • A. 8          
 • B. 7
 • C.  5          
 • D. 6
Câu 27
Mã câu hỏi: 231342

Màu nào không phải là màu cơ bản trong máy thu hình màu:

 • A. Đỏ  
 • B.  Xanh lục                
 • C.  Xanh lam    
 • D. Vàng
Câu 28
Mã câu hỏi: 231343

Máy biến áp là máy điện:

 • A. Quay             
 • B.  Tĩnh      
 • C. Cả 2 đều đúng   
 • D.  Cả 2 đều sai
Câu 29
Mã câu hỏi: 231344

Khối xử lý tín hiệu màu có mấy khối cơ bản:

 • A. 8                
 • B. 7            
 • C. 5              
 • D. 6
Câu 30
Mã câu hỏi: 231345

Động cơ điện là máy điện:

 • A. Tĩnh              
 • B. Quay    
 • C. Cả 2 đều đúng    
 • D. Cả 2 đều sai

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ