Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD lớp 12 năm 2018 Trường THPT Bến Tre

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 224727

Pháp luật được hình thành trên cơ sở các quan hệ nào?

 • A. Chính trị.                         
 • B. Kinh tế.                       
 • C. Đạo đức.                     
 • D. Xã hội.
Câu 2
Mã câu hỏi: 224728

Pháp luật XHCN mang bản chất của ai?

 • A. Giai cấp công nhân.      
 • B. Giai cấp tiến bộ.
 • C. Nhân dân lao động.  
 • D. Giai cấp cầm quyền.
Câu 3
Mã câu hỏi: 224729

Phóng nhanh, vượt ẩu khi đi xe máy là vi phạm

 • A. Hình sự.                          
 • B. Dân sự.                        
 • C. Kỉ luật.                   
 • D. Hành chính.
Câu 4
Mã câu hỏi: 224730

Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?

 • A. Bảo vệ các công nhân.                                             
 • B. Bảo vệ các giai cấp.
 • C. Quản lí công dân.     
 • D. Quản lí xã hội.
Câu 5
Mã câu hỏi: 224731

Hành vi "cướp giật tài sản của người khác" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

 • A. Hành chính.      
 • B. Dân sự.         
 • C. Hình sự.    
 • D.  Kỉ luật.
Câu 6
Mã câu hỏi: 224732

Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

 • A. thu nhập, tuổi tác, địa vị.     
 • B. dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo.
 • C. dân tộc, độ tuổi, giới tính.          
 • D. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.
Câu 7
Mã câu hỏi: 224733

Nam giới từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

 • A. Tuân thủ pháp luật.           
 • B. Áp dụng pháp luật.
 • C. Thi hành pháp luật.              
 • D. Sử dụng pháp luật.     
Câu 8
Mã câu hỏi: 224734

Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

 • A. như nhau.        
 • B. bằng nhau.
 • C. ngang nhau.                           
 • D. có thể khác nhau.
Câu 9
Mã câu hỏi: 224735

Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người sản xuất là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

 • A. Bình đẳng về quyền lao động.            
 • B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
 • C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. 
 • D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
Câu 10
Mã câu hỏi: 224736

Để giao kết hợp đồng lao động, chị Yến cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

 • A. Tích cực, chủ động, tự quyết.           
 • B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
 • C. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.                  
 • D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.
Câu 11
Mã câu hỏi: 224737

Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?

 • A. 5 bản 
 • B. 4 bản
 • C. 6 bản
 • D. 3 bản
Câu 12
Mã câu hỏi: 224738

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi công dân đều có quyền lựa chọn

 • A. việc làm theo sở thích của mình.
 • B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
 • C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
 • D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.
Câu 13
Mã câu hỏi: 224739

Pháp luật quy định người đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình?

 • A. Đủ 14 tuổi trở lên.          
 • B. Đủ 16 tuổi trở lên..
 • C. Đủ 17 tuổi trở lên.           
 • D. Đủ 18 tuổi trở lên
Câu 14
Mã câu hỏi: 224740

Người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm pháp lí cao nhất là

 • A. Dân sự.       
 • B. Kỉ luật.             
 • C. Hình sự.      
 • D. Hành chính.
Câu 15
Mã câu hỏi: 224741

Pháp luật bắt buộc đối với ai?

 • A. Mọi cá nhân, tổ chức.                
 • B. Mọi công dân.
 • C. Mọi cơ quan, tổ chức. 
 • D. Mọi tổ chức xã hội.
Câu 16
Mã câu hỏi: 224742

Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong

 • A. Hiến pháp.                 
 • B. Hiến pháp và luật.
 • C. Luật, hiến pháp.         
 • D. Luật và chính sách.
Câu 17
Mã câu hỏi: 224743

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

 • A. đều có nghĩa vụ như nhau.
 • B. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.
 • C. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
 • D. đều có quyền như nhau.
Câu 18
Mã câu hỏi: 224744

Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

 • A. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.
 • B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 • C. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
 • D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.
Câu 19
Mã câu hỏi: 224745

Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm 150.000 đồng. Trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã

 • A. áp dụng pháp luật.              
 • B. sử dụng pháp luật.
 • C. thi hành pháp luật.               
 • D. tuân thủ pháp luật.
Câu 20
Mã câu hỏi: 224746

Người chưa thành niên theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ

 • A. 14 tuổi 
 • B. 18 tuổi 
 • C. 15 tuổi 
 • D. 16 tuổi 
Câu 21
Mã câu hỏi: 224747

Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm

 • A. Hành chính.     
 • B. Hình sự.     
 • C. Dân sự.        
 • D. Kỉ luật.
Câu 22
Mã câu hỏi: 224748

Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là

 • A. Tòa án nhân dân  
 • B. Chính phủ. 
 • C. Nhà nước.  
 • D. Quốc hội.
Câu 23
Mã câu hỏi: 224749

Ông Hùng là người có thu nhập cao, hang năm ông Hùng phải chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông Hùng đã

 • A. thi hành pháp luật.      
 • B. áp dụng pháp luật.
 • C. sử dụng pháp luật.                  
 • D. tuân thủ pháp luật.
Câu 24
Mã câu hỏi: 224750

Người lao động tự ý bỏ việc nhiều ngày mà không có lí do chính đáng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

 • A. Hình sự.     
 • B. Dân sự.      
 • C. Hành chính.        
 • D. Kỉ luật.
Câu 25
Mã câu hỏi: 224751

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới:

 • A. Quy tắc quản lí nhà nước.       
 • B. Quan hệ lao động và công vụ nhà nước.
 • C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.    
 • D. Quy tắc quản lí xã hội.
Câu 26
Mã câu hỏi: 224752

Quyền của công dân không tách rời ... của công dân.

 • A. nghĩa vụ      
 • B. đóng góp    
 • C. trách nhiệm    
 • D. vũ lực
Câu 27
Mã câu hỏi: 224753

Vi phạm hình sự là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và bị coi là

 • A. Tội phạm.      
 • B. Tội xâm phạm. 
 • C. Tội cố ý.          
 • D. Lừa đảo.
Câu 28
Mã câu hỏi: 224754

Luật giao thông đường bộ quy định cấm xe ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều. Quy định này được áp dụng chung cho mọi người tham gia giao thông. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật ?

 • A. Tính uy nghiêm.                          
 • B. Tính quy phạm phổ biến.
 • C. Yêu cầu chung cho mọi người.       
 • D. Quy tắc an toàn giao thông.
Câu 29
Mã câu hỏi: 224755

Dấu hiệu nào dưới đây của pháp luật là một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với đạo đức ?

 • A. Pháp luật chỉ bắt buộc với cán bộ, công chức.    
 • B. Pháp luật không bắt buộc đối với trẻ em.
 • C. Pháp luật bắt buộc với người phạm tội.   
 • D. Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức.
Câu 30
Mã câu hỏi: 224756

Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do cơ quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ?

 • A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung.                  
 • B. Trình tự khoa học của pháp luật.
 • C. Trình tự kế hoạch của hệ thống pháp luật.         
 • D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ