Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 11 năm 2018 Trường THPT Bến Tre

15/04/2022 - Lượt xem: 17
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (29 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137695

Trong kinh tế hàng hoá, việc sản xuất ra sản phẩm là để

 • A. thoả mãn nhu cầu của người sản xuất.                 
 • B. tiêu dùng.
 • C. đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.                                     
 • D.  trao đổi, mua bán
Câu 2
Mã câu hỏi: 137696

Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra

 • A. giá trị xã hội của hàng hoá.                       
 • B. giá trị lịch sử của hàng hoá.                               
 • C.  giá trị cá biệt của hàng hoá.
 • D. giá trị thực tiễn hàng hoá.
Câu 3
Mã câu hỏi: 137697

Hàng hoá có hai thuộc tính, đó là

 • A. giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.
 • B. giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của hàng hoá.
 • C. giá trị và giá trị trao đổi của hàng hoá.
 • D. giá trị lịch sử và giá trị hiện tại của hàng hoá
Câu 4
Mã câu hỏi: 137698

Đâu không phải là chức năng của tiền tệ?

 • A. Phương tiện cất trữ. 
 • B. Phương tiện trao đổi.
 • C. Phương tiện thanh toán.
 • D. Phương tiện lưu thông.
Câu 5
Mã câu hỏi: 137699

Sức lao động của con người là

 • A. toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất.
 • B. hoạt động có mục đích, có ý thức của con người trong quá trình lao động.
 • C. sự tiêu dùng sức lao động trong thực tế.
 • D. sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất.
Câu 6
Mã câu hỏi: 137700

Trên trị trường  mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa người bán và người mua nhằm mục đích

 • A. xác định nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.
 • B. xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.
 • C. xác định số lượng hàng hoá cần thiết đáp ứng cho người tiêu dùng.
 • D. trao đổi thông tin với nhau.
Câu 7
Mã câu hỏi: 137701

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm

 • A. sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.
 • B. sức  lao động, công cụ lao động và đối tượng lao động.
 • C. đối tượng sản xuất, tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất.
 • D. tư liệu lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động.
Câu 8
Mã câu hỏi: 137702

Khi tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết sẽ dẫn đến hiện tượng nào dưới đây?

 • A. Giảm phát.                                                                   
 • B. Thiểu phát.                                                                   
 • C. Lạm phát.
 • D. Giá trị của tiền tăng lên.
Câu 9
Mã câu hỏi: 137703

Hoạt động trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người

 • A. Hoạt động trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người
 • B. Hoạt động trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người
 • C. Hoạt động chính trị- xã hội.
 • D. Hoạt động thương mại.
Câu 10
Mã câu hỏi: 137704

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau nhằm xác định

 • A. sức mua của đồng tiền. 
 • B. giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ
 • C. sự cạnh tranh trong trao đổi, mua bán.
 • D. sự cung ứng hàng hóa trên thị trường.
Câu 11
Mã câu hỏi: 137705

Cơ sở sản xuất tư nhân anh N làm giày, dép để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua lại nguyên liệu để tái sản xuất nhằm mở rộng sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Theo em, trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào trong các chức năng sau?

 • A. Phương tiện thanh toán
 • B. Phương tiện cất trữ.                                                   
 • C. Phương tiện lưu thông.
 • D. Thước đo giá trị.
Câu 12
Mã câu hỏi: 137706

Khẳng định nào dưới đây thể hiện vai trò của sản xuất của cải vật chất?

 • A. Là cơ sở tồn tại, phát triển và quyết định mọi hoạt động của xã hội.
 • B. Làm cho kinh tế gia đình ngày càng phát triển.
 • C. Là cơ sở nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.
 • D. Tạo dựng hạnh phúc gia đình nhờ có nhiều của cải vật chất.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137707

Trong vụ hè thu vừa qua, mẹ M bán lúa thu được số tiền 20 triệu đồng, sau khi chi tiêu một số thứ còn 10 triệu, mẹ M tính chuyện cất trữ khi nào cần đưa ra dùng nhưng đang phân vân chưa biết cất loại tiền tệ nào cho phù hợp để phòng khi đau ốm đưa ra dùng. Nếu em là mẹ M, em sẽ chọn cách cất trữ nào dưới đây?

 • A. Dùng tiền giấy cất vào két sắt của gia đình.                
 • B. Gửi tiền giấy vào ngân hàng cho yên tâm.                 
 • C. Dùng tiền mua vàng để cất trữ.
 • D. Cho người khác mượn số tiền đó.
Câu 14
Mã câu hỏi: 137708

Để phát triển bền vững đất nước, theo em cần phải gắn với yếu tố nào dưới đây?

 • A. Hội nhập kinh tế quốc tế.                                             
 • B. Phát triển cơ sở hạ tầng.                                           
 • C. Tìm thị trường đầu tư.
 • D. Bảo vệ môi trường sinh thái.
Câu 15
Mã câu hỏi: 137709

Cha mẹ N đã trả cho công ty địa ốc 500 triệu đồng để mua căn hộ cho gia đình ở. Trong trường hợp này chức năng nào của tiền tệ đã được thực hiện?

 • A. Thước đo giá trị.                                                          
 • B. Phương tiện cất trữ.                                                   
 • C. Phương tiện lưu thông.
 • D. Phương tiện thanh toán.
Câu 16
Mã câu hỏi: 137710

Phát triển kinh tế là

 • A. tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và an sinh xã hội.
 • B. tăng trưởng kinh tế với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.
 • C. tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và tăng về số lượng, chất lượng.
 • D. có chính sách phù hợp để tăng và chuyển dịch cơ cấu một cách phù hợp.
Câu 17
Mã câu hỏi: 137711

Khi bàn về đối tượng lao động của quá trình sản xuất các bạn N, M, H, T đã có những ý kiến khác nhau. Qua kiến thức đã học, em chọn phương án nào trong 4 phương án của các bạn dưới đây?

 • A. Bạn N: Tất cả yếu tố tự nhiên tồn tại xung quang chúng ta đều là đối tượng lao động.
 • B. Bạn M: Những yếu tố tự nhiên có sẵn cho con người. 
 • C. Bạn H: Đối tượng lao động là những yếu tố tự nhiên mà lao động con người tác động vào.
 • D. Bạn T: Đối tượng lao động là tư liệu cần cho quá trình sản xuất mà bất cứ ai cũng cần phải có.
Câu 18
Mã câu hỏi: 137712

P hỏi R, sau khi học xong phần 1 bài 2 sách giáo khoa GDCD 11, theo bạn, để một sản phẩm trở thành hàng hóa thì cần phải đủ những điều kiện nào dưới đây?

 • A. Do lao động của con người tạo ra để phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mình.
 • B. Sản phẩm đó làm thỏa mãn nhu cầu của mọi người tiêu dùng nên được trao đổi, mua bán.
 • C. Thông qua sự trao đổi giữa người mua và người bán diễn ra trên thị trường.
 • D. Do lao động tạo ra, có công dụng nhất định và thông qua trao đổi, mua bán.
Câu 19
Mã câu hỏi: 137713

Là một người tiêu dùng, người mua hàng hóa trên thị trường, bản thân em thường quan tâm (Chú ý) đến thuộc tính nào của hàng hóa?

 • A. Giá trị của hàng hóa
 • B. Giá trị sử dụng của hàng hóa
 • C. Giá cả hàng hóa.
 • D. Giá trị trao đổi của hàng hóa.
Câu 20
Mã câu hỏi: 137714

Ngày 28/08/2017 khi đi học về, K khoe với cha là con vừa được học ý nghĩa của việc phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội trong môn Giáo dục Công dân. Sau một hồi nói chuyện, cha hỏi con. Vậy, theo con trai việc phát triển kinh tế gia đình mình có ý nghĩa gì đối với con?

 • A. Phát triển kinh tế giúp con có thêm thu nhập và phúc lợi cho con.
 • B. Củng cố niềm tin của con với người khác trong cuộc sống.
 • C. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện cho con.
 • D. Tạo cơ sở quan trọng cho con để xây dựng gia đình chuẩn mực, văn hóa.
Câu 21
Mã câu hỏi: 137715

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào

 • A. môi trường xung quanh tạo ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu.
 • B. sự tồn tại và phát triển liên tục của xã hội, con người tác động vào thiên nhiên.
 • C. thiên nhiên của công cụ sản xuất cho ra các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của mình.
 • D. tự nhiên, biến đổi yếu tố tự nhiên thành sản phẩm phù hợp nhu cầu của mình.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137716

Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và thông qua

 • A. trao tặng
 • B. trao đổi, mua bán
 • C. trao tặng, mua bán.
 • D. trao đổi, trưng mua hàng hóa
Câu 23
Mã câu hỏi: 137717

Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên

 • A. công cụ lao động
 • B. công cụ sản xuất
 • C. đối tượng lao động
 • D. vật dụng lao động
Câu 24
Mã câu hỏi: 137718

Biểu hiện của giá trị hàng hóa là

 • A. thỏa mãn nhu cầu
 • B. thu nhiều tiền lãi
 • C. thu nhiều tiền lãi
 • D. sức mua của đồng tiền
Câu 25
Mã câu hỏi: 137719

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, theo em yếu tố nào dưới đây là quan trọng và quyết định nhất?

 • A. Tư liệu lao động
 • B. Sức lao động
 • C. Đối tượng lao động
 • D. Công cụ lao động
Câu 26
Mã câu hỏi: 137720

Thị trường có các chức năng cơ bản

 • A. 3 chức năng
 • B. 4 chức năng
 • C. 5 chức năng
 • D. 6 chức năng
Câu 27
Mã câu hỏi: 137721

H và P đã trao đổi với nhau về sự phát triển của một số nước trên thế giới rất khan hiếm tài nguyên, khoáng sản nhưng có nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Singapore,….Bằng kiến thức đã học, em có nhận xét, đánh giá về vấn đề trên dựa vào yếu tố nào dưới đây?

 • A. Khai thác nguồn lực con người, phát huy vai trò của yếu tố sức lao động và biết đầu tư khoa học.
 • B. Mở rộng thị trường và nơi đầu tư cho kinh tế phát triển nhanh chóng.
 • C. Đi đầu trong công tác cải tạo khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nông nghiệp.
 • D. Có kết cấu cơ sở hạ tầng vững chắc, tầm quan trọng của ngoại giao.
Câu 28
Mã câu hỏi: 137722

X là một học sinh học giỏi, nhưng gia đình lại khó khăn nên X phải phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập. Hiện nay, do trời mưa nhiều nên X có ý định bán áo mưa, song X không biết lựa chọn loại áo mưa nào cho phù hợp với người tiêu dùng. Nếu em là X trong tình huống đó, em sẽ vận dụng chức năng nào của thị trường để ra quyết định cho công việc buôn bán của mình được thuận lợi?

 • A. Chức năng thực hiện giá trị của hàng hóa trên thị trường do người tiêu dùng quyết định.
 • B. Chức năng thừa nhận giá trị sử dụng của hàng hóa vì biết được sức mua của người tiêu dùng.
 • C. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng để biết lựa chọn mặt hàng.
 • D. Chức năng thông tin của thị trường.
Câu 29
Mã câu hỏi: 137723

Em hãy trình bày nội dung của quy luật giá trị? Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá? Là một người sản xuất hàng hóa theo em cần phải làm gì để vận dụng tốt quy luật giá trị?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ