Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công Nghệ 9 trường THCS Hồng Bàng có đáp án

15/04/2022 - Lượt xem: 45
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 79122

Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện:  

 • A. Dẫn điện đẹp, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ 
 • B. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện.
 • C. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ. 
 • D. Dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ
Câu 2
Mã câu hỏi: 79123

Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì: 

 • A. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.    
 • B. Để đảm bảo an toàn điện.
 • C. Không thuận tiện khi sử dụng        
 • D. A,B, C đều đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 79124

Trình tự lắp mạch điện bảng điện 

 • A. Vạch dấu, khoan lổ, nối dây thiết bị, lắp thiết bị, kiểm tra. 
 • B. Vạch dấu, nối dây thiết bị, lắp thiết bị, khoan lổ, kiểm tra.
 • C. Khoan lổ, Vạch dấu, nối dây thiết bị, lắp thiết bị, kiểm tra. 
 • D. Vạch dấu, khoan lổ, kiểm tra, nối dây thiết bị, lắp thiết bị.
Câu 4
Mã câu hỏi: 79125

Đồng hồ đo điện không đo được đại lượng nào sau đây? 

 • A. Cường độ dòng điện.           
 • B. Hiệu điện thế.              
 • C. Cường độ sáng 
 • D. Điện trở
Câu 5
Mã câu hỏi: 79126

Công tơ điện dùng để đo: 

 • A. Điện năng tiêu thụ    
 • B. Cường độ dòng điện         
 • C. Điện trở 
 • D. Nhiệt lương
Câu 6
Mã câu hỏi: 79127

Vật liệu nào không phải là vật liệu cách điện 

 • A. Puli sứ       
 • B. Ống luồn dây dẫn          
 • C. Vỏ đuôi đèn 
 • D. Thiếc
   
Câu 7
Mã câu hỏi: 79128

Cấu tạo của dây dẫn điện bọc cách điện gồm 2 phần : 

 • A. Lõi và lớp vỏ bằng đồng.    
 • B. Lõi và lớp vỏ cách điện.
 • C. Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện 
 • D. Lõi đồng và lõi nhôm.
Câu 8
Mã câu hỏi: 79129

Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì: 

 • A. Để đảm bảo an toàn  điện. 
 • B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.      
 • C. Không thuận tiện khi sử dụng.          
 • D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 79130

Cấu tạo của dây cáp điện gồm có: 

 • A. Lõi dây, vỏ bảo vệ.         
 • B. Lõi cáp , lớp vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.
 • C. Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.       
 • D. Vỏ bảo vệ, nhiều lõi cáp.
Câu 10
Mã câu hỏi: 79131

 Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:  

 • A. Thước cặp.            
 • B. Thước cuộn.                     
 • C. Thước lá.              
 • D. Thước gấp.
Câu 11
Mã câu hỏi: 79132

Khi lắp đặt đèn, biện pháp an toàn là: 

 • A.  Mang đồ bảo hộ lao động. 
 • B. Cách điện tốt giữa phần tử mang điện với phần tử không mang điện.
 • C. Cách điện tốt với đất. 
 • D. Tất cả đều đúng.           
Câu 12
Mã câu hỏi: 79133

Thước cặp dùng để đo: 

 • A. Đường kính của dây điện và chiều sâu lỗ .  
 • B.  Chiều dài dây dẫn điện.
 • C. Đo số lõi và số sợi dây dẫn điện. 
 • D. Đo cường độ dòng điện.
Câu 13
Mã câu hỏi: 79134

Quy trình nối dây dẫn điện nói chung có mấy bước: 

 • A. 6 bước.          
 • B. 7 bước.  
 • C. 5 bước.    
 • D. 4 bước.
Câu 14
Mã câu hỏi: 79135

Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện: 

 • A. Ôm kế.       
 • B. Ampe kế.      
 • C. Oát kế.                 
 • D. Vôn kế.
Câu 15
Mã câu hỏi: 79136

Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện: 

 • A. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ. 
 • B. Dẫn điện đẹp , có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.
 • C. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện. 
 • D. Dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.
Câu 16
Mã câu hỏi: 79137

Dây dẫn bọc cách điện có ký hiệu M(nxF) , trong đó chữ F là : 

 • A. lõi dây.           
 • B. Số sợi dây.
 • C. Tiết diện của lõi dây dẫn.        
 • D. Ký hiệu lõi dây làm bằng đồng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 79138

Hàn mối nối dây dẫn điện là để : 

 • A. Không ai tháo được.       
 • B. Để cho mối nối đẹp.
 • C. Để cho mối nối không rò điện.      
 • D. Để cho mối nối dẫn điện tốt hơn
Câu 18
Mã câu hỏi: 79139

Cấu tạo của dây dẫn điện bọc cách điện gồm 2 phần: 

 • A. Lõi và lớp vỏ bằng đồng.   
 • B. Lõi và lớp vỏ cách điện.
 • C. Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện.                  
 • D. Lõi đồng và lõi nhôm.
Câu 19
Mã câu hỏi: 79140

Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì: 

 • A. Để đảm bảo an toàn  điện.        
 • B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật. 
 • C. Không thuận tiện khi sử dụng.     
 • D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc
Câu 20
Mã câu hỏi: 79141

Cấu tạo của dây cáp điện gồm có: 

 • A. Lõi dây, vỏ bảo vệ.        
 • B. Lõi cáp , lớp vỏ cách điện, vỏ bảo vệ
 • C. Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.               
 • D. Vỏ bảo vệ, nhiều lõi cáp
Câu 21
Mã câu hỏi: 79142

Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện: 

 • A. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ. 
 • B. Dẫn điện đẹp , có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.
 • C. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện. 
 • D. Dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ
Câu 22
Mã câu hỏi: 79143

Dụng cụ dùng để đo đường kính và chiều sâu lỗ là: 

 • A. Thước cặp.     
 • B. Thước dây. 
 • C. Thước dài. 
 • D. Thước góc.
Câu 23
Mã câu hỏi: 79144

Đồng hồ điện được dùng để đo hiệu điện thế của mạch điện là: 

 • A. Oát kế       
 • B.  Vôn kế. 
 • C. Ôm kế.  
 • D. Ampe kế.
Câu 24
Mã câu hỏi: 79145

Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng: 

 • A. Tiếp xúc với nhiều hoá chất động hại. 
 • B. Làm việc ngoài trời.
 • C. Thường phải đi lưu động. 
 • D. Làm việc trên cao.
Câu 25
Mã câu hỏi: 79146

Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng đo của đồng hồ đo điện? 

 • A. Cường độ dòng điện. 
 • B. Đường kính dây dẫn.
 • C. Điện trở mạch điện. 
 • D. Điện áp.
Câu 26
Mã câu hỏi: 79147

Đồng hồ dùng để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện là: 

 • A. Ampe kế.      
 • B. Oát kế.  
 • C. Công tơ điện.      
 • D. Vôn kế
Câu 27
Mã câu hỏi: 79148

Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cách điện: 

 • A. Pu li sứ.        
 • B. Băng dính điện.   
 • C. Nhôm.          
 • D. Cao su.
Câu 28
Mã câu hỏi: 79149

Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng? 

Câu 29
Mã câu hỏi: 79150

Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện em cần phải chú ý điều gì? Vì sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? Để làm sạch lõi dây dẫn điện em chọn dùng giấy ráp hay dùng lưỡi dao nhỏ? Tại sao em chọn như vậy?

Câu 30
Mã câu hỏi: 79151

Nêu các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ