Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 8 năm 2018 Phòng GD&ĐT Bảo Lộc

15/04/2022 - Lượt xem: 28
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38013

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

 • A. \(\frac{2}{x} - 3 = 0\)
 • B. \( - \frac{2}{x} + 3 = 0\);
 • C. x + y = 0
 • D. 0x + 1 = 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 38014

Giá trị x = -4 là nghiệm của phương trình?

 • A.  - 2,5x = 10.
 • B. - 2,5x = - 10
 • C. 3x – 8 = 0
 • D. 3x - 1 = x + 7
Câu 3
Mã câu hỏi: 38015

Tập hợp nghiệm của phương trình  \(\left( {x + \frac{1}{3}} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\) là:

 • A. S=\(\left\{ { - \frac{1}{3}} \right\}\)
 • B. S =\(\left\{ {\frac{1}{3}} \right\}\) 
 • C. S = \(\left\{ { - \frac{1}{3};3} \right\}\)
 • D. S = \(\left\{ { - \frac{1}{3};-3} \right\}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 38016

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{x}{{2x + 1}} + \frac{{x + 1}}{{3 + x}} = 0\)  là:

 • A.  \(x \ne 0\) hoặc \(x \ne -3\)
 • B. \(x \ne  - \frac{1}{2}\)
 • C. \(x \ne -3\)
 • D.  \(x \ne  - \frac{1}{2}\)  và \(x \ne -3\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 38017

Cho phương trình  2x + k = x – 1 có nghiệm x = -2  khi đó giá trị của k bằng.

 • A. 1
 • B. -1
 • C. -7
 • D. 7
Câu 6
Mã câu hỏi: 38018

Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp.Số học sinh cả lớp là x. Số học sinh giỏi là:

 • A. x
 • B. \(\frac{1}{2}x\)  
 • C. \(\frac{1}{5}x\)  
 • D. 20x
Câu 7
Mã câu hỏi: 38019

Xác định m để phương trình 3x + m = x - 1 nhận x = -3 làm nghiệm:

 • A. -3
 • B. 3
 • C. -5
 • D. 5
Câu 8
Mã câu hỏi: 38020

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{{x + 2}}{{x - 2}} - \frac{1}{x} = \frac{2}{{{x^2} - 2x}}\) là:

 • A. \(x \ne 2\)
 • B. \(x \ne 0\)
 • C. \(x \ne 2\) và \(x \ne 0\)
 • D. \(x \ne 2\) hoặc \(x \ne 0\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 38021

Thế nào là hai phương trình tương đương?

Hai phương trình sau có tương đương nhau hay không? Vì sao?

3x + 2 = 0 và 15x + 10 = 0

Câu 10
Mã câu hỏi: 38022

Giải các phương trình sau:

a)  5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)         

 b) 2x(x – 3) + 5(3 – x) = 0           

 c)  \(\frac{{2x\, - \,5}}{{x\, - 2}} - \frac{{3x\, - 5}}{{x\, - 1}} =  - 1\)

Câu 11
Mã câu hỏi: 38023

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.

Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h và quay từ B về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian đi ít hơn thời gian về là 1giờ 30 phút.

Câu 12
Mã câu hỏi: 38024

Giải phương trình \(\frac{{x + 1}}{{2013}} + \frac{{x + 2}}{{2012}} = \frac{{x + 3}}{{2011}} + \frac{{x + 4}}{{2010}}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ