Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề khảo sát chất lượng HK1 môn Toán 6 năm 2018 Phòng GD&ĐT Ninh Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5417

Nếu a chia hết cho 6 và b chia hết cho 9 thì tổng a + b chia hết cho:

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 9
 • D. 15
Câu 2
Mã câu hỏi: 5418

Sắp xếp các số nguyên 1; - 2; 3; - 4 theo thứ tự tăng dần ta được dãy số nào sau đây ?

 • A. 1; -2; 3; -4
 • B. -4 ;-2; 1; 3
 • C. -2; -4; 1; 3
 • D. 1; 3; -2; -4
Câu 3
Mã câu hỏi: 5419

Ước chung lớn nhất của 12 và 8 là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 8
Câu 4
Mã câu hỏi: 5420

Số nào sau đây là số nguyên tố ?

 • A. 12
 • B. 23
 • C. 32
 • D. 49
Câu 5
Mã câu hỏi: 5421

Phân tích số 48 ra thừa số nguyên tố ta có kết quả là:

 • A. 2.24
 • B. 3.16
 • C. 24.3
 • D. 23.32
Câu 6
Mã câu hỏi: 5422

BCNN (10, 14, 18) là:

 • A. 24.5.7
 • B. 2.32.5.7
 • C. 24.5.7
 • D. 5.7
Câu 7
Mã câu hỏi: 5423

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=6cm, OB=3cm, ý nào đúng?

 • A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và
 • B. Điểm B nằm giữa hai điểm O và
 • C. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B
 • D. Cả 3 ý trên đều sai
Câu 8
Mã câu hỏi: 5424

Cho E là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm, độ dài đoạn EB bằng:

 • A. 12cm
 • B. 2cm
 • C. 3cm
 • D. 4cm
Câu 9
Mã câu hỏi: 5425

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

 1. 62 : 4  + 2 . 52
 2. |-8| - [42 + (-5)]
 3. 15 .  141  -  41 .  15
 4. -7624 - ( 1543 - 7624 )
Câu 10
Mã câu hỏi: 5426

Tìm x, biết:

a) 3x – 18  = 12                                         b) ( 2x – 8 ) . 2 = 24

Câu 11
Mã câu hỏi: 5427

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Đức Long huyện Nho Quan bị thiệt hại nặng nề do xả lũ, nhiều hộ dân và các trường học bị ngập lụt, nhiều bạn học sinh bị ướt hết sách vở. Hưởng ứng phong trào thiện nguyện, một nhóm học sinh quyên góp được 18 quyển sách và 24 quyển vở. Theo em nhóm có thể chia thành mấy gói quà mà số sách và vở ở mỗi gói là như nhau. Có thể chia nhiều nhất bao nhiêu góiquà

Câu 12
Mã câu hỏi: 5428

Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN?

b) Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MA?

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OA hay không? Vì sao?

Câu 13
Mã câu hỏi: 5429

Vi khuẩn tăng trưởng như thế nào?

Bạn Minh đang nghiên cứu một loại vi khuẩn ở trường. Vi khuẩn thường sinh  sản bằng phân chia tế bào. Trong quá trình phân chia tế bào, một vi khuẩn tách một nửa và tạo ra hai vi khuẩn mới. Mỗi vi khuẩn mới sau đó chia tách một lần nữa,và   quá trình tăng trưởng cứ tiếp tục như vậy. Những vi khuẩn này có độ tăng trưởng gấp đôi bởi vì số lượng của chúng tăng gấp đôi sau mỗi khoảng thời gian.

Hỏi: Nếu có 2000 vi khuẩn đang phát triển ở góc bồn rửa chén ở nhà bếp của bạn. Bạn sử dụng một chất tẩy bồn rửa chén và đã có 99% vi khuẩn bị tiêu diệt. Giả  sử số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi mỗi phút. Hỏi bao lâu thì số lượng vi khuẩn phục hồi như cũ?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ