Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Bài tập tự luận ôn tập Chương Quả và Hạt Sinh học 6 - Trường THCS Trần Hưng Đạo

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 13768

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên bộ phận đó.

Câu 2
Mã câu hỏi: 13769

Những điều kiện bên trong, bên ngoài cần cho hạt nảy mầm ?

Câu 3
Mã câu hỏi: 13770

Quả và hạt phát tán nhờ động vật có đặc điểm gì ?

Câu 4
Mã câu hỏi: 13771

Kể các cách phát tán của quả và hạt . Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió ? Cho ví dụ .

Câu 5
Mã câu hỏi: 13772

Em hãy phân loại các loại quả và lấy ví dụ minh họa ?

Câu 6
Mã câu hỏi: 13773

Người ta nói rằng ‘’ Những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn.” Điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?

Câu 7
Mã câu hỏi: 13774

Trình bày chức năng chính của rễ, thân, lá hoa, quả, hạt cây xanh có hoa ?

Câu 8
Mã câu hỏi: 13775

Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Câu 9
Mã câu hỏi: 13776

Mô tả quá trình tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm về điều kiện cho hạt nảy mầm, từ đó rút ra những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

Câu 10
Mã câu hỏi: 13777

Hạt gồm những bộ phận nào? Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm.

Câu 11
Mã câu hỏi: 13778

Vì sao người ta phải thu hạt đậu đen và đậu xanh trước khi quả chín khô ?

Câu 12
Mã câu hỏi: 13779

Sau khi học xong bài hạt và các bộ phận của hạt có bạn nói rằng: Hạt lạc gồm 3 phần là vỏ, phôi,chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ