Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề trắc nghiệm HKI môn Công Nghệ 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

15/04/2022 - Lượt xem: 45
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (25 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 231783

Dòng điện có trị số 2A qua một điện trở có trị số 10Ω thì công suất tiêu tốn trên điện trở là;

 • A. 10W.      
 • B. 30W.  
 • C. 20 W.       
 • D. 40 W.
Câu 2
Mã câu hỏi: 231784

Một điện trở có ghi các vòng màu: Vàng-Nâu-Cam-Đỏ. Giá trị của điện trở đó bằng bao nhiêu?

 • A. 4132\(\Omega \)
 • B. 41\( \pm \) 1% k\(\Omega \) 
 • C. 41000 \( \pm \) 0.5%\(\Omega \)
 • D. 41 \( \pm \)2% k\(\Omega \) 
Câu 3
Mã câu hỏi: 231785

Trên một tụ gốm có ghi con số như sau: 103 vậy trị số điện dung của tụ gốm đó là bao nhiêu?

 • A. 100\(\mu F\)   
 • B. 10.000 pF 
 • C. 1000\(\mu F\)
 • D. 103.000pF
Câu 4
Mã câu hỏi: 231786

Điốt bán dẫn có

 • A. 4 lớp tiếp giáp p – n. 
 • B. 2 lớp tiếp giáp p – n.      
 • C. 1 lớp tiếp giáp p – n.    
 • D. 3 lớp tiếp giáp p – n.
Câu 5
Mã câu hỏi: 231787

Hệ số phẩm chất của cuộn cảm có L= \(1/\pi \)(H); r = 5\(\Omega \) đối với dòng điện có tần số 1000Hz là :

 • A. 20.     
 • B. 40.         
 • C. 200.        
 • D. 400
Câu 6
Mã câu hỏi: 231788

Dung kháng của tụ điện có điện dung C=\(\frac{{{{2.10}^{^{ - 4}}}}}{\pi }(F)\)  khi mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V , tần số 50 Hz là :

 • A. 200 (W)         
 • B. 50 (W)        
 • C. 20 (W) 
 • D.  5(W) 
Câu 7
Mã câu hỏi: 231789

Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200 ( V) , tần số 50 Hz vào 2 đầu mạch gồm 2 tụ điện C1=100 (mF) và C2 =300 (mF ) mắc nối tiếp . Điện áp giữa 2 đầu tụ điện C2 là :

 • A. 50 (V)
 • B. 150 (V)       
 • C. 800 (V) 
 • D. 600 (V)
Câu 8
Mã câu hỏi: 231790

Triac có mấy điện cực:

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 9
Mã câu hỏi: 231791

Tranzito có mấy lớp tiếp giáp P - N.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 10
Mã câu hỏi: 231792

Chọn phương án đúng

Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các ………với các bộ phận nguồn, dây dẫn để thực hiện nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật

 • A. dây dẫn
 • B. linh kiện điện tử 
 • C. điôt        
 • D.  tranzito      
Câu 11
Mã câu hỏi: 231793

Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có ít nhất

 • A.  1 điốt.     
 • B.  4 điốt.     
 • C. 3 điốt. 
 • D. 2 điốt. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 231794

Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều ( như hình vẽ )thì khối mang số 4 là :

 • A. Mạch lọc nguồn          
 • B. Mạch ổn áp                           
 • C. Mạch chỉnh lưu        
 • D. Mạch bảo vệ
Câu 13
Mã câu hỏi: 231795

Phân loại theo chức năng và nhiệm vụ, mạch điện tử phân thành mấy loại?

 • A. 2 loại.   
 • B. 4 loại.     
 • C. 6 loại.      
 • D. 8 loại. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 231796

Hệ số khuếch đại điện áp của mạch khuếch đại điện áp dùng OA là: 

 • A. \(\left| {\frac{{{U_{ra}}}}{{{U_{v{\rm{\`a o}}}}}}} \right| = \frac{{{R_{ht}}}}{{{R_1}}}\)
 • B. \(\left| {\frac{{{U_{v{\rm{\`a }}o}}}}{{{U_{ra}}}}} \right| = \frac{{{R_{ht}}}}{{{R_1}}}\)
 • C. \(\left| {\frac{{{U_{ra}}}}{{{U_{v{\rm{\`a o}}}}}}} \right| = \frac{{{R_{ht}}}}{{{R_1}}}\)
 • D. \(\left| {\frac{{{U_{v{\rm{\`a }}o}}}}{{{U_{ra}}}}} \right| = \frac{{{R_1}}}{{{R_{ht}}}}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 231797

Chức năng của mạch tạo xung là

 • A. Khuếch đại tín hiệu về mặt điện áp. dòng điện, công suất.   
 • B. Biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dao động điện có dạng xung và tần số theo yêu cầu. 
 • C. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.
 • D. Biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.
Câu 16
Mã câu hỏi: 231798

Thiết kế mạch điện tử đơn giản gồm mấy bước:

 • A. 6 bước.     
 • B. 2 bước.
 • C. 3 bước.          
 • D. 4 bước.
Câu 17
Mã câu hỏi: 231799

Nguyên tắc chung để thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

 • A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.
 • B. Mạch thiết kế đơn giản,tin cậy và thuận tiện khi lắp đặt,vận hành,sửa chữa.
 • C. Hoạt động ổn định,chính xác và linh kiện có sẵn trên thị trường.
 • D. Tất cả đều đúng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 231800

Điều khiển tín hiệu là mạch điện tử được phân loại theo:

 • A. Công suất.    
 • B. Chức năng.   
 • C. Mức độ tự động hóa   
 • D. Theo công dụng.
Câu 19
Mã câu hỏi: 231801

Chọn câu trả lời sai: Mạch điện tử điều khiển có công dụng:

 • A. Điều khiển tín hiệu             
 • B. Tự động hóa các máy móc, thiết bị
 • C. Điều khiển các thiết bị dân dụng, trò chơi giải trí           
 • D. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ
Câu 20
Mã câu hỏi: 231802

Nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu dưới dạng sơ đồ khối theo thứ tự nào sau đây?

 • A. Nhận lệnh, khuếch đại, xử lí, chấp hành       
 • B. Chấp hành, nhân lệnh, xử lí, khuếch đại
 • C. Nhận lệnh, xử lí, khuếch đại, chấp hành     
 • D. Xử lí, nhận lệnh, khuếch đại, chấp hành
Câu 21
Mã câu hỏi: 231803

Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... ...của các …………

 • A. tín hiệu - tần số       
 • B. biên độ - tần số         
 • C. trạng thái – tín hiệu          
 • D. đối tượng - tín hiệu
Câu 22
Mã câu hỏi: 231804

Ở sơ đồ mạch bảo vệ quá điện áp khối xử lí tín hiệu có mấy kinh kiện, kí hiệu?

 • A. 3 (R1, VR, Đ0).            
 • B. 4(R1, VR, Đ0, R2) . 
 • C. 5(R1, VR, Đ0, R2, Đ2).                  
 • D. 6 (T1, R1, VR, Đ0, R2, Đ2).
Câu 23
Mã câu hỏi: 231805

Động cơ nào có thiết bị điều chỉnh tốc độ, trong các động cơ sau :

 • A. Máy bơm nước.   
 • B. Tủ lạnh. 
 • C. Quạt bàn.         
 • D.  Máy mài.
Câu 24
Mã câu hỏi: 231806

Để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp:

 • A. Thay đổi số vòng dây của Stato      
 • B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ
 • C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ
 • D. Cả 3 phương pháp
Câu 25
Mã câu hỏi: 231807

Triac trong mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động cơ nhờ :

 • A. Tăng, giảm thời gian dẫn                    
 • B. Tăng, giảm trị số dòng điện
 • C. Tăng, giảm trị số điện áp         
 • D. Tăng, giảm tần số nguồn điện

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ