Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Thành Nhân

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 281528

Phần ruột bánh mì chuyển sang xanh như thí nghiệm trong hình do đã tiếp xúc với vài giọt dung dịch nào dưới đây? 

 • A. nước brom. 
 • B. nước iot. 
 • C. nước clo.
 • D. nước Gia ven
Câu 2
Mã câu hỏi: 281529

Số nguyên tử cacbon trong phân tử alanin là

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 5
Câu 3
Mã câu hỏi: 281530

Trong mùa lạnh hoặc những dịp mất điện thường xuất hiện những trường hợp tử vong do dùng than để sưởi ấm, hoặc chạy máy phát điện trong phòng kín. Chất khí rất độc, gây chết người trong những trường hợp hợp nêu trên là 

 • A. CO2
 • B. CO 
 • C. N2 
 • D. NH3 
Câu 4
Mã câu hỏi: 281531

Kim loại nào dưới đây có khả năng tan hết trong dung dịch NaOH dư ở nhiệt độ thường?

 • A. Mg 
 • B. Fe 
 • C. Cu 
 • D. Al 
Câu 5
Mã câu hỏi: 281532

Công thức của sắt (III) oxit là 

 • A. Fe3O4 
 • B. Fe(OH)3 
 • C. Fe2O3 
 • D. FeO
Câu 6
Mã câu hỏi: 281533

Chất rắn màu trắng, dễ nghiền thành bột mịn, sử dụng trong y khoa để bó bột, lấy khuôn răng . . . là

 • A. tinh bột 
 • B. thạch cao nung
 • C. vôi sống
 • D. Xi măng
Câu 7
Mã câu hỏi: 281534

Số nhóm hiđroxyl (-OH) trong công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ là 

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 5
Câu 8
Mã câu hỏi: 281535

Dung dịch nào dưới đây có thể làm mềm được mọi loại nước cứng?

 • A. HCl 
 • B. Na2CO3 
 • C. NaOH 
 • D. Ca(OH)2
Câu 9
Mã câu hỏi: 281536

Công thức phân tử của axit glutamic là 

 • A. C5H11NO2 
 • B. C2H5NO2 
 • C. C3H7NO2 
 • D. C5H9NO4
Câu 10
Mã câu hỏi: 281537

Sắt kim loại thể hiện số oxi hóa +2 khi phản ứng với

 • A. dung dịch HCl 
 • B. dung dịch HNO3 
 • C. khí Cl2/ to 
 • D. H2SO4 đặc, nóng
Câu 11
Mã câu hỏi: 281538

Cho các loại tơ sau: tơ nilon-6,6; tơ visco; tơ nitron và tơ axetat. Số tơ tổng hợp trong số các loại tơ đã nêu là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 12
Mã câu hỏi: 281539

Cho 2ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó cho thêm 4ml H2SO4 đặc, lắc đều. Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình bên. Khí thu được trong thí nghiệm là: 

 • A.  CH4.
 • B. C2H4
 • C. C2H2.
 • D. C2H6
Câu 13
Mã câu hỏi: 281540

Trong phòng thí nghiệm, bạn Nương nhỏ từ từ đến dư dung dịch X vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện kết tủa trắng sau thí nghiệm. Dung dịch X là dung dịch nào dưới đây? 

 • A. dung dịch KOH 
 • B. dung dịch NaOH 
 • C. dung dịch NH3 
 • D. dung dịch Ba(OH)2
Câu 14
Mã câu hỏi: 281541

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về chất béo?

 • A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo
 • B. Đốt cháy hoàn toàn một chất béo bất kì luôn thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O.
 • C. Chất béo luôn ở thể lỏng trong điều kiện thường
 • D. Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng không thuận nghịch
Câu 15
Mã câu hỏi: 281542

Để phân biệt 3 dung dịch mất nhãn là metylamin; glyxin và axit glutamic ta chỉ cần dùng

 • A. Dung dịch HCl 
 • B. Dung dịch NaOH 
 • C. Giấy quì tím 
 • D. Nước brom
Câu 16
Mã câu hỏi: 281543

Cho 50 ml dung dịch FeCl3 2M tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được bao nhiêu gam kết tủa sau phản ứng?

 • A. 10,70 gam 
 • B. 32,10 gam 
 • C. 3,57 gam 
 • D. 9,00 gam
Câu 17
Mã câu hỏi: 281544

Hòa tan hết một oxit kim loại trong H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH thấy xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hết. Oxit kim loại đã cho là 

 • A. MgO 
 • B. Al2O3 
 • C. Fe2O3 
 • D. FeO
Câu 18
Mã câu hỏi: 281545

Thủy phân không hoàn toàn tripeptit mạch hở Ala-Gly-Ala thu được tối đa bao nhiêu đipeptit?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 281546

Một trong những biện pháp đề phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (virus SARS-CoV-2) là rửa tay thật sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch cồn sát khuẩn. Để được ancol etylic 72o , ta cần pha 20 lít ancol etylic 90o với bao nhiêu lít nước sạch? 

 • A. 10 lít 
 • B. 3 lít 
 • C. 9 lít 
 • D. 5 lít 
Câu 20
Mã câu hỏi: 281547

Hỗn hợp nặng 10 gam gồm glixin, alanin và valin phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 4 gam HCl tạo dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là

 • A. 13,50 
 • B. 16,65 
 • C. 14,00 
 • D. 12,75 
Câu 21
Mã câu hỏi: 281548

Thả một cây đinh sắt đã quấn xung quanh vài vòng dây đồng vào cốc nào dưới đây thì cây đinh sắt sẽ bị ăn mòn điện hóa?

 • A. Cốc đựng dầu hỏa 
 • B. Cốc đựng ancol etylic. 
 • C. Cốc đựng dung dịch NaCl 
 • D. Cốc đựng dung dịch glucozơ. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 281549

Peptit mạch hở Ala-Ala không phản ứng với

 • A. Dung dịch HCl, đun nóng. 
 • B. Dung dịch NaOH, đun nóng. 
 • C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 
 • D. Dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng
Câu 23
Mã câu hỏi: 281550

Trong sự điện phân KOH nóng chảy thì

 • A. Ion K+ bị oxi hóa ở catot. 
 • B. Ion OH- bị khử ở catot. 
 • C. H2O bị oxi hóa ở anot. 
 • D. Xảy ra sự oxi hóa ion OH- ở anot.
Câu 24
Mã câu hỏi: 281551

Cho sơ đồ: Kim loại X (+ dd HCl) → Y (+ Cl2) → Z . Kim loại X là 

 • A. Mg 
 • B. Zn 
 • C. Fe 
 • D. Al
Câu 25
Mã câu hỏi: 281552

Dung dịch NaAlO2 sẽ vẩn đục khi:

1. Nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl

2. Nhỏ vào vài giọt dung dịch KOH

3. Dẫn khí CO2 vào dung dịch 

4. Dẫn khí NH3 vào dung dịch

Số trường hợp đúng là 

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 281553

Thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là

 • A. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
 • B. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2
 • C. Cho Fe(NO3)2 vào H2SO4 loãng
 • D. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2
Câu 27
Mã câu hỏi: 281554

Cho 3 chất: CH3NH2 (A); NH3 (B) và C6H5NH2 (anilin; C). Thứ tự tăng dần lực bazơ của 3 chất trên theo chiều từ trái sang phải là

 • A. (A); (B); (C). 
 • B. (B); (A); (C). 
 • C. (C); (B); (A). 
 • D. (C); (A); (B). 
Câu 28
Mã câu hỏi: 281555

Dãy các chất đều tác dụng được với H2SO4 loãng là

 • A. FeCl2, FeO, Fe. 
 • B. Fe(NO3)2; FeO; Fe(OH)2 
 • C. Fe, FeCl2, FeCO3
 • D. Fe(NO3)3; FeO; Fe(OH)3
Câu 29
Mã câu hỏi: 281556

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một mẫu C (có lẫn tạp chất S). Khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch X có chứa lượng chất tan nhiều hơn lượng chất tan ban đầu là x gam. Giá trị của x là 

 • A. 4,30 
 • B. 6,50 
 • C. 6,15 
 • D. 6,60 
Câu 30
Mã câu hỏi: 281557

Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn như đồ thị:

Giá trị của m trên đồ thị là 

 • A. 6,80 
 • B. 6,50 
 • C. 6,40 
 • D. 6,60
Câu 31
Mã câu hỏi: 281558

Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X được H2O và 0,33 mol CO2. Xà phòng hóa cũng lượng triglixerit X trên bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn được rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được Na2CO3; 0,297 mol H2O và 0,303 mol CO2. Mặt khác m gam triglixerit X trên làm mất màu vừa đủ x mol Br2 trong dung dịch brom. Giá trị của x là 

 • A.  0,008 
 • B. 0,018 
 • C. 0,012
 • D. 0,006 
Câu 32
Mã câu hỏi: 281559

Cho chất hữu cơ mạch hở, không phân nhánh X (C7H10O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được hỗn hợp gồm hai ancol có số cacbon gấp đôi nhau Y, Z (MY < MZ) và muối của axit cacboxylic T. Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
 • B. Oxi hóa Y bằng CuO, đun nóng, thu được anđehit có khả năng tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4
 • C. Axit T có đồng phân hình học
 • D. X có thể có 3 công thức cấu tạo phù hợp
Câu 33
Mã câu hỏi: 281560

Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm CH≡CH ; CH≡C-C≡CH và H2 (xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H2). Sau khi các phản ứng ra hoàn toàn thu được 2,688 lít hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 24,75. Đốt cháy hoàn toàn Y được H2O và 0,42 mol CO2. Giá trị của a là

 • A. 0,45. 
 • B. 0,48.
 • C. 0,40. 
 • D. 0,42
Câu 34
Mã câu hỏi: 281561

Điện phân dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 (với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không thay đổi), thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17,5 gam so với khối lượng X. Cho 20 gam Fe vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z, hỗn hợp khí NO và H2 có tỉ khối so với H2 là 8 (chỉ xảy ra một quá trình khử N+5) và 19,5 gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của a gần nhất với 

 • A. 0,38. 
 • B. 0,28. 
 • C. 0,40.
 • D. 0,32. 
Câu 35
Mã câu hỏi: 281562

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa, rồi kết tủa tan hết.

(b) Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 tạo thành Ag.

(c) Hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong nước dư.

(d) Trong đời sống, thường xuyên lau chùi bề mặt các vật dụng bằng kim loại là cách hạn chế xảy ra ăn mòn kim loại.

(e) Natri kim loại được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

Số phát biểu đúng là 

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 2
Câu 36
Mã câu hỏi: 281563

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân hoàn các protein đơn giản đều thu được các a-amino axit.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm . . .

(c) Tơ nilon-6; nilon-7; nilon-6,6 thuộc nhóm tơ poliamit.

(d) Chỉ các amino axit có số nhóm amino (NH2) bằng số nhóm cacboxyl (COOH) mới có tính lưỡng tính.

(e) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là 

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 5
Câu 37
Mã câu hỏi: 281564

Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este đa chức, mạch hở Y, Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 100 gam A thu được 5,0875 mol CO2 và 3,075 mol H2O. Mặt khác cũng lượng A trên tác dụng vừa đủ với 1425 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan T gồm 2 muối và 19,35 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng este Y trong A là 

 • A. 2,00%
 • B. 3,62%
 • C. 3,26%
 • D. 2,42%
Câu 38
Mã câu hỏi: 281565

Tiến hành thí nghiệm thủy phân este trong môi trường kiềm:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu thực vật và 5 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ trong khoảng 15 phút. Cần liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp khoảng 8 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Có thể thay dầu thực vật trong thí nghiệm bằng mỡ động vật, cũng như thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH.

2. Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sau phản ứng là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

3. Phản ứng tiến hành trong thí nghiệm được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

4. Phản ứng tiến hành là phản ứng thuận nghịch nên hiệu suất phản ứng không cao.

5. Để tăng hiệu suất phản ứng, cần thêm vào bước 1 ở trên vài giọt H2SO4 đặc làm xúc tác.

6. Ở bước 1, có thể dùng NaOH rắn thay cho dung dịch NaOH, khi đó ở bước 2 thỉnh thoảng thêm vài ml dầu thực vật thay vì thêm nước cất để hỗn hợp không bao giờ bị cạn khô.

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 5
Câu 39
Mã câu hỏi: 281566

Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O2N2) là muối amoni của a-amino axit Y với amin Z và chất T (CmH2mO4N2) là muối amoni của axit cacboxylic U với amin V (các amin Z, V đều bậc một, có dạng CkH2k+3N, số cacbon của amin này gấp 4 lần số cacbon của amin kia). Đốt cháy hoàn toàn 21,12 gam E bằng lượng O2 vừa đủ, nhận thấy dù 21,12 gam E được trộn theo bất kì tỉ lệ khối lượng nào giữa X và Y, kết quả luôn thu được 0,12 mol N2

Cho các phát biểu sau:

1. a-amino axit Y có thể có 5 công thức cấu tạo phù hợp.

2. Đốt cháy hoàn toàn muối natri của axit cacboxylic U chỉ thu được CO2 và Na2CO3.

3. Chất T chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất.

4. Phân tử X, T hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon.

Số phát biểu đúng là 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 40
Mã câu hỏi: 281567

Đốt cháy hoàn toàn 40,68 gam hỗn hợp E gồm hai este no, mạch hở X, Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 280) thu được CO2 và 1,12 mol H2O. Cũng lượng E trên cho tác dụng hết với 650 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Cho Z tác dụng với Na dư được 0,31 mol H2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,27 gam H2O. Phần trăm khối lượng este X trong E gần nhất với 

 • A. 64,65%. 
 • B. 62,36%. 
 • C. 34,22%.
 • D. 22,71%.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ