Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn GDCD Trường THPT Liễn Sơn lần 1

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 224167

Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động?

 • A. Ủy quyền.
 • B. Trực tiếp.
 • C. Bình đẳng.
 • D. Tự nguyện.
Câu 2
Mã câu hỏi: 224168

Giám đốc công ty S quyết định cho chị T sang làm công việc nặng nhọc, thuộc danh mục mà pháp luật quy định"không được sử dụng lao động nữ" trong khi công ty vẫn có lao động nam để làm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty S đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây?

 • A. Quyền ưu tiên lao động nữ.
 • B. Quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ.
 • C. Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 224169

Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất của cải vật chất là

 • A. công cụ lao động.
 • B. sức lao động. 
 • C. đối tượng lao động.
 • D. tư liệu lao động.
Câu 4
Mã câu hỏi: 224170

Vì bị ông N là bố anh K, đối thủ của mình trong một cuộc thi thiết kế thời trang, đe dọa giết nên anh T hoảng sợ buộc phải kí cam kết dừng tất cả những hoạt động liên quan đến lĩnh vực thiết kế. Trong khi đó, anh K đã chủ động đề nghị và được chị S đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế mới nhất của chị. Sau đó, anh K tự nhận mình là tác giả rồi gửi thiết kế đó tham dự cuộc thi trên. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

 • A. Anh K, ông N và chị S.
 • B. Anh K và ông N.
 • C. Anh K, chị S, ông N và anh T.
 • D. Anh K và chị S.
Câu 5
Mã câu hỏi: 224171

Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Đe dọa giết người
 • B. Khống chế tội phạm.             
 • C. Theo dõi nạn nhân.       
 • D. Bắt cóc con tin.
Câu 6
Mã câu hỏi: 224172

Trong các hoạt động sau, đâu là hoạt động khoa học, công nghệ ?

 • A. Tham gia các hội khuyến học ở các cấp xã, huyện, tỉnh
 • B. Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.
 • C. Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống.
 • D. Mở rộng mạng lưới thư viện các trường học.
Câu 7
Mã câu hỏi: 224173

Vì quán cà phê của mình khách ít trong khi quán đối diện của nhà anh H và T khách lại rất đông nên anh K đã thuê N và M  ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Trong trường hợp này ai đã vi phạm  pháp luật cạnh tranh lành mạnh?

 • A. K,  N và M
 • B. K, H và M 
 • C. K, H và M
 • D. H, K, T và M
Câu 8
Mã câu hỏi: 224174

Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải

 • A. thực hiện việc tranh tụng. 
 • B. có người thân bảo lãnh.
 • C. hủy bỏ đơn tố cáo
 • D. chịu trách nhiệm pháp lí.
Câu 9
Mã câu hỏi: 224175

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật

 • A. bảo vệ.
 • B. điều phối. 
 • C. bảo mật. 
 • D. điều tiết.
Câu 10
Mã câu hỏi: 224176

Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc

 • A. thúc đẩy xu hướng độc quyền.
 • B. phòng, chống tệ nạn xã hội.
 • C. kiềm chế gia tăng dân số.
 • D. chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Câu 11
Mã câu hỏi: 224177

“Mọi nguời đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình”. Điều này thể hiện:

 • A. Quyền bình đẳng trong lao động.
 • B. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
 • C. Quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
 • D. Quyền bình đăng trong lao động giũa lao động nam và lao động nữ
Câu 12
Mã câu hỏi: 224178

Vì con trai là anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị D vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H sang nhà thông gia mắng chửi bà G. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Bà G, anh C, bà T và chị H. 
 • B. Bà G, chị D và anh
 • C. Bà G, anh C và chị H.
 • D. Bà G, anh C, chị H và chị
Câu 13
Mã câu hỏi: 224179

Luận điểm nào sau đây không đúng khi nói về quyền bình đẳng tôn giáo?

 • A. Người đã theo một tín ngưỡng tôn giáo không có quyền bỏ để theo một tín ngưỡng tôn giáo khác.
 • B. Người theo tôn giáo có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
 • C. Công dân có quyền không theo bất cứ một tôn giáo nào.
 • D. Người theo tín ngưỡng tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng tôn giáo đó.
Câu 14
Mã câu hỏi: 224180

Bạn Minh thắc mắc, tại sao Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định công dân có quyền và nghĩa vụ học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn Minh?

 • A. Tính quy phạm phổ biến
 • B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
 • C. Tính quyền lực 
 • D. Tính bắt buộc chung
Câu 15
Mã câu hỏi: 224181

Trong các quy tắc sau, quy tắc nào là quy phạm pháp luật?

 • A. Phải biết yêu thương, giúp đỡ người hoạn nạn.
 • B. Người tham gia giao thông đến giao lộ gặp đèn đỏ phải dừng lại.
 • C. Mọi người đến nơi tôn nghiêm phải biết giữ trật 
 • D. Học sinh đến trường phải tuân thủ nội quy nhà trường
Câu 16
Mã câu hỏi: 224182

Công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

 • A. địa phương.
 • B. cơ sở.
 • C. khu vực.
 • D. cả nước
Câu 17
Mã câu hỏi: 224183

X mượn xe mô tô của chị Q chở bạn gái đi tham quan, do bị thua cá độ, X đã mang xe của chị Q đi cầm đồ để lấy tiền. Trong trường hợp trên, X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

 • A. Hành chính.
 • B. Kỉ luật. 
 • C. Hình sự.
 • D. Dân sự.
Câu 18
Mã câu hỏi: 224184

Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị A viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp cụ K là người không biết chữ. Sau đó, chị A phát hiện anh B và anh C cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh B và anh C không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

 • A. Anh B và anh
 • B. Chị A, cụ K và anh
 • C. Chị A và cụ K.
 • D. Chị A, anh B và anh
Câu 19
Mã câu hỏi: 224185

Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị M và chị Q đã bàn bạc và thống nhất lựa chọn danh sách đại biểu giống nhau. Sau đó, mỗi người tự bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu. Chị M và chị Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

 • A. Bình đẳng.
 • B. Trực tiếp.
 • C. Bỏ phiếu kín.
 • D. Phổ thông.
Câu 20
Mã câu hỏi: 224186

Khi yêu cầu vợ mình phải sinh được con trai để nối dõi tông đường, người chồng đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

 • A. tài sản.
 • B. thân nhân.
 • C. nhân thân.
 • D. tình cảm.
Câu 21
Mã câu hỏi: 224187

Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm giả mà cơ sở T đã sản xuất. Anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

 • A. Áp dụng pháp luật
 • B. Tuân thủ pháp luật. 
 • C. Sử dụng pháp luật.
 • D. Phổ biến pháp luật.
Câu 22
Mã câu hỏi: 224188

Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông A và ông B. Nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Ông A, anh V, chị N và ông B
 • B. Chị N, anh V và ông
 • C. Ông A, chị N và ông B
 • D. Ông A, anh V và chị N.
Câu 23
Mã câu hỏi: 224189

Nhà nước cần làm gì để thực hiện chính sách giải quyết việc làm?

 • A. Tìm việc làm cho tất cả mọi người đến tuổi lao động
 • B. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế
 • C. Tạo ra nhiều việc làm bằng lao động chân tay.
 • D. Tập trung giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn.
Câu 24
Mã câu hỏi: 224190

Phát biểu nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo cho công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình?

 • A. Có ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, chủ động tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình.
 • B. Thường xuyên đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với từng thời kỳ nhất định.
 • C. Tạo điều kiện để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình.
 • D. Xử lý công bằng, nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Câu 25
Mã câu hỏi: 224191

Thấy vợ mình là chị M bị ông T Giám đốc sở X ra quyết định điều chuyển công tác đến một đơn vị ở xa dù đang nuôi con nhỏ, anh N chồng chị đã thuê anh K chặn xe ô tô công vụ do ông T sử dụng đi đám cưới để đe dọa ông này. Do hoảng sợ, ông T điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh H cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì ông T từ chối đưa tiền nên anh H đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà ông T không vi phạm. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

 • A. Anh H và anh K.
 • B. Ông T, anh H, anh K và anh N.
 • C. Ông T, anh H và anh K.
 • D. Ông T và anh H.
Câu 26
Mã câu hỏi: 224192

Việc nhà nước quy định một tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước ở trung ương hay địa phương là đảm bảo quyền bình đẳng các dân tộc trong lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế.
 • B. Chính trị.
 • C. Văn hóa.
 • D. Giáo dục.
Câu 27
Mã câu hỏi: 224193

Công ty TNHH X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị Y sau khi chị sinh con. Chị Y đã gửi đơn khiếu nại và giám đốc đã tiếp nhận đơn và giải quyết theo luật định. Chị X và giám đốc đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

 • A. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
 • B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
 • C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. 
 • D. Thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.
Câu 28
Mã câu hỏi: 224194

Nhà nước áp dụng các biện pháp cho người có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh là thực hiện nội dung nào dưới đây của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội?

 • A. Xóa đói, giảm nghèo. 
 • B. San bằng thu nhập.
 • C. Triệt tiêu cạnh tranh.
 • D. Duy trì lạm phát.
Câu 29
Mã câu hỏi: 224195

Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

 • A. Bà S và ông K. 
 • B. Anh H, bà S và ông K.
 • C. Anh H, bà S và chị M.   
 • D. Anh H và ông K.
Câu 30
Mã câu hỏi: 224196

Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật

 • A. thư tín, điện tín. 
 • B. di sản quốc gia.
 • C. thông tư liên ngành
 • D. an sinh xã hội.
Câu 31
Mã câu hỏi: 224197

Chị D quyết định xây nhà sớm hơn dự định khi nhận thấy giá các loại vật liệu xây dựng trên thị trường đang giảm mạnh. Chị D đã vận dụng mối quan hệ cung - cầu ở nội dung nào dưới đây?

 • A. Giá cả bài trừ cung - cầu.
 • B. Cung - cầu triệt tiêu giá cả.
 • C. Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.
 • D. Cung - cầu độc lập với giá cả.
Câu 32
Mã câu hỏi: 224198

Luật giao thông đường bộ quy định: "Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường…là quy tắc mà người tham gia giao thông đường bộ đều tuân theo”. Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

 • A. Tính thống  nhất.
 • B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 • C. Tính quy phạm phổ biến.
 • D. Tính xác định chặt chẽ và một hình thức.
Câu 33
Mã câu hỏi: 224199

Biết tin anh A chồng mình đang bị anh K là cán bộ lâm nghiệp bắt giam tại một hạt kiểm lâm về tội tổ chức phá rừng trái phép nhưng vì đang nằm viện nên ba ngày sau chị P mới đến thăm chồng. Chứng kiến cảnh anh K đánh đập chồng, chị P đã xúc phạm anh K nên bị đồng nghiệp của anh K là anh M giam vào nhà kho. Hai ngày sau, khi đi công tác về, ông Q là Hạt trưởng hạt kiểm lâm mới biết chuyện và báo cho cơ quan công an thì chị P mới được thả. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Anh K, anh M và ông Q. 
 • B. Anh K và anh M.
 • C. Anh K, anh M và anh  
 • D. Anh M và ông Q.
Câu 34
Mã câu hỏi: 224200

Lí do nào sau đây khiến pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung?

 • A. Pháp luật được tổ chức thực hiện và bảo vệ bởi một hệ thống cơ quan nhà nước.
 • B. Pháp luật là những quy tắc xử sự được phổ biến rộng khắp cả nước.
 • C. Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của nhà nước.
 • D. Pháp luật do nhà nước ban hành trên cơ sở đóng góp ý kiến của nhân dân.
Câu 35
Mã câu hỏi: 224201

Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được

 • A. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.
 • B. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.
 • C. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.
 • D. thông báo tuyển dụng nhân sự.
Câu 36
Mã câu hỏi: 224202

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc:

 • A. Các bên cùng có lợi  
 • B. Bình đẳng
 • C. Đoàn kết giữa các dân tộc
 • D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số
Câu 37
Mã câu hỏi: 224203

Ông H làm giám đốc doanh nghiệp điện tử, vừa qua ông nghe nói điện thoại smartphone của hãng S đang bị lỗi sản phẩm, ông ngừng ngay nhập các sản phẩm của hãng S.Ông đã thực hiện chức năngcơ bản  nào của thị trường?

 • A. Chức năng thực hiện
 • B. Chức năng thông tin.
 • C. Chức năng hạn chế sản xuất.
 • D. Chức năng điều tiết, kích thích
Câu 38
Mã câu hỏi: 224204

Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

 • A. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 • B. Chủ động chuyển nhượng bản quyền.
 • C. Tham gia các hoạt động văn hóa.
 • D. Khuyến khích để phát triển tài năng.
Câu 39
Mã câu hỏi: 224205

Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Quản trị truyền thông.
 • B. Tự chủ phán quyết.
 • C. Tự do ngôn luận. 
 • D. Quản lí nhân sự.
Câu 40
Mã câu hỏi: 224206

K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa hàng của K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi (bỏ qua yếu tố độc quyền) nếu là K, em sẽ

 • A. giữ nguyên bia X dù bán không chạy hàng.
 • B. chuyển từ bia X sang bia Z để bán.
 • C. bỏ bán bia để chuyển sang mặt hàng khác
 • D. giảm bớt lượng bia X, tăng thêm lượng bia Z.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ