Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử HK1 môn Toán 8 năm 2019-2020 Trường THCS Lạc Hồng

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37236

Biết \(\frac{x}{5} = \frac{y}{7}\) và x+y=36. Tính giá trị x, y

 • A. x=5, y=7 
 • B. x=15, y=7 
 • C. x=7, y=5 
 • D. x=21, y=15 
Câu 2
Mã câu hỏi: 37237

Tìm giá trị của x trong đẳng thức \(\frac{1}{2} + \left( {\frac{{ - 4}}{3}} \right)x = \frac{5}{6}.\)

 • A. 1/4
 • B. 9/8
 • C. -1/4
 • D. -9/8
Câu 3
Mã câu hỏi: 37238

Từ tỉ lệ thức \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\left( {a,b,c,d \ne 0} \right)\) ta suy ra:

 • A. \(\frac{a}{d} = \frac{b}{c}.\)
 • B. \(\frac{a}{c} = \frac{b}{d}.\)
 • C. \(\frac{d}{c} = \frac{a}{b}.\)
 • D. \(\frac{b}{c} = \frac{d}{c}.\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 37239

Cho hình vẽ dưới đây,  \(\widehat {BAH}\) và \(\widehat {CBE}\) là một cặp góc 

 • A. đồng vị.
 • B. trong cùng phía.
 • C. so le trong 
 • D. đối đỉnh 
Câu 5
Mã câu hỏi: 37240

Cho hình vẽ dưới đây, tính số đo  góc DBC 

 • A. 600
 • B. 1200
 • C. 300
 • D. 900
Câu 6
Mã câu hỏi: 37241

Cho hình vẽ dưới đây, tính số đo  góc DBC 

 • A. 600
 • B. 1200
 • C. 300
 • D. 900
Câu 7
Mã câu hỏi: 37242

Cho hình vẽ dưới đây có \(\widehat {{A_1}} = {60^0}\). Tính số đo \(\widehat {{B_4}}\)

 • A. 300
 • B. 600
 • C. 900
 • D. 1200
Câu 8
Mã câu hỏi: 37243

Cho hình vẽ dưới đây có \(\widehat {{A_1}} = {60^0}\). Tính số đo \(\widehat {{B_4}}\)

 • A. 300
 • B. 600
 • C. 900
 • D. 1200
Câu 9
Mã câu hỏi: 37244

Cho a//b  và \(c \bot a\) khi đó

 • A. b // c
 • B. \(c \bot b\)
 • C. \(a \bot b\)
 • D. \(c \bot b\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 37245

Tìm  \(n \in N\), biết \({3^x}{.2^x} = 7776\), kết quả là

 • A. x=2
 • B. x=5
 • C. x=3
 • D. x=4
Câu 11
Mã câu hỏi: 37246

Tìm  \(n \in N\), biết \({3^x}{.2^x} = 7776\), kết quả là

 • A. x=2
 • B. x=5
 • C. x=3
 • D. x=4
Câu 12
Mã câu hỏi: 37247

Tìm  \(n \in N\), biết \({3^x}{.2^x} = 7776\), kết quả là

 • A. x=2
 • B. x=5
 • C. x=3
 • D. x=4
Câu 13
Mã câu hỏi: 37248

Cho \(\left| x \right| - 3 = 5\) , tìm giá trị x

 • A. x=2 hoặc x =-2 
 • B. x=-2
 • C.  x=8 hoặc x=-8
 • D. x=2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ