Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi Học kì 1 môn Công Nghệ 11 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

08/07/2022 - Lượt xem: 42
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 246552

Từ khổ giấy A3 ta chia được mấy khổ giấy A4?

 • A.

   8.         

 • B. 4.  
 • C. 6.             
 • D.  2.
Câu 2
Mã câu hỏi: 246553

Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là :

 • A.

  0,75 mm   

 • B. 0,25 mm                
 • C. 1 mm        
 • D. 0,5 mm
Câu 3
Mã câu hỏi: 246554

Nét liền đậm dùng để vẽ đường nào trong bản vẽ kĩ thuật ?

 • A.

  Đường bao thấy. 

 • B. Đường tâm       
 • C. Đường bị khuất   
 • D.  Đường ghi kích thước
Câu 4
Mã câu hỏi: 246555

Nét gạch chấm mảnh để vẽ các đường nào sau đây ?

 • A.

  Đường tâm, trục đối xứng         

 • B. Đường gióng
 • C. Đường kích thước    
 • D. Đường bao thấy
Câu 5
Mã câu hỏi: 246556

Trong PPCG1 hình chiếu cạnh đặt ở đâu ?

 • A.

  Phía dưới hình chiếu đứng     

 • B. Phía trên hình chiếu đứng
 • C. Bên trái hình chiếu đứng      
 • D. Bên phải hình chiếu đứng
Câu 6
Mã câu hỏi: 246557

Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ?

 • A.

   Mặt bằng, chiếu cạnh, mặt cắt     

 • B. Chiếu đứng, hình cắt, mặt cắt
 • C. Chiếu đứng, chiếu bằng, mặt cắt     
 • D. Mặt bằng, mặt đứng, hình cắt
Câu 7
Mã câu hỏi: 246558

Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu

 • A.

   Một nửa             

 • B. Chập                 
 • C. Toàn bộ       
 • D. Rời
Câu 8
Mã câu hỏi: 246559

Điền vào chỗ trống: “Mặt cắt là hình biểu diễn các ....................của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt”.

 • A.

  đường bao thấy.     

 • B. đường bao khuất,       
 • C. đường bao.      
 • D.  đường giới hạn. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 246560

Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo?

 • A.

  Góc trục đo.       

 • B.  Mặt phẳng hình chiếu.                 
 • C. Hệ số biến dạng.     
 • D. Cả ba thông số. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 246561

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh........................với 1 mặt của vật thể.

 • A.

  song song.      

 • B. không song song.    
 • C.  vuông góc.      
 • D. cắt nhau.
Câu 11
Mã câu hỏi: 246562

Có mấy khổ giấy chính?

 • A.

  2             

 • B. 3    
 • C. 4              
 • D. 5
Câu 12
Mã câu hỏi: 246563

Trong các khổ giấy chính, khổ giấy có kích thước lớn nhất là:

 • A.  A          
 • B. A1          
 • C. A         
 • D.  Amax
Câu 13
Mã câu hỏi: 246564

 Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Lề trái bản vẽ có kích thước 20 mm      
 • B. Lề phải bản vẽ có kích thước 10 mm
 • C. Lề trên bản vẽ có kích thước 10 mm        
 • D.  Lề trái bản vẽ có kích thước 10 mm
Câu 14
Mã câu hỏi: 246565

Phát biểu nào sau đây đúng:

 • A. Đường kích thước thẳng đứng, con số kích thước ghi bên phải
 • B.  Đường kích thước nằm ngang, con số kích thước ghi bên trên
 • C. Đường kích thước nằm nghiêng, con số kích thước ghi bên dưới
 • D. Ghi kí hiệu R trước con số chỉ kích thước đường kính đường tròn
Câu 15
Mã câu hỏi: 246566

Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi:

 • A. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bằng vuông góc với nhau
 • B. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
 • C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
 • D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.
Câu 16
Mã câu hỏi: 246567

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, có mấy mặt phẳng hình chiếu?

 • A. 1        
 • B. 2      
 • C. 3           
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 246568

Vị trí mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể?(phương pháp chiếu góc thứ nhất)

 • A. Trước vật thể     
 • B. Trên vật thể  
 • C. Sau vật thể 
 • D. Dưới vật thể
Câu 18
Mã câu hỏi: 246569

Mặt cắt là gì?

 • A. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt
 • B. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng hình chiếu
 • C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng hình chiếu
 • D. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng cắt
Câu 19
Mã câu hỏi: 246570

Hình cắt là gì?

 • A. Là hình biểu diễn mặt cắt
 • B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
 • C.  Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
 • D. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt
Câu 20
Mã câu hỏi: 246571

Có mấy loại mặt cắt:

 • A.  2
 • B.  3                
 • C. 4    
 • D. 5
Câu 21
Mã câu hỏi: 246572

Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

 • A. 1      
 • B. 2           
 • C.  3      
 • D.  4
Câu 22
Mã câu hỏi: 246573

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

 • A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
 • B. p = q ≠ r
 • C. p ≠ q = r
 • D. P = r ≠ q
Câu 23
Mã câu hỏi: 246574

Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

 • A.  2 chiều vật thể  
 • B.  3 chiều vật thể          
 • C. 4 chiều vật thể         
 • D. 1 chiều vật thể
Câu 24
Mã câu hỏi: 246575

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

 • A. Song song     
 • B. Vuông góc             
 • C. Xuyên tâm       
 • D. Bất kì
Câu 25
Mã câu hỏi: 246576

Mặt phẳng tầm mắt là:

 • A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể
 • B. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn
 • C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng
 • D. Mặt phẳng hình chiếu
Câu 26
Mã câu hỏi: 246577

Đường chân trời là đường giao giữa:

 • A. Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh
 • B. Mặt phẳng vật thể và mặt tranh
 • C. Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt
 • D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể
Câu 27
Mã câu hỏi: 246578

Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

 • A. 4       
 • B. 5    
 • C. 6             
 • D.  7
Câu 28
Mã câu hỏi: 246579

Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích:

 • A. Xác định hình dạng sản phẩm
 • B. Xác định kết cấu sản phẩm
 • C. Xác định chức năng sản phẩm
 • D. Xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm
Câu 29
Mã câu hỏi: 246580

Giai đoạn cuối của quá trình thiết kế là:

 • A. Xác định đề tài thiết kế           
 • B. Lập hồ sơ kĩ thuật
 • C. Làm mô hình thử nghiệm              
 • D. Chế tạo thử
Câu 30
Mã câu hỏi: 246581

Chọn phát biểu sai:

 • A. Bản vẽ xây dựng gồm bản vẽ công trình xây dựng như nhà cửa, cầu đường, bến cảng,...
 • B. Bản vẽ xây dựng chỉ có bản vẽ nhà
 • C. Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước, cấu tạo ngôi nhà
 • D. Bản vẽ nhà là bản vẽ xây dựng hay gặp nhất

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ