Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Vật lý 6 năm 2020 trường THCS Thành Thái

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 11258

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng có đặc điểm gì? 

 • A. Tăng dần lên          
 • B. Không thay đổi     
 • C. Giảm dần đi                    
 • D. Có lúc tăng, có lúc giảm
Câu 2
Mã câu hỏi: 11259

Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là : 

 • A.

  100o C            

 • B. 42o C    
 • C.  37o C          
 • D. 20o C
Câu 3
Mã câu hỏi: 11260

Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ nước bắt đầu sôi? 

 • A. Các bọt khí xuất hiện ở đáy bình. 
 • B. Các bọt khí nổi lên.
 • C. Các bọt khí càng nổi lên, càng to ra. 
 • D. Các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng của nước.
Câu 4
Mã câu hỏi: 11261

Hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng :

 

 • A. đổi hướng của lực kéo. 
 • B. giảm độ lớn của lực kéo.
 • C. thay đổi trọng lượng của vật. 
 • D.  thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo.
Câu 5
Mã câu hỏi: 11262

Trường hợp nào dưới đây, không xảy ra sự nóng chảy ? 

 • A. Bỏ một cục nước đá vào nước.         
 • B. Đốt một ngọn đèn dầu.
 • C. Đúc một cái chuông đồng.             
 • D. Đốt một ngọn nến.
Câu 6
Mã câu hỏi: 11263

Máy cơ đơn giản nào sau đây  không thể  làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực ? 

 • A. Ròng rọc động.   
 • B. Ròng rọc cố định.   
 • C. Mặt phẳng nghiêng.    
 • D. Đòn bẩy.
Câu 7
Mã câu hỏi: 11264

Khi nóng lên thì cả thuỷ ngân lẫn thuỷ tinh làm nhiệt kế đều nở ra. Tai sao thuỷ ngân vẫn dâng lên trong ống nhiệt kế? 

 • A. Do thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thuỷ tinh.      
 • B. Chỉ có thuỷ ngân nở vì nhiệt.
 • C. Do thuỷ ngân nở ra, thuỷ tinh co lại.        
 • D. Do thuỷ tinh co lại. 
Câu 8
Mã câu hỏi: 11265

Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi: 

 • A. Nhiệt kế rượu.                
 • B. Nhiệt kế y tế.
 • C. Nhiệt kế thủy ngân.             
 • D. Cả 3 loại đều không dùng được.
Câu 9
Mã câu hỏi: 11266

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc đồng ? 

 • A. Sự nóng chảy và sự đông đặc.       
 • B. Sự nóng chảy và sự bay hơi.
 • C. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.            
 • D. Sự bay hơi và sự đông đặc.
Câu 10
Mã câu hỏi: 11267

Tại sao chỗ nối tiếp của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở ? 

 • A. Vì không thể hàn hai thanh ray lại được.        
 • B. Vì để vậy sẽ lắp được các thanh ray dễ dàng hơn.
 • C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ dãn nở.          
 • D. Vì chiều dài thanh ray không đủ.
Câu 11
Mã câu hỏi: 11268

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 

 • A. Trọng lượng của chất lỏng tăng.         
 • B. Khối lượng, trọng lượng và thế tích đều tăng.
 • C. Thể tích của chất lỏng tăng.                
 • D. Khối lượng của chất lỏng tăng.
Câu 12
Mã câu hỏi: 11269

Trong thời gian vật đang nóng chảy, nhiệt độ của vật như thế nào? 

 • A. Luôn tăng                 
 • B. Luôn giảm
 • C. Không đổi                     
 • D. Lúc đầu tăng sau đó giảm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 11270

Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng: 

 • A. Các chất rắn nở ra khi nóng lên.                      
 • B. Các chất rắn co lại khi lạnh đi.
 • C. Các chất rắn khác nhau co giãn vì nhiệt khác nhau. 
 • D. Các chất rắn nở vì nhiệt ít.
Câu 14
Mã câu hỏi: 11271

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy? 

 • A. Đun nhựa đường để rải đường;          
 • B. Bó củi đang cháy;       
 • C. Hàn thiếc; 
 • D. Ngọn nến đang cháy.
Câu 15
Mã câu hỏi: 11272

Hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng:

 

 • A. Đổi hướng của lực kéo. 
 • B. Giảm độ lớn của lực kéo.
 • C. Thay đổi trọng lượng của vật. 
 • D. Thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo.
Câu 16
Mã câu hỏi: 11273

Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây? 

 • A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà.        
 • B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh.
 • C. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng lên cao. 
 • D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao.
Câu 17
Mã câu hỏi: 11274

Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì: 

 • A. Vỏ bóng bàn bị nóng mềm ra và bóng phồng lên.     
 • B. Vỏ bóng bàn nóng lên nở ra.
 • C. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra.                  
 • D. Nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 11275

Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước là vì: 

 • A. Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài.       
 • B. Hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ thành nước.
 • C. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài.       
 • D. Nước trong không khí tụ trên thành cốc.      
Câu 19
Mã câu hỏi: 11276

Một chai thuỷ tinh được đậy bằng nắp kim loại. Nắp bị giữ chặt. Hỏi phải mở nắp bằng cách nào sau đây?  

 • A. Hơ nóng cổ chai   
 • B. Hơ nóng cả nắp và cổ chai 
 • C. Hơ nóng đáy chai     
 • D. Hơ nóng nắp chai
Câu 20
Mã câu hỏi: 11277

Đường kính của một quả cầu được thay đổi như thế nào khi nhiệt độ thay đổi? 

 • A. Tăng lên hoặc giảm xuống       
 • B. Tăng lên    
 • C. Giảm xuống        
 • D. Không thay đổi
Câu 21
Mã câu hỏi: 11278

Tại sao khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do?  

 • A. Để tôn không bị thủng nhiều lỗ       
 • B. Để tiết kiệm định
 • C. Để tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt                   
 • D. Cả A- B và C đều đúng
Câu 22
Mã câu hỏi: 11279

Chọn câu trả lời đúng: Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại thường có dạng lượn sóng?  

 • A. Để dễ thoát nước                   
 • B. Để tấm tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt 
 • C. Cả A và B đều đúng         
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 23
Mã câu hỏi: 11280

Chọn phát biểu sai:  

 • A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên      
 • B. Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau
 • C. Chất lỏng co lại khi lạnh đi      
 • D. Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau
Câu 24
Mã câu hỏi: 11281

Chọn câu trả lời đúng: Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? 

 • A.  Làm bếp bị đè nặng     
 • B. Nước nóng thể tích tăng lên tràn ra ngoài 
 • C. Tốn chất đốt       
 • D. Lâu sôi
Câu 25
Mã câu hỏi: 11282

Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng nào sau đây nếu xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?  

 • A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng      
 • B. Khối lượng của chất lỏng giảm
 • C. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm           
 • D. Khối lượng của chất lỏng tăng
Câu 26
Mã câu hỏi: 11283

Chọn câu trả lời sai: Hiện tượng nào sau đây nếu xảy ra khi làm lạnh một lượng chất lỏng?  

 • A. Thể tích của chất lỏng giảm          
 • B. Khối lượng của chất lỏng không đổi 
 • C. Thể tích của chất lỏng tăng       
 • D. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm
Câu 27
Mã câu hỏi: 11284

Chọn câu trả lời đúng: Tại 40C nước có: 

 • A.

  Trọng lượng riêng lớn nhất         

 • B. Thể tích lớn nhất
 • C. Trọng lượng riêng nhỏ nhất         
 • D. Khối lượng lớn nhất
Câu 28
Mã câu hỏi: 11285

Chọn câu trả lời chưa chính xác

 • A.

  Khi nhiệt độ tăng nước sẽ nở ra      

 • B. Nước co dãn vì nhiệt
 • C. Khi nhiệt độ giảm nước sẽ co lại  
 • D.  Ở 00C nước sẽ đóng băng
Câu 29
Mã câu hỏi: 11286

Các chất rắn, lỏng và khí đều dãn nở vì nhiệt. Chất nào dãn nở nhiều nhất?  

 • A. Rắn  
 • B.  Lỏng      
 • C. Khí             
 • D. Dãn nở như nhau
Câu 30
Mã câu hỏi: 11287

Nước ở thể nào có khối lượng riêng lớn nhất?

 • A. Thể rắn   
 • B. Thể lỏng
 • C.  Thể hơi    
 • D. Khối lượng riêng ở cả 3 thể giống nhau

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ