Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Vật lý 11 năm học 2018-2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

15/04/2022 - Lượt xem: 30
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 120073

Đường sức từ không có tính chất nào sau đây? 

 • A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức; 
 • B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu;
 • C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường; 
 • D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 120074

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường 

 • A. thẳng.        
 • B. song song.
 • C. thẳng song song.                            
 • D.  thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 3
Mã câu hỏi: 120075

Một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là 

 • A. 4 mT.                      
 • B. 8 mT.             
 • C. 8 π mT.         
 • D. 4 π mT.
Câu 4
Mã câu hỏi: 120076

Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm nào: 

 • A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích. 
 • B.  vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
 • C. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ. 
 • D. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 120077

Ứng dụng nào sau đây không phải liên quan đến dòng Foucault? 

 • A. phanh điện từ;       
 • B.  nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên;
 • C. lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau; 
 • D. đèn hình TV.
Câu 6
Mã câu hỏi: 120078

Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ 

 • A. hóa năng.            
 • B. cơ năng.   
 • C. quang năng.         
 • D. nhiệt năng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 120079

Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là: 

 • A. \(L =  - e\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}\)
 • B. Ф = L I          
 • C. L = 4π. 10-7.n2  
 • D. \(L =  - e\frac{{\Delta t}}{{\Delta I}}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 120080

Sự điều tiết của mắt là 

 • A.  thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới. 
 • B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.
 • C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới. 
 • D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.
Câu 9
Mã câu hỏi: 120081

Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ 

 • A. luôn nhỏ hơn góc tới.                
 • B. luôn lớn hơn góc tới.
 • C. luôn bằng góc tới.                       
 • D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.
Câu 10
Mã câu hỏi: 120082

Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc tới i là 600 thì góc khúc xạ r (lấy tròn) là 

 • A. 300.                 
 • B. 350.              
 • C. 400.               
 • D. 450.
Câu 11
Mã câu hỏi: 120083

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng 

 • A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 
 • B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
 • C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt. 
 • D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 12
Mã câu hỏi: 120084

Bộ phận của mắt giống như thấu kính là 

 • A. thủy dịch.                    
 • B. dịch thủy tinh.     
 • C. thủy tinh thể.   
 • D. giác mạc.
Câu 13
Mã câu hỏi: 120085

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi 

 • A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch. 
 • B. sự chuyển động của nam châm với mạch.
 • C. sự chuyển động của mạch với nam châm. 
 • D.  sự biến thiên từ trường Trái Đất.
Câu 14
Mã câu hỏi: 120086

Mắt lão thị không có đặc điểm nào sau đây? 

 • A. Điểm cực cận xa mắt.                       
 • B. Cơ mắt yếu.
 • C.  Thủy tinh thể quá mềm.            
 • D. Phải đeo kính hội tụ để sửa tật.
Câu 15
Mã câu hỏi: 120087

Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 

 • A. hai mặt bên của lăng kính.      
 • B. tia tới và pháp tuyến.
 • C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.           
 • D. tia ló và pháp tuyến.
Câu 16
Mã câu hỏi: 120088

Một dây dẫn có chiều dài 10cm, khối lượng dây dẫn 100g, được treo bằng hai sợi dây không giãn, mảnh không dẫn điện khối lượng dây treo không đáng kể. Các dây có chiều dài bằng nhau, biết rằng dây dẫn treo trong từ trường đều có cảm ứng từ luôn vuông góc với dây dẫn và chiều hướng từ dưới lên. Độ lớn cảm ứng từ là 0,5T, lấy g=10m/s2. Để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450 thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có độ lớn 

 • A.  5A      
 • B.  8A           
 • C. 20A                  
 • D. 10A
Câu 17
Mã câu hỏi: 120089

Hai dòng điện có cường độ I1=I2=5A chạy trong hai dây dẫn song song và cùng chiều, cách nhau 80cm. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại điểm M cách đều hai dây và cách mặt phẳng chứa hai dây dẫn một đoạn 30cm luôn luôn có phương 

 • A. hợp với mặt phẳng chứa hai dây dẫn một góc 60
 • B. nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn
 • C. song song với mặt phẳng chứa hai dây dẫn 
 • D. vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây dẫn
Câu 18
Mã câu hỏi: 120090

Hai dòng điện chạy ngược chiều có cùng cường độ 4A chạy qua, hai dòng điện cách nhau 20cm, cảm ứng từ tổng hợp tại trung điểm hai dây là 

 • A. 0 T                     
 • B. 2. 10-6T          
 • C. 8.10-6T                   
 • D. 4.10-6T
Câu 19
Mã câu hỏi: 120091

Trong các nhà máy thủy điện. Các tuabin đã biến đổi 

 • A. cơ năng thành điện năng      
 • B. hóa năng thành điện năng
 • C. nhiệt năng thành điện năng                  
 • D.  quang năng thành điện năng
Câu 20
Mã câu hỏi: 120092

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai

 • A. Khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới 
 • B. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm
 • C. Tỉ số giữa sin góc khúc xạ với sin góc tới luôn không đổi đối với hai môi trường trong suốt nhất định 
 • D.  Khi tia tới vuông góc với mặt phân cách hai môi trường thì tia khúc xạ cùng phương với tia tới
Câu 21
Mã câu hỏi: 120093

Hai dây dẫn thẳng, dài song song mang dòng điện ngược chiều là I1, I2. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây dẫn và nằm trong mặt phẵng chứa hai dây dẫn là 

 • A. B = |B1 - B2|.         
 • B. B = B1 + B2.        
 • C. B = 2B1 - B2
 • D. B = 0. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 120094

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng khi 

 • A. có từ thông biến thiên qua một mạch kín  
 • B. có sự thay đổi từ trường qua một khung dây
 • C. có từ thông biến thiên qua một đoạn dây 
 • D. có từ thông không đổi qua mạch kín
Câu 23
Mã câu hỏi: 120095

Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì: 

 • A. Lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 
 • B. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
 • C. Từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 
 • D. Vì một lí do khác chưa biết.
Câu 24
Mã câu hỏi: 120096

Một ống dây có độ tự cảm 0,2H, dòng điện có cường độ 0,5A, giảm về 0 trong thời gian 0,5s, suất điện động tự cảm xuất hiện trong khung có độ lớn là: 

 • A. 0,5V        
 • B. 2V          
 • C. 5V                       
 • D. 0,2V
Câu 25
Mã câu hỏi: 120097

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn cho dòng điện có độ lớn 1A chạy qua, cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm cách đó 2m là 

 • A. 107T               
 • B.  10-7T                 
 • C.   2.10-7T          
 • D.  2.107T
Câu 26
Mã câu hỏi: 120098

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiếc suất n1 sang môi trường chiếc suất n2,điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là: 

 • A. n1<n2 và i>igh.   
 • B. n1<n2 và i<igh.    
 • C. n1<n2 và i<igh.       
 • D. n1>n2 và i>igh.
Câu 27
Mã câu hỏi: 120099

Hãy chỉ ra câu sai 

 • A. Chiết suất tuyệt đối của chân không được quy ước là 1. 
 • B. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao nhiêu lần.
 • C. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường luôn luôn lớn hơn 1. 
 • D.  Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1.
Câu 28
Mã câu hỏi: 120100

Hai dây dẫn mang dòng điện chạy song song và cùng chiều đặt gần nhau thì 

 • A. luôn luôn đẩy nhau 
 • B.  hút hay đẩy phụ thuộc vào độ lớn của hai dòng điện
 • C.  chưa kết luận được. 
 • D. luôn luôn hút nhau
Câu 29
Mã câu hỏi: 120101

Hai dòng điện có cường độ I1=3A; I2=4A chạy trong hai dây dẫn song song và ngược chiều, cách nhau 20cm. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại điểm M cách đều hai dây và cách mặt phẳng chứa hai dây dẫn một đoạn 10cm luôn luôn có độ lớn gần giá trị nào nhất: 

 • A.  0 T                  
 • B. 7,07.10-6T        
 • C. 5.10-6T       
 • D. 4. 10-6T
Câu 30
Mã câu hỏi: 120102

Chiều của đường sức từ tại tâm do dòng điện chạy trong dây dẫn tròn gây ra tuân theo 

 • A. quy tắc bàn tay trái             
 • B. cả quy tắc bàn tay trái bàn tay phải
 • C. quy tắc nắm tay phải                            
 • D.  luôn luôn nằm trong mặt phẳng chứa vòng dây
Câu 31
Mã câu hỏi: 120103

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 • A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng. 
 • B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
 • C. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.  
 • D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
Câu 32
Mã câu hỏi: 120104

Trong các bếp từ dùng cho nấu ăn trong gia đình. Nồi được làm nóng là do 

 • A. dòng điện FUCO xuất hiện trong nồi 
 • B. dây mayso nhiệt đốt nóng có trong bếp từ sau đó truyền nhiệt vào nồi
 • C.  từ trường sinh ra trong nồi làm bằng kim loại 
 • D.  sóng điện từ
Câu 33
Mã câu hỏi: 120105

Tương tác giữa hai nam châm là tương tác: 

 • A. Hấp dẫn       
 • B. Điện     
 • C. Từ    
 • D.  Đàn hồi
Câu 34
Mã câu hỏi: 120106

Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức: 

 • A. Ф = BS.cosα        
 • B. Ф = BS.sinα  
 • C. Ф = BS.tanα           
 • D. Ф = BS.cotanα
Câu 35
Mã câu hỏi: 120107

Đường sức từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra là 

 • A. đường thẳng vuông góc với dây dẫn 
 • B. đường tròn đồng tâm có tâm nằm trên dây dẫn
 • C. đường tròn cắt qua dây dẫn. 
 • D. đường song song với dây dẫn.
Câu 36
Mã câu hỏi: 120108

Tia sáng truyền từ nước ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Chiết suất của nước là n = 4/3. Góc tới của tia sáng là: 

 • A. 410        
 • B. 530             
 • C.  370                      
 • D.  490
Câu 37
Mã câu hỏi: 120109

Từ trường trong lòng ống dây có dòng điện 

 • A.  là từ trường xoáy     
 • B.  có các đường sức từ luôn luôn cắt nhau
 • C. là từ trường đều                           
 • D. có các đường sức từ vuông góc với nhau
Câu 38
Mã câu hỏi: 120110

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng 

 • A. Chùm tia sáng bị phản xạ lại môi trường chứa tia tới khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt 
 • B. Chùm tia sáng bị hấp thụ khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt
 • C. Chùm tia sáng bị nhiễu xạ khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt 
 • D. Chùm tia sáng bị gẫy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt
Câu 39
Mã câu hỏi: 120111

Đường sức từ của nam châm có chiều 

 • A. ngược theo chiều kim đồng hồ ở mọi trường hợp 
 • B. đi ra từ cực nam và đi vào cực bắc của nam châm
 • C. đi ra từ cực bắc đi vào cực nam của nam châm 
 • D. thuận theo chiều kim đồng hồ ở mọi trường hợp
Câu 40
Mã câu hỏi: 120112

Hai dòng điện chạy cùng chiều có cùng cường độ 2A chạy qua, hai dòng điện cách nhau 20cm, cảm ứng từ tổng hợp tại trung điểm hai dây là 

 • A. 8.10-6T                      
 • B. 10-6T         
 • C.  0  
 • D.  4.10-6T

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ