Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 7 năm 2021 - Trường THCS Phan Tây Hồ

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 27011

Đặc điểm nào dưới đây có ở tinh tinh?

 • A. Không có chai mông và túi má.
 • B. Không có đuôi.
 • C. Sống thành bầy đàn.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 27012

Ngà voi là do loại răng nào biến đổi thành?

 • A. Răng nanh.  
 • B. Răng cạnh hàm.
 • C. Răng ăn thịt.
 • D. Răng cửa
Câu 3
Mã câu hỏi: 27013

Phát biểu nào dưới đây về các đại diện của bộ Voi là đúng?

 • A.  Ăn thực vật (có hiện tượng nhai lại).
 • B. Bàn chân năm ngón và có móng guốc.
 • C. Thường sống đơn độc.
 • D. Da mỏng, lông rậm rạp.
Câu 4
Mã câu hỏi: 27014

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Linh trưởng là đúng?

 • A. Ăn thực vật là chính.
 • B. Sống chủ yếu ở dưới đất.
 • C. Bàn tay, bàn chân có 4 ngón.
 • D. Đi bằng bàn tay.
Câu 5
Mã câu hỏi: 27015

Đặc điểm của vượn là?

 • A. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi
 • B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài
 • C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi
 • D. Không có chai mông, túi má và đuôi
Câu 6
Mã câu hỏi: 27016

Châu chấu có mấy đôi chân bò?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 7
Mã câu hỏi: 27017

Bộ Thú được xếp vào Thú đẻ trứng là?

 • A. Bộ Thú huyệt
 • B. Bộ Thú túi
 • C. Bộ Thú huyệt và Bộ Thú túi
 • D. Bộ Thú ăn sâu bọ
Câu 8
Mã câu hỏi: 27018

Phát biểu nào dưới đây về cá voi là sai?

 • A. Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.
 • B. Chi sau biến đổi thành vây lưng và vây đuôi.
 • C. Sống chủ yếu ở biển ôn đới và biển lạnh.
 • D. Sinh sản trong nước và nuôi con bằng sữa mẹ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 27019

Thức ăn của cá voi xanh là gì?

 • A. Tôm, cá và các động vật nhỏ khác.
 • B. Rong, rêu và các thực vật thủy sinh khác.
 • C. Phân của các loài động vật thủy sinh.
 • D. Các loài sinh vật lớn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 27020

Ở dơi, giác quan nào sau đây rất nhạy bén?

 • A. Thị giác.
 • B. Xúc giác
 • C. Vị giác.
 • D. Thính giác
Câu 11
Mã câu hỏi: 27021

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Dơi là đúng?

 • A. Không có răng.
 • B. Chi sau biến đổi thành cánh da.
 • C. Có đuôi.
 • D. Không có lông mao.
Câu 12
Mã câu hỏi: 27022

Loại động vật nào không có răng nanh?

 • A. Thỏ
 • B. Báo
 • C. Chuột chù
 • D. Khỉ
Câu 13
Mã câu hỏi: 27023

Phổi chim có đặc điểm cấu tạo như thế nào?

 • A. Có nhiều vách ngăn
 • B. Có hệ thống ống khí thông với các túi khí
 • C. Không có vách ngăn
 • D. Có mao mạch phát triển
Câu 14
Mã câu hỏi: 27024

Hệ bài tiết của chim KHÔNG có cơ quan nào?

 • A. Hậu thận
 • B. Ống dẫn nước tiểu
 • C. Bóng đái
 • D. Tuyến trên thận
Câu 15
Mã câu hỏi: 27025

Hệ sinh dục chim có đặc điểm nào?

 • A. Chim trống có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh, ở chim mái chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển.
 • B. Chim trống có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh, ở chim mái chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng bên phải phát triển.
 • C. Chim trống có đôi tinh hoàn và chỉ có ống dẫn tinh bên trái phát triển, ở chim mái có buồng trứng và ống dẫn trứng
 • D. Chim trống có đôi tinh hoàn và chỉ có ống dẫn tinh bên phải phát triển, ở chim mái có buồng trứng và ống dẫn trứng
Câu 16
Mã câu hỏi: 27026

Bộ não của chim bồ câu gồm các bộ phận nào?

 • A. Não trước và não giữa
 • B. Não giữa và não sau
 • C. Não sau và não trước
 • D. Não trước, não giữa và não sau
Câu 17
Mã câu hỏi: 27027

Ý nào sai khi nói về giác quan của chim?

 • A. Mắt tinh
 • B. Có 3 mí mắt
 • C. Tai có ống tai ngoài, chưa có vành tai
 • D. Tai có ống tai ngoài, có vành tai
Câu 18
Mã câu hỏi: 27028

Đặc điểm nào của chim giúp nó giảm trọng lượng khi bay?

 • A. Không có răng
 • B. Có túi khí
 • C. Không có bóng đái
 • D. Tất cả các đặc điểm trên đều đúng
Câu 19
Mã câu hỏi: 27029

Phát biểu SAI về chuột đồng nhỏ?

 • A. Ăn tạp.
 • B. Sống thành bầy đàn.
 • C. Thiếu răng nanh.
 • D. Đào hang chủ yếu bằng chi trước.
Câu 20
Mã câu hỏi: 27030

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

 • A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.
 • B. Các ngón chân không có vuốt.
 • C. Răng nanh lớn, dài, nhọn.
 • D. Thiếu răng cửa.
Câu 21
Mã câu hỏi: 27031

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa?

 • A. Thỏ hoang.
 • B. Chuột đồng nhỏ.
 • C. Chuột chũi
 • D. Chuột chù
Câu 22
Mã câu hỏi: 27032

Đặc điểm không có ở cơ quan tiêu hóa của thú ăn thịt là?

 • A. Dạ dày đơn
 • B. Ruột ngắn
 • C. Răng nanh phát triển
 • D. Manh tràng phát triển
Câu 23
Mã câu hỏi: 27033

Phát biểu sai về vượn là gì?

 • A. Không có đuôi.
 • B. Sống thành bầy đàn.
 • C. Có chai mông nhỏ.
 • D. Có túi má lớn.
Câu 24
Mã câu hỏi: 27034

Thức ăn của “Khủng long bạo chúa” là gì?

 • A.  Thực vật thân cỏ
 • B. Các loài cá
 • C. Các loài động vật ở cạn
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25
Mã câu hỏi: 27035

 Loài khủng long nào hung dữ nhất ở thời đại Khủng long?

 • A. khủng long bạo chúa.
 • B. khủng long sấm.
 • C. khủng long cánh.
 • D. khủng long cá
Câu 26
Mã câu hỏi: 27036

Loài động nào dưới đây có chi được phân hóa thành 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi?

 • A. Tôm sông
 • B. Rươi
 • C. Châu chấu.
 • D. Giun nhiều tơ
Câu 27
Mã câu hỏi: 27037

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 28
Mã câu hỏi: 27038

Khi đậu chim hô hấp bằng gì?

 • A. Các túi khí
 • B. Sự thay đổi thể tích lồng ngực
 • C. Trao đổi khí qua da
 • D. Phổi và da
Câu 29
Mã câu hỏi: 27039

Thỏ có cấu tạo trong gồm?

 • A. Da, hệ cơ quan dinh dưỡng
 • B. Bộ xương – hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng
 • C. Các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan
 • D. Da, bộ xương và hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan
Câu 30
Mã câu hỏi: 27040

Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn?

 • A. Có bộ xương cơ thể
 • B. Có cơ hoành
 • C. Hô hấp bằng phổi
 • D. Thận sau
Câu 31
Mã câu hỏi: 27041

Hệ tuần hoàn của thỏ có cấu tạo gồm?

 • A. Tim 2 ngăn, có 1 vòng tuần hoàn
 • B. Tim 2 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn
 • C. Tim 3 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn
 • D. Tim 4 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn
Câu 32
Mã câu hỏi: 27042

Số đốt sống cổ của thỏ là?

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 7
 • D. 10

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ