Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10 năm 2019 - Trường THPT Đoàn Thượng

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 84159

I. ĐỌC - HIỂU

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:

Đề cập giá trị Việt Nam được vun đắp trong chiều dài lịch sử, giới khoa học đưa ra nhiều gợi ý, nhưng tựu trung lại gồm các yếu tố: tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; lòng nhân ái, khoan dung; trọng nghĩa tình, đạo lý; đức cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, nước ta đang hội nhập sâu rộng, cần bổ sung những giá trị, như: pháp trị, dân chủ, khoa học, chuyên nghiệp...

Một đất nước hùng cường, một xã hội thịnh vượng phải có được hệ giá trị chung làm động lực phát triển. Để tạo dựng nên giá trị chung cần sự kết nối giữa lịch sử và hiện tại, bởi có trân trọng quá khứ mới hướng tới tương lai tốt đẹp. Và trách nhiệm phát huy giá trị truyền thống, kết nối giá trị truyền thống với giá trị mới, hình thành môi trường để vận dụng giá trị chung ấy không chỉ đặt lên vai một số ít người, nhóm người mà là của mỗi người, mỗi cá nhân trong xã hội.

                           (Kết nối giá trị Việt Nam, Hoàng Vũ – Báo Nhân dân cuối tuần, số 17 (1574), 28-4-2019, trang 2-3)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn trích. 

Câu 2
Mã câu hỏi: 84160

 Theo tác giả bài viết, trong thời kì hội nhập, giá trị Việt Nam cần được bổ sung những giá trị nào?

Câu 3
Mã câu hỏi: 84161

Nêu nội dung của đoạn trích. 

Câu 4
Mã câu hỏi: 84162

Từ nội dung đoạn trích, anh(chị) hãy nói lên những suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân trong việc tạo dựng nên những giá trị Việt Nam.

Câu 5
Mã câu hỏi: 84163

II. TẬP LÀM VĂN

Phân tích tâm trạng Thuý Kiều qua đoạn thơ sau đây:

Bây giờ trâm gãy gương tan,

Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân !

Trăm nghìn gửi lạy tình quân,

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi !

Phận sao phận bạc như vôi !

Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

Ôi Kim lang ! Hỡi Kim lang !

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !

                                (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du, Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục 2017, tr. 105)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ